Pravno obvestilo

UniCredit Leasing d.o.o. redno preverja in ažurira podatke na svojih spletnih straneh. Točnosti teh podatkov posveča veliko pozornosti, vendar pa se tovrstni podatki lahko spremenijo v obdobju med ažuriranjema.

UniCredit Leasing d.o.o. zato ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobene garancije za ažurnost, točnost in celovitost posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na svoje lastno tveganje. UniCredit Leasing d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne preko tovrstnih povezav.

UniCredit Leasing d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja posredovanih informacij. UniCredit Leasing d.o.o. ne uporablja svojih spletnih strani, da bi vam ali drugim osebam posredovala nasvete ali priporočila v zvezi z naložbami. Podatki na teh spletnih straneh in/ali njihovi deli ne zagotavljajo sprejemljive osnove za naložbene ali druge odločitve. Pred sprejemom naložbene odločitve se posvetujte z vašim svetovalcem.

Vsebina in struktura spletnih strani UniCredit Leasing d.o.o. sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Razmnoževanje (kopiranje) informacij ali podatkov ter uporaba besedil, delov besedil, slik in grafov so dovoljeni samo s predhodno odobritvijo UniCredit Leasing d.o.o.

Pomen izrazov
 • Spletno mesto ali spletišče
  Spletno mesto ali spletišče je več spletnih strani, ki oblikujejo spletišče ali spletno mesto. Na spletu ga predstavlja domena - spletni naslov podjetja, v našem primeru je to www.unicreditbank.si...
 • Spletna stran
  V računalništvu je spletna stran dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave, zvočni in video posnetki, programi. Jezik za opis spletnih strani je HTML.
 • Obiskovalec in uporabnik
  Obiskovalec in uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto, ne glede na to, ali preko spletnega mesta banki posreduje svoje osebne podatke ali ne.
 • Lastnik spletnega mesta in upravljavec osebnih podatkov je UniCredit Banka Slovenija d.d.
 • Osebni podatek
  Osebni podatek je podatek, ki se nanaša na posameznika, ki je fizična oseba.
 • ZVOP-1
  Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Spletni obrazec
  Spletni obrazec je obrazec oziroma formular, ki se nahaja na spletni strani, vanj pa obiskovalec vnese svoje osebne in druge zahtevane podatke ter jih s klikom na potrditveni gumb posreduje prejemniku, to je lastniku spletnega mesta.
 • Zbirka osebnih podatkov
  Zbirka osebnih podatkov je strukturiran niz osebnih podatkov, ki omogoči določljivost posameznika.
 • Neposredno trženje
  Neposredno trženje je ponujanje blaga ali storitev z uporabo poštnih, telefonskih, elektronskih ali drugih komunikacijskih sredstev.
Osebni podatki

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Banka spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, varovala z vso potrebno skrbnostjo in v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

Šteje se, da uporabnik spletnega mesta, ki vnese svoje osebne podatke v spletni obrazec z namenom povpraševanja po bančnem produktu oziroma storitvi, daje osebno privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje banki, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov.

Uporabnik je seznanjen, da bo banka njegove osebne podatke uporabila za namen vzpostavitve kontakta, priprave dokumentacije in da lahko banka njegove osebne podatke uporabi tudi za namen neposrednega trženja in analize podatkov za statistične in tržne raziskave. Uporabnik lahko od banke kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. To stori tako, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov info@unicreditgroup.si. Banka bo v 15 dneh od prejema zahtevka uporabnika preprečila nadaljnjo uporabo osebnih podatkov posameznika za namen neposrednega trženja ter o tem v petih dneh uporabnika obvestila. Uporabnik lahko tudi kadarkoli zahteva, da mu upravljavec omogoči vpogled, kopiranje oziroma prepis podatkov, ki jih obdeluje, ter da upravljavec te podatke dopolni, popravi, blokira ali izbriše, če so ti nepopolni, netočni ali neažurni.

Banka uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov. Banka pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. Osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta lahko banka razkrije le, če to zahteva zakon ali če posameznik s tem soglaša. Osebne podatke banka hrani v elektronski obliki. Posredovani podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani. Zatem se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo oziroma anonimizirajo.

Ker obstajajo na spletnem mestu banke tudi povezave na druga spletna mesta oziroma spletne strani, ki niso spletna mesta banke, banka ne prevzema odgovornosti za zaščito osebnih podatkov na takem spletnem mestu.O morebitnih spremembah te izjave bo banka uporabnike obvestila na elektronski naslov, posredovan ob vnosu osebnih podatkov na spletnem mestu banke.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo