Odlog plačila

kredita

ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA JE POTEKEL 26.2.2021

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Skladno z zakonom ZIUPOPDVE je rok za oddajo vloge potekel dne 26. 2. 2021.

Zdravje in dobro počutje zaposlenih in strank ostajata ključni prioriteti UniCredit Banke Slovenija d.d.

 

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 203/2020) dne 30. 12. 2020, se kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

ZIUPOPDVE določa, da banka pravnim in fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi razglasitve drugega vala epidemije COVID-19 in bodo izpolnjevale z zakonom določene pogoje, odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje do devet mesecev v skladu z določbami zakona, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.1

V primeru, da je bil kreditojemalcu že odobren odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe po določbah zakonov ZIUOPOK in/ali ZIUOPDVE v trajanju devet ali več mesecev, potem kreditojemalec do dodatnega odloga plačila obveznosti po ZIUPOPDVE ni upravičen.

V primeru kakršnih koli dodatnih informacij se lahko obrnete na svojega svetovalca oziroma na klicni center, ki vam je na voljo na brezplačni telefonski številki 080 88 00, od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro ter ob sobotah med 8. in 14. uro.

Skupina UniCredit bo še naprej aktivno spremljala razmere, vselej delovala v najboljšem interesu vseh vpletenih in se ravnala po načelu: Naredi, kar je prav!

 

1  Druga epidemija bolezni COVID-19 je bila v Republiki Sloveniji razglašena dne 19. 10. 2020 skladno z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/2020)

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo