Vem,

kaj si želim

Hitro do 5.000 EUR

 • BREZ DODATNE DOKUMENTACIJE

 • ZA STRANKE VSEH BANK

Prednosti kredita do 5.000 EUR

Za stranke vseh bank

Potrošniški kredit je namenjen komitentom in nekomitentom.

Brez stroškov

Ob najemu kredita vam ne bomo zaračunali stroškov odobritve, zavarovanja in vodenja kredita.

Odplačilna doba do 60 mesecev

Potrošniški kredit lahko odplačujete od 12 do največ 60 mesecev.

Dodatne prednosti potrošniškega kredita

 • Poravnava mesečnih obrokov preko trajnega naloga pri vaši banki
 • Brez dodatnega potrjevanja kreditne dokumentacije pri vašem delodajalcu.
 • Kreditna obrestna mera je fiksna za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe.
 • Potrebni dokumenti za odobritev

 • Potrebujete le veljaven identifikacijski dokument in izpolnjeno kreditno vlogo.
 • Ponudba kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko. Možnost sklenitve kreditne pogodbe bo Banka predhodno preverila, saj je ponujeni kredit  namenjen kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkt je kreditni produkt, zato je Banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

  Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna kredita in je izdelan ob predpostavki, da kreditojemalec hkrati s kreditno pogodbo sklene tudi  polico življenjskega zavarovanja s plačilom enkratne zavarovalne premije. Sklenitev življenjskega zavarovanja ni pogoj za odobritev kredita.

  Več o življenjskem zavarovanju >>

  **Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražena kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, okvirnih stroškov vodenja transakcijskega računa, brez stroškov življenjskega zavarovanja.

  Dodatne informacije

  Obrazci

  VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 345kB Download
  IZVEDBA OCENE KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠNIKA PDF 450kB Download
  POLITIKA RAVNANJA V PRIMERU ZAMUD S PLAČILI ZAPADLIH OBVEZNOSTI PDF 42kB Download

  Informacijski sistem bonitet

  Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

  SISBON je vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

  Banka naredi vpogled v osebne podatke komitenta iz sistema SISBON  v naslednjih primerih, povezanih s kreditnimi posli te stranke:

  • Sklepanje novega posla s komitentom.
  • Izterjava zapadlih obveznosti.
  • Reklamacija komitenta.
  • Ažuriranje podatkov komitenta.
  • Sprememba podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta.
  • Revizija.

  Vpogled v Sisbon se uporablja pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

  Več informacij: www.sisbon.si

  Spinning wheel animation

  Loading