Za boljše razumevanje naložbenih portfeljev in košaric

Prenesite brošuro, v kateri s številkami in grafi pojasnimo delovanje obeh naložbenih produktov.

NALOZBENI_PORTFELJI_IN_KOSARICE PDF 366 kB Prenesi
Opozorilo vlagateljem

Investicijske sklade upravljata družbi Amundi Asset Management in Pioneer Investment Austria GmbH, a company of the Amundi group. Trženje, distribucijo in vplačila v sklade omenjenih družb opravlja UniCredit Banka Slovenija d.d. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe v sklade. Investiranje v investicijski sklad je tvegano, pri čemer investitor prevzema tveganje izgube glavnice. Realizirani pretekli donosi niso zagotovilo za donose v prihodnosti. Zaradi gibanj tečajev vrednostnih papirjev obstaja možnost, da vlagatelj v obdobju varčevanja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, vloženih v investicijski sklad. Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega sklada so dnevno objavljeni v časnikih Delo in Finance ter na spletni strani www.denarnisupermarket.com. Prospekt investicijskega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvleček prospekta, dodatek za vlagatelje v Republiki Sloveniji ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani in poslovnih enotah UniCredit Bank. Vstopna provizija je odvisna od posameznega sklada in znaša od 0,5% do 5% vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljalska provizija znaša na letnem nivoju največ 2%.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo