Centralni kreditni register

Centralni kreditni register je vzpostavljen v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in predstavlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.


Vzpostavljen je z namenom izvajanja nalog in pooblastil Banke Slovenije (zlasti na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj) in z namenom upravljanja sistema izmenjave informacij.

Sisbon

Credit bureau SISBON is an information system, which was established for the purpose of managing credit risks of banks and other creditors ensuring a responsible crediting policy and prevention of over debt of individuals/private persons.

SISBON system has been set up to:

  • fulfill the obligations stipulated in article 390.a of the Banking Act-1 (ZBan-1),
  • reduce the potential risks involved in doing business with the general population,
  • ensuring responsible lending and prevention of over-debt of individuals,
  • enable a fuller insight into the debt of individuals and their contractual obligations,
  • make business with customers more transparent,
  • enable precise credit ratings of customers.

More on www.sisbon.si.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo