Vem,

kaj si želim

Hitro do 5.000 EUR

 • ZA STRANKE VSEH BANK

Odlog plačila kredita do 12 mesecev

Zakon o interventem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Prednosti kredita do 5.000 EUR

Brez stroškov za komitente banke

Odplačilna doba do 60 mesecev

Dodatne prednosti potrošniškega kredita

 

 • Poravnava mesečnih obrokov preko trajnega naloga pri vaši banki.
 • Brez dodatnega potrjevanja kreditne dokumentacije pri vašem delodajalcu.
 • Kreditna obrestna mera je fiksna za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe.
 • Upoštevamo tudi prihodke iz naslova malice in potnih stroškov. 

Potrebni dokumenti za odobritev

Potrebujete:

 • veljaven identifikacijski dokument,
 • fotokopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev in
 • izpolnjeno kreditno vlogo

 

 

Ponudba kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko. Možnost sklenitve kreditne pogodbe bo Banka predhodno preverila, saj je ponujeni kredit  namenjen kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkt je kreditni produkt, zato je Banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna kredita in je izdelan ob predpostavki, da kreditojemalec hkrati s kreditno pogodbo sklene tudi  polico življenjskega zavarovanja s plačilom enkratne zavarovalne premije. Sklenitev življenjskega zavarovanja ni pogoj za odobritev kredita.

Več o življenjskem zavarovanju >>

**Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražena kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, okvirnih stroškov vodenja transakcijskega računa, brez stroškov življenjskega zavarovanja.

Dodatne informacije

Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.

 

Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:

 • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
 • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.

Obrazci

VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 454kB Prenos
POLITIKA RAVNANJA V PRIMERU ZAMUD S PLAČILI ZAPADLIH OBVEZNOSTI PDF 42kB Prenos

Informacijski sistem bonitet

Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

SISBON je sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom, da omogoči kreditodajalcem (članom sistema SISBON in vključenim dajalcem kreditov) učinkovito ocenjevanje in obvladovanja kreditnih tveganj, vzpodbudi politike in ukrepe za odgovorno kreditiranje, vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti kreditojemalcev ter za izvajanje nalog Banke Slovenije. Navedene informacije so, poleg podatkov s katerimi člani in vključeni dajalci kreditov že razpolagajo, zgolj v pomoč pri ugotavljanju kreditne sposobnosti kreditojemalcev in spremljanju kreditnih poslov.


Vpogled v podatke kreditojemalcev, ki se vodijo v sistemu SISBON, je dovoljen izključno za namene:

 • ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca;
 • ocenjevanja kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla;
 • izterjave;
 • reševanja reklamacij;
 • revizije;
 • posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Več informacij: sisbon.si

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo