Banka mi prisluhne,

ko je to pomembno.

Odlog plačila kredita

Zdravje in dobro počutje zaposlenih in strank ostajata ključni prioriteti UniCredit Bank

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK), objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 36/2020) dne 28. 3. 2020, se kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

ZIUOPOK določa, da banka pravnim in fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in bodo izpolnjevale z zakonom določene pogoje, odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje do 12 mesecev v skladu z določbami zakona, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.1

Kreditojemalci imajo možnost podati vlogo za odlog plačila obveznosti vse do izteka 6 mesecev po preklicu epidemije virusa.

Za zagotavljanje tako vaše varnosti kot varnosti zaposlenih si prizadevamo, da obisk banke v tem postopku ne bi bil potreben, zato vam v UniCredit Banka Slovenija d.d. omogočamo elektronsko oddajo vlog in dokumentacije za odobritev odloga plačila preko temu namenjenega e-Portala za podjetja

Poudarjamo, da ni potrebe po hitenju z oddajanjem vlog, saj je banka dolžna obravnavati vsako prejeto vlogo in odobriti odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe ob izpolnjenih pogojih skladno z določili ZIUOPOK.

Če bi potrebovali kakršne koli dodatne informacije, se lahko obrnete na svojega svetovalca oziroma na klicni center, ki vam je na voljo na telefonski številki 080 88 00 od ponedeljka do petka med 7. in 18. uro ter v soboto med 8. in 14. uro.

Skupina UniCredit bo še naprej aktivno spremljala razmere, vselej delovala v najboljšem interesu vseh vpletenih in se ravnala po načelu: Naredi, kar je prav!

 

Epidemija bolezni SARS-CoV-2 je bila v Republiki Sloveniji razglašena dne 12.03.2020 ob 18:00 skladno z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo