Posebna ponudba finančnega leasinga

Samo za stranke UniCredit Bank.

Prednosti lizinga

  • doba odplačila do 72 mesecev,
  • primeren je za pravne in fizične osebe,
  • postopek sklenitve je hiter in preprost,
  • je preizkušena in uveljavljena oblika financiranja,
  • upošteva vaše potrebe in finančne zmožnosti,
  • znesek financiranja izberete sami, ob tem določite višino obrokov in trajanje leasinga.

Želim individualno ponudbo za leasing? Pošljite nam povpraševanje.

Zanima me

Informativni izračun finančnega leasinga

Vrednost vozila 10.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR
Doba odplačila   60 mesecev 60 mesecev 60 mesecev
Anuiteta 146,67 EUR 220,00 EUR 293,34 EUR
Polog 20% vrednosti vozila 2.000 EUR 3.000 EUR 4.000 EUR
Skupni znesek financiranja 8.000 EUR 12.000 EUR 16.000 EUR
Znesek obresti 800,20 EUR 1.200,00 EUR 1.600,40 EUR
Stroški odobritve 49 EUR 49 EUR 49 EUR
Obrestna mera 3 M Euribor + 3,95 % p.a. 3 M Euribor + 3,95 % p.a. 3 M Euribor + 3,95 % p.a.
EOM 4,29 % 4,20 % 4,15 %
Začetne obveznosti 2.195,67 EUR 3.269,00 EUR 4.342,34 EUR
Skupni znesek, ki ga mora plačati lizingojemalec 10.800,20 EUR 16.200,00 EUR 21.600,40 EUR

Želim individualno ponudbo za leasing? Pošljite nam povpraševanje.

ŽELIM PONUDBO

POJASNILA K INFORMATIVNEM IZRAČUNU

Informativni izračun je zgolj informativne narave in brez obveze za sklenitev lizing pogodbe. Ob bonitetni analizi, v procesu odobritve in pri spremembah na kapitalskem trgu si pridružujemo pravice do spremembe lizing pogojev.

ZNESKI so v valuti EVRO (EUR). OBRESTNA MERA: Izračunana višina mesečnega obroka temelji na obrestni meri 3M EURIBOR. Višina obroka se spreminja v skladu s spremembami EURIBOR-ja.

LASTNIŠTVO: Lizingodajalec je lastnik predmeta lizinga do poplačila vseh obveznosti. ZAVAROVANJE: Lizingodajalec lahko kot pogoj za odobritev zahteva dodatno zavarovanje.

ZAVAROVANJE PREDMETA: Predmet lizinga mora biti za čas trajanja leasinga premoženjsko zavarovan v korist lizingodajalca (vozila: AO, AK 1% odbitna franšiza, oprema proti vsem rizikom).

Dokumentacija za odobritev leasinga

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV - PRAVNE OSEBE PDF 551kB Download
ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV - FIZIČNE OSEBE PDF 89kB Download
Spinning wheel animation

Loading