V primeru da doživite prometno nesrečo z avtom, ki ga financirate prek leasinga, je priporočljivo vedeti nekaj stvari za hitrejše urejanje škodnega primera brez zapletov in težav.

Postopek v primeru prometne nesreče

V primeru prometne nesreče oziroma škodnega primera z avtom, ki ga financirate prek leasinga, je prvi del enak kot pri vseh drugih nesrečah. Preverite, če kdo od udeležencev nesreče potrebuje pomoč, zavarujte in dobro označite kraj nesreče, naredite nekaj fotografij z mobilnim telefonom ter obvestite ustrezne službe, če je to potrebno (center za obveščanje na tel. št. 112 ter policijo na 113). Če nesreča nima hujših posledic in je jasno, kdo je kriv, krivec pa se s tem tudi strinja, izpolnite Evropsko poročilo. Tega podpišejo vsi vozniki, krivec za nesrečo pa v poročilu to tudi ustrezno označi oziroma krivdo prizna.

Drugi del reševanja posledic prometne nesreče predstavlja odprava škode oziroma popravilo poškodovanega avtomobila. Ker je pravno formalni lastnik financiranega predmeta leasingodajalec, je postopek nekoliko drugačen:

  • Vozilo čim prej po dogodku odpeljite na cenitev škode, ki jo opravi cenilec zavarovalnice, kjer imate avto zavarovan.
  • Zapisnik ocenjene škode čim prej posredujte leasingodajalcu, ki vam bo izdal pooblastilo za popravilo vozila. Pogosto za pooblastilo zaprosijo kar izvajalci popravil oz. serviserji in tega ni potrebno narediti leasingojemalcu. Pomembno je, da se popravila avta ne lotite na lastno pest, še posebej ne pri mojstrih, ki niso ustrezno usposobljeni oziroma nimajo uradne servisne, ličarske ali kleparske delavnice. Ker je upravičenost do poravnave odvisna od zavarovalnice, kjer je vozilo zavarovano, se pri njej pozanimajte o pogodbenih serviserjih, ki lahko izvedejo popravilo.

Ko je avto popravljen, iz servisne delavnice pošljejo račun za popravilo zavarovalnici, kjer nato pripravijo predlog poravnave.

Odbitna franšiza pri leasingu

Pravno-formalno je lastništvo predmeta financiranja na strani leasingodajalca, vendar mora praviloma vsak uporabnik sam urediti zavarovanje vozila, upoštevajoč splošne pogoje financiranja posameznega leasingodajalca. Leasingojemalec enako, kot če vozilo ne bi bilo financirano prek leasinga, sam nosi stroške zavarovanja vozila. Od izbranih kritij in višine odbitne franšize je odvisno, ali bo leasingojemalec plačal odbitno franšizo oziroma je zavarovalnica ne bo priznala pri poravnavi.

Kaj se zgodi, če je avto »totalka«?

V primeru nesreče, ko zavarovalnica oceni, da je škodni primer ocenjen na totalko, se mora leasing pogodba praviloma predčasno zaključiti, saj se predmeta ne da več uporabljati za njen osnovni namen. Leasingodajalcu je potrebno poplačati preostalo vrednost, pri tem pa ni nujno, da je poravnava iz naslova kasko zavarovanja dovolj visoka, da pokrije celoten dolg, ampak morate morda nekaj sredstev doplačati še sami. V omenjen primeru se je priporočljivo o pogojih zaključka čim prej pozanimati pri leasingodajalcu.

Leasing ima ona, zaleti se pa on

Pogodbo o leasingu sklene uporabnik, ki ga leasingodajalec pooblasti oziroma mu dovoli vožnjo z vozilom. Seveda pa se včasih zgodi, da za volan sede tudi kdo drug (partner, odrasel otrok …). Kdo vse lahko vozi avto na leasing in kam se lahko z njim odpelje, ima vsako leasing podjetje urejeno drugače. Pri nekaterih lahko avto vozijo tudi vsi družinski člani z vozniškim dovoljenjem, pri drugih mora imeti vsak razen uporabnika posebno pooblastilo leasingodajalca. Če želite avto posoditi prijatelju, se prej posvetujte s svojim leasingodajalcem, še posebej če bo z vašim avtom na leasing potoval v tujino. V tem primeru ne pozabite na DVVT (dovoljenje za vožnjo avtomobila v tujini), ki ga dobite v poslovalnicah AMZS in ga je treba pokazati pri vstopu v nekatere države, kot so BiH, Srbija in Makedonija.

Urejena pooblastila so v primeru prometne nesreče, posebej če se ta zgodi v tujini, voznik pa ni uporabnik po leasing pogodbi, zelo pomembna. Postopki so hitrejši, policistom ne bo treba dodatno preverjati, če je avto morda ukraden, veliko hitreje pa boste uredili tudi vse potrebno z zavarovalnico in leasingodajalcem.