Pravno obvestilo

UniCredit Leasing d.o.o. redno preverja in ažurira podatke na svojih spletnih straneh. Točnosti teh podatkov posveča veliko pozornosti, vendar pa se tovrstni podatki lahko spremenijo v obdobju med ažuriranjema.

UniCredit Leasing d.o.o. zato ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobene garancije za ažurnost, točnost in celovitost posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na svoje lastno tveganje. UniCredit Leasing d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne preko tovrstnih povezav.

UniCredit Leasing d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja posredovanih informacij. UniCredit Leasing d.o.o. ne uporablja svojih spletnih strani, da bi vam ali drugim osebam posredovala nasvete ali priporočila v zvezi z naložbami. Podatki na teh spletnih straneh in/ali njihovi deli ne zagotavljajo sprejemljive osnove za naložbene ali druge odločitve. Pred sprejemom naložbene odločitve se posvetujte z vašim svetovalcem.

Vsebina in struktura spletnih strani UniCredit Leasing d.o.o. sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Razmnoževanje (kopiranje) informacij ali podatkov ter uporaba besedil, delov besedil, slik in grafov so dovoljeni samo s predhodno odobritvijo UniCredit Leasing d.o.o.

Pomen izrazov
Osebni podatki
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo