Varčevanje in obrestne mere

Obrestne mere za varčevalne produkte v UniCredit Banka Slovenija d.d.

Obrestne mere za varčevanje

A. SREDSTVA V DOMAČI VALUTI

A.1. FLEKSI DEPOZIT [1]

3-, 6- ali 12-mesečni depozit z omejenim številom avtomatskih podaljšanj, z v naprej znano tri letno dobo dospelosti depozita ter fiksno obrestno mero (od 500 do 100.000 EUR).*

Doba vezave Obresti redne ponudbe Obresti za sklenitev preko
Online banke
Obresti posebne ponudba**

3 mesece (11 podaljšanj)

0,01%

ni v ponudbi

ni v ponudbi

6 mesecev (5 podaljšanj)

0,05%

ni v ponudbi

ni v ponudbi

12 mesecev (2 podaljšanji)

0,30%

0,40%

0,50%

*Do vezanih denarnih sredstev lahko dostopate brez stroškov, pred vsakokratnim ponovnim avtomatskim podaljšanjem depozita.

**Depozit po posebni ponudbi je mogoče skleniti le v poslovalnicah UniCredit Bank.Najvišja enovita nominalna letna obrestna mera za posamezno podano ročnost, v okviru posebne ponudbe, velja za nove depozite, za imetnike TRR:

  • z osebnim dohodkom pri UniCredit Bank, ki z banko povečajo ali sklenejo dodatno poslovno razmerje v višini najmanj 5.000 evrov v obliki depozita ali
  • ki najmanj 5.000 evrov enkratno vplačajo v krovni sklad Pioneer Funds ali naložbeno življenjsko zavarovanje ERGO življenjske zavarovalnice d.d. ali najmanj 30.000 evrov enkratno vplačajo v ETF portfelj, pri čemer mora vplačilo predstavljati vsaj 25% sredstev skupne naložbe.

1 V kolikor niste rezident Republike Slovenije, lahko sklenete le različico, kjer se ob avtomatskem podaljšanju podaljša le glavnica.

A.2. DEPOZITI V EVRIH - POSEBNA PONUDBA

Depoziti v evrih brez avtomatske podaljšave z enovito nominalno obrestno mero (od 500 EUR)

Doba vezave Enovita nominalna letna obrestna mera (najnižja in najvišja obrestna mera)**
Od 31 do 90 dni Ni v ponudbi
Od 91 do 180 dni Ni v ponudbi
Od 181 do 365 dni Ni v ponudbi
Nad 12 do 24 mesecev Ni v ponudbi
Nad 24 do 36 mesecev Ni v ponudbi
Nad 36 do 60 mesecev Ni v ponudbi
Nad 60 mesecev Ni v ponudbi

**Depozit po posebni ponudbi je mogoče skleniti le v poslovalnicah UniCredit Bank.Najvišja enovita nominalna letna obrestna mera za posamezno podano ročnost, v okviru posebne ponudbe, velja za nove depozite, za imetnike TRR:

  • z osebnim dohodkom pri UniCredit Bank, ki z banko povečajo ali sklenejo dodatno poslovno razmerje v višini najmanj 5.000 evrov v obliki depozita ali
  • ki najmanj 5.000 evrov enkratno vplačajo v krovni sklad Pioneer Funds ali naložbeno življenjsko zavarovanje ERGO življenjske zavarovalnice d.d. in najmanj 30.000 evrov enkratno vplačajo v ETF portfelj, pri čemer mora vplačilo predstavljati vsaj 25% sredstev skupne naložbe.

A.2.1. DEPOZITI V EVRIH

Depoziti v evrih brez avtomatske podaljšave z enovito nominalno obrestno mero (od 500 EUR)

Doba vezave Enovita nominalna letna obrestna mera* Obresti za sklenitev preko
Online banke
Od 31 do 90 dni 0,01% 0,01%
Od 91 do 180 dni ni v ponudbi ni v ponudbi
Od 181 do 365 dni 0,01% 0,01%
Nad 12 do 24 mesecev 0,10% 0,15%
Nad 24 do 36 mesecev 0,20% 0,25%
Nad 36 do 60 mesecev 0,40% 0,45%
Nad 60 mesecev 0,70% 0,80%

 

A.4. VARČEVALNI RAČUNI IN HRANILNE KNJIŽICE

  Sestavljena nominalna obrestna mera (spremenljiva)
Varčevalni račun za mlade 70% od 3 mesečnega EURIBORja ali minimalno 0,02%

Varčevalni račun Online Plus

do 1.000,00 EUR

75% od 3 mesečnega EURIBORja

od 1.000,01 EUR do 10.000 EUR

85% od 3 mesečnega EURIBORja

od 10.000,01 EUR do 50.000,00

95% od 3 mesečnega EURIBORja

od 50.000,01 EUR

100% od 3 mesečnega EURIBORja

A.5. VLOGE NA VPOGLED V EVRIH

  Enovita nominalna letna obrestna mera
TRR 0,01%
Depozitni TRR 0,01%
Limit na TRR 8,00%
Zamudna OM 8,05%

B. SREDSTVA V TUJI VALUTI

B.1. VLOGE NA VPOGLED V TUJI VALUTI

  Valuta Od zneska Do zneska Enovita nominalna letna obrestna mera
TRR/račun USD     0,10%
Hranilna knjižica USD 0 300 0,01%
Hranilna knjižica USD 300,01   0,01%
TRR/račun CHF     0,01%
Hranilna knjižica CHF 0 400 0,01%
Hranilna knjižica CHF 400,01   0,01%
TRR/račun HRK     0,10%
Hranilna knjižica HRK 0 2.000 0,01%
Hranilna knjižica HRK 2.000,01   0,01%
TRR/račun GBP     0,10%
Hranilna knjižica GBP 0 200 0,01%
Hranilna knjižica GBP 200,01   0,01%

 

B.2. DEPOZITI V TUJI VALUTI

Doba vezave Valuta Od zneska Enovita nominalna letna obrestna mera***
Nad 1 mesec USD 1.000 0,05%
Nad 3 mesece USD 1.000 0,10%
Nad 6 mesecev USD 1.000 0,30%
Nad 12 mesecev USD 2.000 0,50%
Nad 24 mesecev USD 2.000 0,70%
Nad 1 mesec CHF 1.000 0,00%
Nad 3 mesece CHF 1.000 0,00%
Nad 6 mesecev CHF 1.000 0,00%
Nad 12 mesecev CHF 2.000 0,00%

***Na obrestno mero lahko vpliva poslovno sodelovanje z banko, odvisna pa je od višine zneska in izbrane ročnosti. Za podrobnejše informacije se obrnite na bančnega svetovalca v najbližji poslovni enoti. Obrestne mere veljajo do preklica.

Mobile Phones
Mobil banking GO!
An app for Android, iOS and Windows Phone smartphones. Also available for tablets.
or or
Spinning wheel animation

Loading