RAZPIS

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odplačen odstop terjatev

UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000, (v nadaljevanju: Odstopnik) objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odplačen odstop terjatev Odstopnika do naslednjih družb:

a) do družbe G GRADNJE, družba za inženiring in vzdrževanje, d.o.o. - v stečaju s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Potočnikova ulica 2A, 1000 Ljubljana, matična številka 5313724000,

b) do družbe IMOS, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana - v stečaju s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, matična številka 1795856000, in

c) do družbe MIRAGE HOLOGRAFHY STUDIO holografija, sitotisk in storitve, d.o.o. - v stečaju s sedežem v Novem mestu in poslovnim naslovom Jedinščica 45, 8000 Novo mesto, matična številka 5682304000.

Rok za prejem zavezujočih ponudb za odplačen odstop terjatev je do vključno dne 28.06.2018.

Dokumenti razpisa

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB PDF 207 kB Download
VZOREC BESEDILA POGODBE O ODPLAČNEM ODSTOPU TERJATVE PDF 100 kB Download
Spinning wheel animation

Loading