Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Uvod

V UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI23445033 (v nadaljevanju: UNICREDIT LEASING, d.o.o.) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora UNICREDIT LEASING, d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Več informacij vam je na voljo v dokumentu o obdelavi osebnih podatkov.

Urejanje soglasij na GDPR Portalu

Vabimo vas, da nam s podajo predlaganih privolitev v obdelavo osebnih podatkov izkažete zaupanje glede njihove uporabe.

Osebne podatke bomo obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Podatki o upravljavcu

UNICREDIT LEASING, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI23445033, matična številka 1628852000.

Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@unicreditgroup.si ali na telefonski številki 080 88 00 vsak delovni dan od 8. do 17.ure.

Seznam pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov

Ime Naslov Mesto Poštna številka Država
AVTO TRIGLAV D.O.O. Dunajska cesta 122 Ljubljana 1000 Slovenia
Bti Boštjan Turšič s.p. Vodnikova 182a Ljubljana 1000 Slovenia
EPPS d.o.o. Stegne 13A Ljubljana 1000 Slovenia
Globus Marine International d.o.o. Dunajska cesta 51 Ljubljana 1000 Slovenia
Incena, Igor Šmajdek s.p. Šukljetova ulica 30 Novo mesto 8000 Slovenia
Kvartet d.o.o. Cesta talcev 8 Domžale 1230 Slovenia
ONITEX D.O.O. Glavni trg 17B Maribor 2000 Slovenia
RTI d.o.o. Cesta k Tamu 14 Maribor 2000 Slovenia
UniCredit Banka Slovenija d.d. Šmartinska cesta 140 Ljubljana 1000 Slovenia
UniCredit S.p.a. Piazza Gae Aulenti 3, Towe A 3 Milano 20154 Italy
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo