Varčevanje in obrestne mere

Obrestne mere za varčevalne produkte v UniCredit Banka Slovenija d.d.

Obrestne mere za varčevanje

A. SREDSTVA V DOMAČI VALUTI

A.1. FLEKSI DEPOZIT [1]

3-, 6- ali 12-mesečni depozit z omejenim številom avtomatskih podaljšanj, z v naprej znano tri letno dobo dospelosti depozita ter fiksno obrestno mero (od 500 do 100.000 EUR).*

Doba vezave Obresti redne ponudbe Obresti za sklenitev preko
Online banke
Obresti posebne ponudba**

3 mesece (11 podaljšanj)

0,01%

ni v ponudbi

ni v ponudbi

6 mesecev (5 podaljšanj)

0,05%

ni v ponudbi

ni v ponudbi

12 mesecev (2 podaljšanji)

0,30%

0,40%

0,50%

*Do vezanih denarnih sredstev lahko dostopate brez stroškov, pred vsakokratnim ponovnim avtomatskim podaljšanjem depozita.

**Depozit po posebni ponudbi je mogoče skleniti le v poslovalnicah UniCredit Bank.Najvišja enovita nominalna letna obrestna mera za posamezno podano ročnost, v okviru posebne ponudbe, velja za nove depozite, za imetnike TRR:

  • z osebnim dohodkom pri UniCredit Bank, ki z banko povečajo ali sklenejo dodatno poslovno razmerje v višini najmanj 5.000 evrov v obliki depozita ali
  • ki najmanj 5.000 evrov enkratno vplačajo v krovni sklad Pioneer Funds ali najmanj 30.000 evrov enkratno vplačajo v ETF portfelj, pri čemer mora vplačilo predstavljati vsaj 25% sredstev skupne naložbe.

1 V kolikor niste rezident Republike Slovenije, lahko sklenete le različico, kjer se ob avtomatskem podaljšanju podaljša le glavnica.

A.2. DEPOZITI V EVRIH - POSEBNA PONUDBA

Depoziti v evrih brez avtomatske podaljšave z enovito nominalno obrestno mero (od 500 EUR)

Doba vezave Enovita nominalna letna obrestna mera (najnižja in najvišja obrestna mera)**
Od 31 do 90 dni Ni v ponudbi
Od 91 do 180 dni Ni v ponudbi
Od 181 do 365 dni Ni v ponudbi
Nad 12 do 24 mesecev Ni v ponudbi
Nad 24 do 36 mesecev Ni v ponudbi
Nad 36 do 60 mesecev Ni v ponudbi
Nad 60 mesecev Ni v ponudbi

**Depozit po posebni ponudbi je mogoče skleniti le v poslovalnicah UniCredit Bank.Najvišja enovita nominalna letna obrestna mera za posamezno podano ročnost, v okviru posebne ponudbe, velja za nove depozite, za imetnike TRR:

  • z osebnim dohodkom pri UniCredit Bank, ki z banko povečajo ali sklenejo dodatno poslovno razmerje v višini najmanj 5.000 evrov v obliki depozita ali
  • ki najmanj 5.000 evrov enkratno vplačajo v krovni sklad Pioneer Funds ali naložbeno življenjsko zavarovanje ERGO življenjske zavarovalnice d.d. in najmanj 30.000 evrov enkratno vplačajo v ETF portfelj, pri čemer mora vplačilo predstavljati vsaj 25% sredstev skupne naložbe.
A.2.1. DEPOZITI V EVRIH

Depoziti v evrih brez avtomatske podaljšave z enovito nominalno obrestno mero (od 500 EUR)

Doba vezave Enovita nominalna letna obrestna mera* Obresti za sklenitev preko
Online banke
Od 31 do 90 dni 0,01% 0,01%
Od 91 do 180 dni ni v ponudbi ni v ponudbi
Od 181 do 365 dni 0,01% 0,01%
Nad 12 do 24 mesecev 0,10% 0,15%
Nad 24 do 36 mesecev 0,20% 0,25%
Nad 36 do 60 mesecev 0,40% 0,45%
Nad 60 mesecev 0,70% 0,80%

 

A.4. VARČEVALNI RAČUNI IN HRANILNE KNJIŽICE
  Sestavljena nominalna obrestna mera (spremenljiva)
Varčevalni račun za mlade 70% od 3 mesečnega EURIBORja ali minimalno 0,02%

Varčevalni račun Online Plus

do 1.000,00 EUR

75% od 3 mesečnega EURIBORja

od 1.000,01 EUR do 10.000 EUR

85% od 3 mesečnega EURIBORja

od 10.000,01 EUR do 50.000,00

95% od 3 mesečnega EURIBORja

od 50.000,01 EUR

100% od 3 mesečnega EURIBORja
A.5. VLOGE NA VPOGLED V EVRIH
  Enovita nominalna letna obrestna mera
TRR 0,01%
Depozitni TRR 0,01%
Limit na TRR 8,00%
Zamudna OM 8,05%
B. SREDSTVA V TUJI VALUTI

B.1. VLOGE NA VPOGLED V TUJI VALUTI

  Valuta Od zneska Do zneska Enovita nominalna letna obrestna mera
TRR/račun USD     0,10%
Hranilna knjižica USD 0 300 0,01%
Hranilna knjižica USD 300,01   0,01%
TRR/račun CHF     0,01%
Hranilna knjižica CHF 0 400 0,01%
Hranilna knjižica CHF 400,01   0,01%
TRR/račun HRK     0,10%
Hranilna knjižica HRK 0 2.000 0,01%
Hranilna knjižica HRK 2.000,01   0,01%
TRR/račun GBP     0,10%
Hranilna knjižica GBP 0 200 0,01%
Hranilna knjižica GBP 200,01   0,01%

 

B.2. DEPOZITI V TUJI VALUTI
Doba vezave Valuta Od zneska Enovita nominalna letna obrestna mera***
Nad 1 mesec USD 1.000 0,05%
Nad 3 mesece USD 1.000 0,10%
Nad 6 mesecev USD 1.000 0,30%
Nad 12 mesecev USD 2.000 0,50%
Nad 24 mesecev USD 2.000 0,70%
Nad 1 mesec CHF 1.000 0,00%
Nad 3 mesece CHF 1.000 0,00%
Nad 6 mesecev CHF 1.000 0,00%
Nad 12 mesecev CHF 2.000 0,00%

***Na obrestno mero lahko vpliva poslovno sodelovanje z banko, odvisna pa je od višine zneska in izbrane ročnosti. Za podrobnejše informacije se obrnite na bančnega svetovalca v najbližji poslovni enoti. Obrestne mere veljajo do preklica.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo