Skip to main content

Samostojni svetovalec (m/ž)

V enoti Ključne stranke v okviru divizije Poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo iščemo novega sodelavca/ko na delovnem mestu Samostojni svetovalec.

Naloge in odgovornosti obsegajo predvsem pridobivanje strank in skrb za ta najzahtevnejši segment strank banke, finančno in investicijsko svetovanje strankam ter skrb za konstantno izboljšavo ponujenega servisa in vzdrževanje odličnih odnosov s strankami.

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • vsaj VI/2. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • najmanj 4 leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • zelo dobro poznavanje bančnega poslovanja in finančnih produktov,
 • izkušnje z investicijskim svetovanjem strankam,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • odlično znanje programskih orodij MS Office v okolju Windows,
 • poznavanje internih procesov in aplikacij, ki jih svetovalci uporabljajo v kreditnem procesu je prednost,
 • komunikativnost, odlične pogajalske sposobnosti ter izrazita prodajna orientiranost,
 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost dela v skupini,
 • samoiniciativnost in samostojnost pri delu,
 • željo in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev.

Delovno mesto je v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo.

Če ustrezate pogojem za zasedbo delovnega mesta in v opisu dela vidite nov izziv zase ter bi svoje sposobnosti želeli preizkusiti v praksi, se veselimo vaše prijave do 22. junija 2017 izključno prek spletnega obrazca.

Pravnik v Pravni pisarni (m/ž)

V naši ekipi iščemo sodelavko/ca na delovnem mestu
Pravnik v Pravni pisarni.

Iščemo sodelavca z izkušnjami na področju pravnega svetovanja in priprave pravnih mnenj na različnih poslovnih področjih ter pregleda in priprave kompleksnih poslovnih in komercialnih pogodb.
Zaradi vključenosti v mednarodno finančno skupino pomemben del tako pisne kot ustne komunikacije poteka v angleškem jeziku.

 

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe - univerzitetni diplomirani pravnik,
 • 3 leta primerljivih delovnih izkušenj,
 • odlično ustno in pisno znanje angleškega jezika,
 • zaželeno poznavanje bančnega poslovanja,
 • zaželeno poznavanje sindiciranih kreditnih pogodb in bančnih garancij,
 • natančnost, sistematičnost in zanesljivost,
 • samoiniciativnost in željo po permanentnem izobraževanju,
 • sposobnost dela v skupini,
 • dobro razvite komunikacijske in organizacijske sposobnosti.

Delovno mesto je v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo.

Če ustrezate pogojem za zasedbo delovnega mesta in v opisu dela vidite nov izziv zase ter bi svoje sposobnosti želeli preizkusiti v praksi, se veselimo vaše prijave do 22. junija 2017 izključno prek spletnega obrazca.

Analitik kvalitete podatkov (m/ž)

V enoti Upravljanje s podatki (ITDM) v oddelku ICT iščemo sodelavko/ca na delovnem mestu analitik kvalitete podatkov.

Vaše naloge in odgovornosti bodo obsegale področja postavljanja minimalnih standardov dokumentiranja podatkovnih zbirk in njihovih sprememb, skrb za koordinacijo in za dokumentiranje podatkovnih zbirk, skrb za podatkovni slovar, logični in fizični model podatkov, skrb za kvaliteto podatkov in zagotavljanje ukrepov za njihovo izboljšanje, sodelovanje pri razvoju informacijskih sistemov, namenjenih upravljanju s podatki, izdelave navodil za opis in delovanje sistemov in aplikacij ter koordinacije med zunanjimi izvajalci in notranjimi uporabniki pri razvoju aplikacij.

 

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • VII. oziroma VI./2 stopnjo izobrazbe ekonomske, računalniške ali inženirske smeri, ali VI/1. stopnjo izobrazbe ostalih ustreznih smeri z vsaj 18 meseci delovnih izkušenj,
 • najmanj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
 • osnovno poznavanje podatkovnih modelov in poznavanje podatkovnih baz,
 • zaželjeno poznavanje regulative s področja upravljanja s podatki in poročanja,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • analitične sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samoiniciativnost, željo po permanentnem izobraževanju.

Delovno mesto je v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo.

Če ustrezate pogojem za zasedbo delovnega mesta in v opisu dela vidite nov izziv zase ter bi svoje sposobnosti želeli preizkusiti v praksi, se veselimo vaše prijave do 25. junija 2017 izključno prek spletnega obrazca.

Tehnolog (m/ž)

V enoti IT Tehnologija v okviru divizije Globalne bančne storitve iščemo sodelavca/-ko na delovnem mestu Tehnolog.

Vaše naloge in odgovornosti bodo na področju elektronskega in mobilnega bančništva ter kartičnega poslovanja. Obsegale bodo naslednje aktivnosti: vzdrževanje sistemov, ki podpirajo zaledno poslovanje, analizo in spremljanje potreb banke pri razvoju in dopolnitvah sistemov, procesov in produktov, koordinacijo bančnih in zunanjih sodelavcev pri vseh aktivnostih, povezanih z razvojem, izvedbo, uvajanjem, ukinitvijo oz. spremembo sistemov, procesov in produktov, pripravo specifikacij za razvoj in dopolnitve sistemov, procesov in produktov, pripravo delovnih navodil ter izobraževanje za uporabo sistemov, procesov in produktov v banki.

 

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali inženirske smeri,
 • najmanj 12 mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
 • zaželeno poznavanje področja elektronskega bančništva, mobilnega bančništva ter kartičnega in POS poslovanja,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • sposobnost timskega dela,
 • natančnost in zanesljivost,
 • samoiniciativnost, želja po permanentnem izobraževanju,želja in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
 • poznavanje programskih orodij MS Office vključujoč MS Access,
 • zaželeno poznavanje jezika SQL in podatkovnih baz.

Delovno mesto je v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo.

Če ustrezate pogojem za zasedbo delovnega mesta in v opisu dela vidite nov izziv zase ter bi svoje sposobnosti želeli preizkusiti v praksi, se veselimo vaše prijave do 25. junija 2017 izključno prek spletnega obrazca.

Višji svetovalec (m/ž)

V naši ekipi iščemo sodelavke/ce na delovnem mestu
VIŠJI SVETOVALEC


- na področju poslovanja s pravnimi osebami (1 delovno mesto)
- na področju poslovanja s fizičnimi osebami (2 delovni mesti)

Poglavitne naloge bodo opravljanje gotovinskih in negotovinskih poslov, svetovanje, informiranje ter prodaja vseh bančnih in nebančnih storitev in produktov, vzpostavljanje in ohranjanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami, vodenje računov strank ter skrb za nemoten potek prometa strank, svetovanje pri reševanju reklamacij, priprava rednih in občasnih informacij za stranke.

 

Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • minimalno VI. stopnjo izobrazbe ekonomske ali družboslovne smeri oz.
 • vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj, z najmanj V. stopnjo izobrazbe,
 • poznavanje bančnega poslovanja,
 • za področje poslovanja s pravnimi osebami je pričakovano poznavanje malega podjetništva in zaželeno poznavanje poslovanja s prebivalstvom,
 • za področje poslovanja s fizičnimi osebami je pričakovano poznavanje poslovanja s prebivalstvom.
 • izrazito prodajno orientiranost in veselje do dela s strankami,
 • samoiniciativnost in željo po stalnem izobraževanju,
 • željo in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
 • natančnost in urejenost,
 • komunikativnost, sposobnost dela v skupini,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • obvladovanje programskih orodij MS Office v okolju Windows,
 • vozniško dovoljenje B kategorije,
 • zaželena licenca za sklade in zavarovanja.

Delovno mesto je v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo.

Če ustrezate pogojem za zasedbo delovnega mesta in v opisu dela vidite nov izziv zase ter bi svoje sposobnosti želeli preizkusiti v praksi, se veselimo vaše prijave do 26. junija 2017 izključno prek spletnega obrazca.

Višji svetovalec (m/ž) (2 delovni mesti)

V naši ekipi iščemo sodelavki/ca na delovnih mestih
VIŠJI SVETOVALEC na področju poslovanja s fizičnimi osebami.

 

Poglavitne naloge bodo opravljanje gotovinskih in negotovinskih poslov, svetovanje, informiranje ter prodaja vseh bančnih in nebančnih storitev in produktov, vzpostavljanje in ohranjanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami, vodenje računov strank ter skrb za nemoten potek prometa strank, svetovanje pri reševanju reklamacij, priprava rednih in občasnih informacij za stranke.

 

Za zasedbo delovnih mest pričakujemo:

 • minimalno VI. stopnjo izobrazbe ekonomske ali družboslovne smeri oz.
 • vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj, z najmanj V. stopnjo izobrazbe,
 • zaželeno poznavanje poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji,   
 • izrazito prodajno orientiranost in veselje do dela s strankami,
 • samoiniciativnost in željo po stalnem izobraževanju,
 • željo in sposobnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev,
 • natančnost in urejenost,
 • komunikativnost, sposobnost dela v skupini,
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • obvladovanje programskih orodij MS Office v okolju Windows,
 • vozniško dovoljenje B kategorije,
 • zaželena licenca za sklade in zavarovanja.


Delovni mesti sta v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev iz razloga, da se ugotovi, ali je delavec sposoben opravljati delo, za katerega bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.
Če ustrezate pogojem za zasedbo delovnega mesta in v opisu dela vidite nov izziv zase ter bi svoje sposobnosti želeli preizkusiti v praksi, se veselimo vaše prijave do 02. julija 2017 izključno preko spletnega obrazca.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!

Aplikacija je na voljo za posameznike (fizične osebe) in samostojne podjetnike.

ali ali
Spinning wheel animation

Loading