Investicijski produkti

Optimalne naložbene rešitve in priložnosti za oplemenitenje vašega premoženja.

Namenjeno je strankam, ki želijo del finančnih sredstev zaupati strokovnemu upravljanju UniCredit skupine.

Za to se odločajo

  • Podjetja, ki ustvarjajo konstanten presežni denarni tok, na srednji rok ne načrtujejo novih investicij v posel oziroma imajo na razpolago dovolj dolg časovni horizont.
  • Finančne institucije, ki nam dajo upravljavski mandat. Pri nas je bil npr. eden od primerov zavarovalnica, za katero sedaj upravljamo sredstva v kritnih skladih.
  • Posebne oblike pravnih oseb, ki imajo določeno premoženje, ki se zbirajo z nekim namenom in iz katerega financirajo dolgoročne projekte.
  • Posamezniki, ki svoje premoženje plemenitijo preko pravne osebe, kjer so davki na dobiček nižji kot za fizične osebe. Dobiček lahko znižujejo tudi s stroški, ki jih imajo pri svojem poslovanju.

Skupaj s svetovalcem in upravljavcem premoženja stranka izbere naložbeno strategijo, ki ustreza njenim potrebam, finančnim ciljem in odnosu do tveganja. Različni tipi portfeljev omogočajo najti primerno rešitev za vse profile vlagateljev. Naši strokovnjaki skrbijo za naložbe in z rednim poročanjem strankam vzdržujejo stik z dogajanjem.

Izbira naložb v okviru upravljanja premoženja temelji na konceptu Globalne naložbene strategije (GIS), ki jo razvijajo v finančnih centrih skupine UniCredit. Izkušeni strokovnjaki za naložbe, ki so zavezani razvoju GIS naložbenih strategij UniCredit vsakodnevno analizirajo več kot 50 notranjih in zunanjih finančnih virov, kot so tržni podatki, globalne raziskave in poslovni trendi in vsak mesec določijo optimalno razporeditev sredstev za vse naše modelske portfelje, svetujejo strankam in upravljajo njihove portfelje.

Tudi v enoti Globalna naložbena strategija (GIS) v Sloveniji sledimo zastavljenim smernicam skupine UniCredit, njihovo znanje in izkušnje pa uspešno prenašamo na lokalni trg.

Več o GIS preberite tukaj.

Izkušeni upravljavci vzajemnih skladov skupine Amundi že od leta 1928 raziskujejo tržišča širom po svetu in odkrivajo najboljše priložnosti za oplemenitenje vašega premoženja.

Več o vzajemnih skladih Pioneer preberite tukaj.

Kaj vam nudimo

  • Izbirate lahko med pestro ponudbo krovnega sklada Amundi Funds, katerih upravljavec je družba Amundi Asset Management, in med skladi družbe Pioneer Investment Austria GmbH, a company of the Amundi group.
  • Investiranje v sklade bo lahko odslej predstavljalo vaš način postopnega varčevanja, saj smo uvedli možnost vplačil preko mesečnih trajnikov. Pri tem sami izbirate mesečni znesek vplačila, ki pa ne sme biti nižji od 30 evrov za posamezen podsklad.
  • Pri vzajemnih skladih družbe Pioneer Investment Austria GmbH, a company of the Amundi group pa znaša najnižji znesek vplačila v posamezen vzajemni sklad vrednot 1 enote oziroma najmanj 100 EUR.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo