Skip to main content

Cenik storitev za prebivalstvo

Aktualni izvleček iz tarife za poslovanje s prebivalstvom

Aktualni izvleček iz tarife z veljavnostjo od 1. 6. 2016.

STORITEV CENA
I.A. VPOGLEDNI RAČUN
   
I.A.1. Transakcijski račun    
I.A.1.1. Otvoritev računa Prvi brez nadomestila, vsak naslednji 30,00 EUR
I.A.1.2. Vodenje računa   1,75 EUR
I.A.2. Transakcijski račun za nerezidente    
I.A.2.1. Otvoritev računa   30,00 EUR
I.A.2.2. Vodenje računa   2,99 EUR
I.A.3. Varčevalni račun    
I.A.3.1. Otvoritev računa   brez nadomestila
I.A.3.2. Vodenje računa   brez nadomestila
I.A.4. Varčevalni račun za mlade    
I.A.4.1. Otvoritev računa   brez nadomestila
I.A.4.2. Vodenje računa   brez nadomestila
I.A.5. Multi varčevalni račun    
I.A.5.1. Otvoritev računa   brez nadomestila
I.A.5.2. Vodenje računa   brez nadomestila
I.A.6. Hranilna knjižica    
I.A.6.1. Vodenje računa   brez nadomestila
I.A.7. Depozitni transakcijski račun*    
I.A.7.1. Vodenje računa   brez nadomestila
I.A.8. Depozitni transakcijski račun za nerezidente*    
I.A.8.1. Vodenje računa   brez nadomestila
I.A.10.

 

Vplačilo/izplačilo efektive
Znesek v višini nad 3.000,00 EUR oz. protivrednost v drugih valutah je potrebno naročiti 2 delovna dneva pred izplačilom brez nadomestila
I.A.10.1 Zapiranje računa   brez nadomestila
I.A.11. Zaprtje računa v prvem letu od odprtja računa   5,50 EUR
I.A.12. Blokacija računa   15,00 EUR
I.A.13. Prejem in obdelava sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice   25,00 EUR
I.A.14. Končna izvršitev sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice (poplačilo terjatev)   25,00 EUR
I.A.15. Strošek umika sodnega sklepa in naloga drugih državnih organov ter izvršnice   5,00 EUR
* Samo za depozitne transakcije
I.B. PAKETI (vsi vsebujejo 1 transakcijski račun)    
I.B.1. Osnovni   4,50 EUR
I.B.2. Sodobni   9,50 EUR
I.B.2.1 Sodobni Bonusiraj!   9,50 EUR
I.B.2.1.1 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v naslednjem mesecu   8,50 EUR
I.B.2.1.2 Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   8,50 EUR
I.B.2.1.3 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   7,50 EUR
I.B.3. Premium   12,99 EUR
I.B.3.1 Premium Bonusiraj!   12,99 EUR
I.B.3.1.1 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v naslednjem mesecu   11,99 EUR
I.B.3.1.2 Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   11,99 EUR
I.B.3.1.3 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   10,99 EUR
I.B.4. Senior   1,70 EUR
I.B.5. Paket&Co.   2,50 EUR
I.B.5.1 Paket&Co. Bonusiraj!   2,50 EUR
I.B.5.1.1 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v naslednjem mesecu   1,50 EUR
I.B.5.1.2 Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   1,50 EUR
I.B.5.1.3 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   0,50 EUR
I.B.6.1. Paket&Co. Premium Bonusiraj!   10,00 EUR
I.B.6.1.1 Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR, v naslednjem mesecu   9,00 EUR
I.B.6.1.2 Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu   9,00 EUR
I.B.6.1.3

Mesečni priliv* na TRR je enak ali večji od 1000 EUR in Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu** na TRR  so enaka ali večja od 2000 EUR, v naslednjem mesecu

  8,00 EUR
I.B.7. Elitni Zdravnik   10,00 EUR
I.B.8. Plemeniti***   30,00 EUR
I.B.9. Globus   4,50 EUR
I.B.10. Transakcijski račun za mlade   brez nadomestila
I.B.11. Študentski transakcijski račun Start   brez nadomestila
* Mesečni priliv - vsi prilivi na račun, razen prilivov od iste stranke znotraj UniCredit Banka Slovenija d.d..
** Minimalna sredstva na vpogled v tekočem mesecu - minimalna bilanca na TRR od prvega do zadnjega dneva v mesecu.
*** Paketi niso več v redni ponudbi, cena velja za obstoječe.
I.C. PLAČILNI PROMET
   
I.C.1. Mednarodni plačilni promet - Odlivi    
I.C.1.1. Nalog v poslovni enoti   15,00 EUR
I.C.1.2. Elektronski nalog, trajni nalog   7,50 EUR
I.C.2. Domači / čezmejni plačilni promet - standardni nalog - Odlivi    
I.C.2.1. Elektronski nalog, direktna bremenitev, trajni nalog   0,40 EUR
I.C.2.2. Nalog v poslovni enoti   2,10 EUR
I.C.2.3. Plačilni nalog iz naslova sklepov o izvršbi   5,50 EUR
I.C.2.4. Na UCB bankomatu s čitalnikom položnic   0,50 EUR
I.C.2.5. Na bankomatu druge banke s čitalnikom položnic   0,90 EUR
I.C.3. Domači / čezmejni plačilni promet - nujni nalog - Odlivi    
I.C.3.1. Elektronski nalog   6,60 EUR
I.C.3.2. Nalog v poslovni enoti   12,00 EUR
I.C.4. Izjeme    
I.C.4.1. Vplačila v dobro računa za humanitarne namene Brez nadomestila za gotovinske in negotovinske naloge brez nadomestila
I.C.4.2. Plačilo pogodbenikom   2,00 EUR
I.C.4.3. OUR stroški tujih bank ob predložitvi čezmejnega ali mednarodnega plačilnega naloga z opcijo stroškov OUR Po vsakokratni veljavni tarifi tuje banke  
I.C.4.4. NON STP stroški tujih bank ob predložitvi čezmejnega ali mednarodnega plačilnega naloga z nepopolnimi ali nepravilnimi podatki Po vsakokratni veljavni tarifi tuje banke  
I.C.5. Prilivi    
I.C.5.1. Mednarodni priliv   brez nadomestila
I.C.5.2. Domači / čezmejni priliv   brez nadomestila
I.C.5.3. Poizvedbe v domačem in čezmejnem plačilnem prometu   17,50 EUR
I.C.6. Negotovinske konverzije (uporabljajo se nakupni in prodajni tečaji iz tečajne liste za prebivalstvo)   brez nadomestila
I.D. GOTOVINA    
I.D.1. Odkup in prodaja tuje valute (uporabljajo se menjalniški tečaji)   brez nadomestila
I.D.2. Menjava gotovine med kovanci in bankovci   2,50%, min. 6,00 EUR
I.D.3. Polog kovancev*   2,00%, min. 2,00 EUR
* Pologi kovancev na račune znotraj paketa Palček in Car se ne zaračunajo.
I.E. LIMITI    
I.E.1. Osnovni limit   brez nadomestila
I.E.2. Izredni limit do 6 mesecev   1,20%, min.10,00 EUR
I.E.3. Izredni limit do 12 mesecev   2,00%, min. 10,00 EUR
I.E.3.1. Izredni limit do 12 mesecev s postopnim zniževanjem   2,50%, min.12,00 EUR
I.E.4. Stroški ocene rizika ob odobritvi izrednega limita 1,5% od zneska limita  
I.E.5. Pisno opozorilo o prekoračitvi**   2,50 EUR
I.E.6. 1. Opomin**   5,00 EUR
I.E.7. 2. Opomin**   5,00 EUR
I.E.8. Odpoved pogodbe   5,00 EUR
*Za zneske, ki presegajo višino brezplačnega limita se stroški za celoten znesek limita zaračunajo po točki I.E.2 in I.E.3
**Do višine zamudnih obresti
I.F. KARTIČNO POSLOVANJE
   
I.F.1. MasterCard    
I.F.1.1. Klasična kartica letno 25,00 EUR
I.F.1.2. Zlata kartica letno 55,00 EUR
I.F.1.3. MasterCard kartica z UEFA Champions League dizajnom letno 25,00 EUR
I.F.1.4. Gotovinski dvig na bankomatih ali POS(Slovenija, tujina, EMU)   5%, min. 12,00 EUR
I.F.1.5. Blokacija kartice   20,00 EUR
I.F.1.6. Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice   20,00 EUR
I.F.1.7. Ponovna izdelava obvestila o prometu   10,00 EUR
I.F.1.8. Ukinitev limita na kartici   20,00 EUR
I.F.1.9. Predčasna zamenjava kartice (fizična poškodba kartice, ponovna izdelava osebne številke, spremembe priimka in imena, novi UEFA Champions League dizajn)   12,00 EUR
I.F.1.10. Prenos denarja na TRR na zahtevo stranke   5%, min. 12,00 EUR
I.F.1.11. Pregled ali prenos transakcij v dobro kartice na TRR (money send)   3,00 EUR
I.F.1.12. Začasna sprememba limita na kartici   4,00 EUR
I.F.1.13. Stalna sprememba limita na kartici   4,00 EUR
I.F.1.14. Nujno naročilo kartice   10,00 EUR
I.F.2. VISA    
I.F.2.1. Klasična kartica letno 25,00 EUR
I.F.2.2. Zlata kartica letno 75,00 EUR
I.F.2.3. Zlata ZZS-UniCredit kartica letno 35,00 EUR
I.F.2.4. Gotovinski dvig na bankomatih ali POS (Slovenija, tujina, EMU)   5%, min. 12,00 EUR
I.F.2.5. Blokacija kartice   20,00 EUR
I.F.2.6. Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice   20,00 EUR
I.F.2.7. Ponovna izdelava obvestila o prometu   10,00 EUR
I.F.2.8. Ukinitev limita na kartici   20,00 EUR
I.F.2.9. Predčasna zamenjava kartice (Fizična poškodba kartice, ponovna izdelava osebne številke, sprememba priimka in imena)   12,00 EUR
I.F.2.10. Fotokopija potrdila o nakupu   6,00 EUR
I.F.2.11. Prenos denarja na TRR na zahtevo stranke   5%, min. 12,00 EUR
I.F.2.12. Pregled ali prenos transakcij v dobro kartice na TRR (money send)   3,00 EUR
I.F.2.13. Začasna sprememba limita na kartici   4,00 EUR
I.F.2.14. Stalna sprememba limita na kartici   4,00 EUR
I.F.2.15. Nujno naročilo kartice   10,00 EUR
I.F.3. Maestro    
I.F.3.1. Gotovinski dvig na bankomatih UniCredit Bank v Sloveniji   brez nadomestila
I.F.3.2. Gotovinski dvig na bankomatih v skupini UniCredit  (Hrvaška, Srbija, BIH...)   brez nadomestila
I.F.3.3. Gotovinski dvig na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EMU   0,55 EUR
I.F.3.4. Gotovinski dvig na bankomatih v tujini (izven EMU), ki niso last skupine UniCredit   1%, min. 2,00 EUR, max. 21 EUR
I.F.3.5. Gotovinski dvig na POS v Sloveniji   1%, min. 2,00 EUR, max. 21 EUR
I.F.3.6. Vpogled v stanje na osebnem računu na bankomatu drugih bank v Sloveniji   0,33 EUR
I.F.3.7. Blokacija kartice   20,00 EUR
I.F.3.8. Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube kartice   20,00 EUR
I.F.3.9. Ponovna dodelitev osebnega gesla - PIN   10,00 EUR
I.F.3.10. Predčasna zamenjava kartice   12,00 EUR
I.F.4. Varnostno SMS sporočilo    
I.F.4.1. Mesečna naročnina - obveščanje po eni kartici   1,20 EUR
I.F.4.2. Mesečna naročnina - obveščanje po dodatni kartici   0,70 EUR
I.G. SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO
   
I.G.1. Pristopnina k storitvam elektronskega in mobilnega bančništva   brez nadomestila
I.G.2. Aktivacija SMS žetona ali m-žetona za vstop v Online b@nko   brez nadomestila
I.G.3. Aktivacija fizičnega žetona za vstop v Online b@nko   9,00 EUR
I.G.4. Nadomestni fizični žeton za uporabo spletnega bančništva Online b@nka   15,00 EUR
I.G.5. Blokada Online b@nke   brez nadomestila
I.G.6. Mesečni strošek vzdrževanja storitev spletnega in mobilnega bančništva    
I.G.6.1 Z uporabo fizičnega in/ali m-žetona   0,65 EUR
I.G.6.2 Z uporabo SMS-žetona   1,00 EUR
I.G.7. Ponovna aktivacija Mobilne banke GO! v primeru zaklepa osebnega gesla PIN   brez nadomestila
I.G.8. Ponovna aktivacija m-žetona v primeru zaklepa zaradi napačnega vnosa gesla PIN   brez nadomestila
I.G.9. M - Online b@nka (mobilni dostop do Online b@nke)   brez nadomestila
I.K. DRUGE STORITVE
   
I.K.1. Ročno trajno pooblastilo   3,00 EUR
I.K.2. Pošiljanje izpiska v Sloveniji   brez nadomestila
I.K.3. Pošiljanje izpiska v tujino   8,00 EUR
I.K.4. Izdaja potrdila o stanju in prometu   6,00 EUR
I.K.5. Izdaja potrdila o prilivih za 3 mesece   11,00 EUR
I.K.6. Izdaja potrdila o prilivih za 6 mesecev   22,00 EUR
I.K.7. Izdaja potrdila o plačilu plačilnih nalogov   2,00 EUR
I.K.8. Otvoritev trajnika   1,10 EUR
I.K.9. Sprememba trajnika   0,60 EUR
I.K.10. Ukinitev trajnika   brez nadomestila
I.K.11. Obvestilo o zavrnitvi plačilnega naloga   2,70 EUR
I.K.12. Preklic izvršitve direktne bremenitve
po poteku rokov
  2,70 EUR
I.K.13. Ročni preklic plačilnega naloga pred izvršitvijo   2,70 EUR
I.K.14. Konverzija za pokritje obveznosti iz naslova deviznega kredita   5,00 EUR
I.K.15. Predčasna prekinitev vezanega depozita 2% od zneska privarčevanih sredstev (glavnica + obresti) na dan razvezave depozita min 80,00 EUR
I.M. OSTALO    
I.M.1. Fotokopiranje na stran 0,20 EUR
I.M.2. Pomoč pri izpolnjevanju doku, mentov na stran 7,00 EUR
I.M.3. Izdelava duplikatov, prepisov, izpiskov, kartic, mikrofilmskih izpisov, dokumentov in potrdila na željo stranke na stran 3,00 EUR
Veljavnost: 1. 6. 2016 (Izvleček velja do spremembe tarife plačil s prebivalstvom)

Prenesite si izvlečke iz bančne tarife za prebivalstvo

Za prenos je na voljo aktualni izvleček iz tarife banke UniCredit Banka Slovenija d.d, ki je stopil v veljavo z dnem 1. 6. 2016.

Mobile Phones
Mobil banking GO!

An app for Android, iOS and Windows Phone smartphones. Also available for tablets.

or or
Spinning wheel animation

Loading