Zavarovanje za imetnike VISA plačilnih kartic

Plačujte z VISA kartico in izkoristite ugodnosti brezplačnega zavarovanja na potovanju:

 • potovalni nasveti in asistenca v tujini,
 • zamuda potovanja in prtljage,
 • zavarovanje v primeru nesreče in nujna zdravstvena pomoč,
 • kraja ali napad na bankomatu,
 • izguba, kraja ali poškodba prtljage in potnega lista,
 • zavarovanje nakupov in podaljšanja garancija nakupov.

Kako ukrepati v primeru zavarovalnega primera?

Če potrebujete potovalno, pravno, zdravstveno pomoč, pomoč pri izgubljeni prtljagi ali potovalni nasvet, pokličite asistenco 24 ur na dan na:

Številka za asistenco: + 386 1 252 84 40

 

Primerjava kritij med klasično in zlato VISA kartico

Vključena kritja* Klasična VISA Zlata VISA
Potovalna asistenca v tujini
Potovalni nasveti
Zamuda pri odhodu ✔ največ 150 EUR
✔ največ 150 EUR
Zamuda prtljage ✔ 250 EUR
✔ 250 EUR
Zavarovanje v primeru nesreče ✔ največ 250.000 EUR
✔ največ 250.000 EUR
Neprostovoljna zavrnitev vkrcanja ✔ do 500 EUR ✔ do 500 EUR
Nujna zdravstvena pomoč v tujini -
✔ do 5.000.000 EUR
Nadomestilo za bolnišnično zdravljenje -
✔ do 250 EUR
Izguba, kraja ali poškodba prtljage in potnega lista -
✔ do 1.000 EUR prtljaga, do 500 EUR potni list
Kraja/napad pri bankomatu ✔ 300 EUR na dogodek ✔ 300 EUR na dogodek
Zavarovanje nakupov ✔ do 5.000 EUR
✔ do 5.000 EUR
Podaljšana garancija nakupov
z VISA kartico
✔ do 5.000 EUR
✔ do 5.000 EUR

*Pogoj za uveljavitev brezplačnega zavarovanja na potovanju je veljavna kartica VISA UniCredit Bank in njena uporaba. S kartico morate pred uveljavitvijo zavarovanja plačati potovanje ali del potovanja (npr. letalsko karto, vozovnico za vlak, avtobus, stroške hotela). Predstavljeno zavarovanje je zavarovalni produkt zavarovalnice SOLID Försäkrings AB.  Banka ne jamči za izplačila po zavarovalni polici. Podrobnejše informacije o ugodnostih, pogojih, omejitvah in izključitvah so vam na voljo v splošnih pogojih.

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj storiti v primeru telesne poškodbe, nujnega primera, bolezni, nesreče, neprostovoljne zavrnitve vkrcanja, izgube, kraje ali poškodbe?

 

 1. Nemudoma je potrebno klicati asistenco na telefonsko številko +386 (1) 2528 440 ter prijaviti medicinski nujni primer oziroma če želite zahtevati vrnitev v domovino ali želite sporočiti morebitno izgubo, krajo ali poškodbo.
 2. Obvestiti lokalno policijsko postajo v državi, v kateri se je dogodek pripetil in pridobiti zapisnik o kaznivem dejanju ali izgubljeni lastnini.
 3. Sprejeti vse smiselne ukrepe za povrnitev izgubljene lastnine.
 4. Sprejeti vse smiselne ukrepe za preprečitev nadaljnjega incidenta.

Če potrebujete potovalno, pravno, zdravstveno pomoč, pomoč pri izgubljeni prtljagi ali potovalni nasvet, pokličite asistenco 24 ur na dan na številko +386 (1) 2528 440.

Če želite vložiti zahtevek, pokličite asistenco na telefonsko številko +386 (1) 2528 440 ali pošljite elektronsko sporočilo na: asistenca@unicreditgroup.si. Zahtevki se lahko vložijo 24h na dan, reševanje zahtevkov pa se bo izvedlo v času uradnih ur od 9:00 do 17:00.

Kaj zajema storitev Potovalni nasveti?

Pred začetkom in med vašim potovanjem vam bomo zagotovili informacije o:

 1. obstoječih zahtevah glede vizuma in vstopa v državo za vse države. Če imate potni list države, ki ni država prebivališča, vas bomo morda morali napotiti na ambasado ali konzulat zadevne države.
 2. obstoječih zahtevah glede cepljenja za vse države in informacije glede obstoječih opozoril Svetovne zdravstvene organizacije.
 3. vremenski napovedi za tujino.
 4. specifičnih jezikih, ki se govorijo na cilju potovanja.
 5. časovnih pasovih in časovnih razlikah.
 6. delovnem času glavnih bank, vključno z informacijami in nasveti glede sprejemanja različnih valut in glavni valuti, ki se uporablja na cilju potovanja.
Kaj zajema potovalna asistenca?

Med vašim potovanjem vam bomo:

 1. pomagali pri zagotovitvi odvetnika in/ali tolmača in/ali predujma za morebitna plačila pravnih ali prevajalskih storitev, če vas aretirajo ali vam grozi aretacija v času potovanja ali če morate sodelovati z morebitnim javnim organom.
 2. posredovali sporočila vašim bližnjim sorodnikom, poslovnim kolegom ali prijateljem v vaši državi prebivališča.
 3. pomagali pri iskanju vaše prtljage in vam zagotovili redne informacije o trenutni situaciji.
 4. zagotovili predujem, če so vaš denar, potovalni čeki ali kreditne kartice izgubljeni ali ukradeni in ni drugega načina, da pridobite sredstva. Vsi predujmi in plačila dostave bodo knjiženi v breme računa vaše zlate kartice VISA, razen če nam vnaprej ne zagotovite drugačnega sprejemljivega načina poplačila.
 5. pomagali pridobiti nadomestne potovalne dokumente, če so dokumenti, ki so potrebni za pot nazaj, izgubljeni ali ukradeni. Ne bomo plačali stroškov, ki jih je treba plačati za izdajo novih dokumentov. V primeru, da so vozovnice za povratno potovanje izgubljene ali ukradene, bo plačan predujem, da se omogoči nakup nadomestne vozovnice. Vsi predujmi in plačila dostave bodo knjiženi v breme računa vaše zlate kartice VISA, razen če nam vnaprej ne zagotovite drugačnega sprejemljivega načina poplačila.
Kaj je krito v primeru zamude pri odhodu?

Če nastane pri odhodu rednega javnega prevoza, na katerem imate rezervacijo za potovanje, zamuda za vsaj 4 ure od rednega časa odhoda zaradi:

a) Stavke ali

b) Industrijske stavke ali

c) Slabih vremenskih pogojev ali

d) Mehanske okvare ali tehnične napake, ki se pojavi pri rednem javnem prevozu, na katerem imate rezervacijo za potovanje.

Kaj krije zamuda pri prevozu prtljage?

ZAMUDA PRI PREVOZU PRTLJAGE

Plačali vam bomo do zneska, navedenega v Tabeli ugodnosti za zamudo pri prevozu prtljage za nujno nadomestitev obleke, zdravil in kozmetike, če se prijavljena prtljaga začasno izgubi v tranzitu med odhodno vožnjo in vam ni povrnjena v roku 6 ur od vašega prihoda.

DALJŠA ZAMUDA PRI PREVOZU PRTLJAGE

Plačali vam bomo do zneska, navedenega v Tabeli ugodnosti za daljšo zamudo prtljage, če prijavljena prtljaga še vedno ni prispela do letališča vašega cilja potovanja v roku 48 ur od vašega prihoda. Če gre za trajno izgubo, bo izplačani znesek odštet od končnega zneska, ki bo izplačan glede na Poglavje H - Prtljaga.

POSEBNI POGOJI

 1. Potrebno je pridobiti pisno potrdilo letalskega prevoznika, ki potrjuje število ur zamude pri prevozu prtljage.
 2. Potrebno je obdržati vsa potrdila.
 3. Kar koli je omenjeno v POSEBNIH POGOJIH, KI SE NANAŠAJO NA OSEBNO IMETJE na strani 3.
 4. Kar koli je omenjeno v SPLOŠNIH POGOJIH na strani 3.
Kaj krije neprostovoljna zavrnitev vkrcanja?

ZAVRNITEV VKRCANJA

Če ste opravili ali poskusili opraviti prijavo za potrjen redni let v okviru objavljenega časa za prijavo in je bilo vaše vkrcanje neprostovoljno zavrnjeno zaradi prevelikega števila rezervacij, bomo plačali vaše stroške, ki so nastali za hrano in pijačo v restavracijah med časom originalnega rednega leta in časom vašega dejanskega odhoda, do zneska, navedenega v Tabeli ugodnosti.

DALJŠA ZAVRNITEV VKRCANJA

Če nastane zamuda, daljša od 6 ur, bomo plačali do zneska, navedenega v Tabeli ugodnosti, za vaše stroške, ki so nastali zaradi uporabe hotelske nastanitve in hrane in pijače, zaužite v restavracijah, v roku 30 ur od originalnega rednega časa odhoda poleta in pred vašim dejanskim odhodom.

Kaj krije izguba prtljage in potnega lista?

PRTLJAGA

Do zneska, prikazanega v Tabeli ugodnosti, vam bomo izplačali nadomestilo za naključno izgubo, krajo ali poškodbo prtljage. Znesek za izplačilo se izračuna na podlagi vrednosti prtljage po današnjih cenah, pri čemer se upoštevata odbitek za obrabo in izguba vrednosti, (izgubljeno ali poškodovano prtljago vam lahko na vašo željo tudi zamenjamo, obnovimo ali popravimo). Največji znesek, ki ga bomo plačali za posamezen kos, par ali komplet prtljage, je enak Omejitvi za posamezen kos, ki je prikazana v Tabeli ugodnosti. Največji znesek, ki ga bomo plačali za skupek vseh dragocenosti, je enak Skupni omejitvi za dragocenosti, ki je prikazana v Tabeli ugodnosti. Če do izgube, kraje ali poškodbe pride na križarjenju, vam bomo do zneska, prikazanega v Tabeli ugodnosti, izplačali nadomestilo za prtljago na križarjenju.

OSEBNI DENAR

Do zneska, prikazanega v Tabeli ugodnosti, vam bomo izplačali nadomestilo za naključno izgubo, krajo ali poškodbo osebnega denarja. Do zneska, prikazanega v Tabeli ugodnosti pod Omejitvijo za gotovino, vam bomo izplačali nadomestilo za bankovce in kovance ter do zneska, navedenega pod Omejitvijo za gotovino za osebe, mlajše od 16 let, če ste mlajši od 16 let.

POTNI LIST

Do zneska, prikazanega v Tabeli ugodnosti, vam bomo izplačali nadomestilo za vse razumne dodatne stroške potovanja in nastanitve v tujini, ki so bili nujno potrebni za nadomestitev vašega izgubljenega ali ukradenega potnega lista. Izplačali bomo le vrednost izgubljenega potnega lista, ocenjeno po načelu pro rata.

Kaj krije kraja ali napad na bankomatu?

KAJ JE KRITO

Plačali vam bomo do zneska, navedenega v Tabeli ugodnosti, če vas napadejo ali oropajo in vzamejo gotovino, ki ste jo dvignili z bankomata z vašo zlato kartico VISA, do 500 m stran od bankomata in v roku 1 ure od dviga gotovine v času potovanja.

POSEBNI POGOJI

 1. Krajo morate prijaviti policiji v roku 4 ur po napadu/kraji.
 2. Dogodek morate prijaviti asistenci v roku 72 ur po napadu/kraji.
 3. Pridobiti morate pisno poročilo policije, ki vključuje številko dogodka.
 4.  Zagotoviti morate dokazilo o znesku, datumu in času kritega dviga. 5. Kar koli je omenjeno v SPLOŠNIH POGOJIH na strani 3.
Zaščita pri nakupih

V primeru izgube zaradi kraje, požara in naključne poškodbe na upravičenem predmetu v roku 90 dni od nakupa bomo po naši izbiri nadomestili ali popravili upravičeni predmet ali knjižili v dobro vašega računa zlate kartice VISA znesek, ki ne presega nakupne cene upravičenega predmeta ali omejitev za posamezen predmet, naveden v Tabeli ugodnosti, kar je nižje.

Ne bomo plačali večjega zneska od tistega, ki je naveden v Tabeli ugodnosti za kateri koli dogodek, ali več kot je največji znesek, naveden v Tabeli ugodnosti v katerem koli obdobju 365 dni.

Podaljšana garancija

KAJ JE KRITO?

Eno dodatno leto kritja se doda na konec originalne garancije proizvajalca, do največ petih let skupaj, za vsak upravičeni izdelek. Stroški popravila bodo plačani do cene, plačane za proizvod, do največjega zneska, navedenega v seznamu ugodnosti, kar je nižji znesek. Največji možni znesek, plačan na imetnika kartice na obdobje 365 dni, je naveden v seznamu ugodnosti.

Če popravilo upravičenega predmeta ni mogoče ali so stroški zanj previsoki, bo imetniku kartice povrnjen enak proizvod. Če enakega proizvoda ni mogoče najti, bo imetniku kartice povrnjen proizvod enake kakovosti in specifikacij.

V primeru zahtevka

Če se upravičeni predmet pokvari, prosimo kontaktirajte asistenco na telefonsko številko: +386 (1) 2528 440, pri čemer podajte vaše ime, številko zlate kartice VISA, znamko in model upravičenega predmeta in datum okvare. Potrdili bomo, da je upravičeni predmet registriran, in vas napotili na pooblaščen servisni center. Poslali vam bomo obrazec zahtevka. Prosimo, da obdržite potrdilo o popravilu iz servisnega centra, ki določa okvaro in ceno popravila. Obrazec zahtevka in vso dokumentacijo nam morate poslati v roku 90 dni od datuma popravila.

POSEBNI POGOJI

 1. Registrirati je možno le električne gospodinjska proizvode dobro znanih znamk z originalno garancijo proizvajalca.
 2. Obdržati morate originalno potrdilo o prodaji iz trgovine, originalno potrdilo o plačilu s kartico, original izpiska računa, ki navaja, da je bila transakcija plačana v celoti z zlato kartico VISA in originalno kartico garancije proizvajalca.
 3. Podaljšana garancija krije le mehanično okvaro – stroške popravila, če se vaš proizvod pokvari potem, ko je originalna garancija proizvajalca že potekla.
 4. Kritje za mehansko okvaro se prične na datum, ko se konča garancija proizvajalca in traja (eno) leto od navedenega datuma, največ pet let.
 5. Število nakupov imetnika kartice ni omejeno.
 6. Za popravilo upravičenega predmeta morate uporabiti servisni center, ki je pooblaščen z naše strani.
 7. Vsi predmeti morajo biti kupljeni z veljavno zlato kartico VISA UniCredit Bank in imeti potrdilo o nakupu.

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA KLASIČNA VISA PDF 121 kB PRENOS
SPLOŠNI POGOJI ZAVAROVANJA ZLATA VISA PDF 174 kB PRENOS
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo