Privacy Policy

UniCredit Leasing d.o.o checks and updates the information contained in its websites on a regular basis. While all reasonable care is taken to ensure the accuracy of such information, data may have changed in the intervening period. Therefore UniCredit Leasing d.o.o does not assume any liability or guarantee for the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The same applies to all other websites that may be accessed via hyperlinks. Establishing links to such websites are made at your own risk. UniCredit Leasing d.o.o is not responsible for the contents of websites which can be accessed via such links.

UniCredit Leasing d.o.o reserves the right to change or amend the information made available. UniCredit Leasing d.o.o does not use its websites to provide you or others with investment advice or recommendations. The information and/or elements on these websites do not provide a suitable foundation for investment or other decisions. Past performance is not necessarily a good indicator of future performance. Please contact your customer advisor before you make an investment decision.

The contents and structure of UniCredit Leasing d.o.o websites are protected by copyright. Any reproduction of information or data, in particular the use of texts, parts of texts, pictures or graphics, requires the prior approval of UniCredit Leasing d.o.o.

Pomen izrazov
 • Spletno mesto ali spletišče
  Spletno mesto ali spletišče je več spletnih strani, ki oblikujejo spletišče ali spletno mesto. Na spletu ga predstavlja domena - spletni naslov podjetja, v našem primeru je to www.unicreditbank.si...
 • Spletna stran
  V računalništvu je spletna stran dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave, zvočni in video posnetki, programi. Jezik za opis spletnih strani je HTML.
 • Obiskovalec in uporabnik
  Obiskovalec in uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto, ne glede na to, ali preko spletnega mesta banki posreduje svoje osebne podatke ali ne.
 • Lastnik spletnega mesta in upravljavec osebnih podatkov je UniCredit Banka Slovenija d.d.
 • Osebni podatek
  Osebni podatek je podatek, ki se nanaša na posameznika, ki je fizična oseba.
 • ZVOP-1
  Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Spletni obrazec
  Spletni obrazec je obrazec oziroma formular, ki se nahaja na spletni strani, vanj pa obiskovalec vnese svoje osebne in druge zahtevane podatke ter jih s klikom na potrditveni gumb posreduje prejemniku, to je lastniku spletnega mesta.
 • Zbirka osebnih podatkov
  Zbirka osebnih podatkov je strukturiran niz osebnih podatkov, ki omogoči določljivost posameznika.
 • Neposredno trženje
  Neposredno trženje je ponujanje blaga ali storitev z uporabo poštnih, telefonskih, elektronskih ali drugih komunikacijskih sredstev.
Osebni podatki

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Banka spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Šteje se, da uporabnik spletnega mesta, ki vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom povpraševanja po bančnem produktu oziroma storitvi, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov.

Uporabnik je seznanjen, da bo banka njegove osebne podatke uporabila za namen vzpostavitve kontakta, priprave dokumentacije in da lahko banka njegove osebne podatke uporabi tudi za namen neposrednega trženja in analize podatkov za statistične in tržne raziskave. Uporabnik lahko od banke kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. To stori tako, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov info@unicreditgroup.si. Banka bo v 15 dneh od prejema zahtevka uporabnika preprečila nadaljnjo uporabo osebnih podatkov posameznika za namen neposrednega trženja ter o tem v petih dneh uporabnika obvestila. Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva, da mu upravljavec omogoči vpogled, kopiranje oziroma prepis podatkov, ki jih obdeluje, ter da upravljavec te podatke dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če so ti nepopolni, netočni ali neažurni.

Banka uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov. Banka pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. Osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta lahko banka razkrije le, če to zahteva zakon ali če posameznik s tem soglaša. Osebne podatke banka hrani v elektronski obliki. Posredovani podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani. Zatem se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma anonimizirajo.

Ker obstajajo na spletnem mestu banke tudi povezave na druga spletna mesta oziroma spletne strani, ki niso spletna mesta banke, banka ne prevzema odgovornosti za zaščito osebnih podatkov na takem spletnem mestu.O morebitnih spremembah te izjave bo banka uporabnike obvestila na elektronski naslov, posredovan ob vnosu osebnih podatkov na spletnem mestu banke.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo