V UniCredit Bank verjamemo, da nam lahko proaktivni, kreativni, visoko izobraženi sodelavci ponudite veliko, prav tako tudi mi vam. V svoji sredini si želimo tiste, ki verjamete v timsko delo in čutite odgovornost za ustvarjanje dodane vrednosti za naše stranke in deležnike.

Aktualna prosta delovna mesta

Učenje. Izzivi. Rast. Timsko delo.

Analitik kvalitete podatkov (m/ž) v enoti Upravljanje s podatki

V enoti Upravljanje s podatki znotraj divizije Globalne bančne storitve, iščemo Analitika kvalitete podatkov.

Naloge in odgovornosti izbranega sodelavca bodo obsegale:

 • sodelovanje v vseh fazah procesa razvoja podatkovnih skladišč od načrtovanja rešitve do implementacije,
 • dokumentiranje in upravljanje podatkovnih zbirk,
 • skrb za kvaliteto podatkov in zagotavljanje ukrepov za njihovo izboljšanje,
 • sodelovanje pri razvoju in uporabi informacijskih sistemov za zagotavljanje visoke kvalitete podatkov.

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • VII. stopnjo izobrazbe računalniške ali inženirske smeri z vsaj 12 mesecih ustreznih delovnih izkušenj, ali
 • VI/1. stopnjo izobrazbe ostalih ustreznih smeri z vsaj 18 meseci delovnih izkušenj,
 • poznavanje podatkovnih baz in načrtovanja podatkovnih modelov,
 • izkušnje z načrtovanjem podatkovnih skladišč,
 • zaželeno poznavanje regulative s področja upravljanja s podatki in poročanja,
 • znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • analitične sposobnosti, natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • samoiniciativnost in željo po permanentnem izobraževanju.

Delovno mesto je v Ljubljani. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo.

Ustrezate pogojem in v opisu dela vidite izziv? Vašo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite izključno preko spletnega obrazca do 17.07.2018.

Notranji revizor (m/ž) v službi Notranja revizija

V službi Notranja revizija iščemo Notranjega revizorja, katerega naloge in odgovornosti bodo predvsem revidiranje področij bančnega poslovanja v skladu z letnim planom, potrjenim s strani Uprave in Nadzornega sveta. Revidiranje bo potekalo v sodelovanju in pod nadzorom Vodje notranje revizije, področje dela pa bo prilagojeno tudi njegovim dosedanjim delovnim izkušnjam.

Delovno mesto ponuja možnost za spoznavanje različnih področij v Banki, zagotavlja dobre pogoje za strokovni razvoj s pomočjo treningov (možnost pridobitve internega certifikata za notranje revizorje v okviru Audit Academy) ter omogoča nadaljnje zaposlitvene prehode iz ene v drugo divizijo znotraj Banke in Skupine.

Prav tako ponuja sodelovanje z različnimi deležniki, kot so: druga področja v Banki, vodstvo Banke, Uprava in odbori, druge funkcije v Skupini v Milanu ter v službah notranje revizije v sestrskih bankah, zunanji revizorji, nadzorni organi, zunanja združenja (ZBS, Slovenski inštitut za revizijo).


Za zasedbo delovnega mesta pričakujemo:

 • VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 2 - 3 leta delovnih izkušenj na področju notranje revizije,
 • napredno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
 • dobre komunikacijske spretnosti in sposobnost jasnega in osredotočenega pisnega povzemanja rezultatov opravljenega dela,
 • komunikativnost, fleksibilnost in sposobnost dela v skupini,
 • sposobnost reševanja potencialnih konfliktnih situacij,
 • sposobnost opravljanja več nalog hkrati ob zagotavljanju ustrezne kvalitete dela,
 • splošno poznavanje bančništva, pri čemer so zaželene delovne izkušnje na področju upravljanja s tveganji in financ,
 • odlično poznavanje programskih orodij MS Office (Excel in Powerpoint), zaželeno razumevanje in sposobnost dela s kompleksnimi bazami podatkov (npr. SQL),
 • razvite analitične sposobnosti, natančnost in urejenost,
 • zaželen je pridobljeni strokovni naziv preizkušeni notranji revizor (ni pogoj),
 • samoiniciativnost ter željo, sposobnost in vztrajnost za doseganje visoko zastavljenih ciljev.

Delovno mesto je v Ljubljani. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.

Ustrezate pogojem in v opisu dela vidite izziv? Vašo prijavo z življenjepisom v slovenskem in v angleškem jeziku pošljite izključno preko spletnega obrazca do 19.07.2018.

Finančni trgovalec (m/ž) v skupini Trgovanje in zakladništvo

V skupini Trgovanje in zakladništvo v okviru enote Finančni trgi iščemo novega sodelavca za trgovanje s finančnimi instrumenti v imenu in za račun banke ter analizo segmentov finančnih trgov

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • univerzitetno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • poznavanje finančnih trgov,
 • poznavanje osnovnih in izvedenih deviznih instrumentov,
 • poznavanje osnovnih in izvedenih obrestnih instrumentov,
 • 2 leti Izkušenj z delom na finančnih trgih,
 • 2 leti dela v banki,
 • prodajno usmerjenost,
 • sposobnost kritičnega presojanja,
 • aktivnost, samoiniciativnost, samostojnost pri delu,
 • zanesljivost in visoko stopnjo profesionalnosti.

Delovno mesto je v Ljubljani. Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Ustrezate pogojem in v opisu dela vidite izziv? Vašo prijavo z življenjepisom, pošljite izključno preko spletnega obrazca do 20.07.2018.

Spinning wheel animation

Loading