Želim urediti svoje osebne finance

Zaščitite svoje premoženje in življenjski slog

Pri doseganju zastavljenih ciljev in zagotovitvi finančne varnosti vas so urejene osebne finance ključnega pomena. V UniCredit Bank vam zato nudimo brezplačno svetovanje na temo urejenih osebnih financ, ki sestojijo iz 5 glavnih stebrov: likvidnostna rezerva, financiranje, naložbe in zavarovanja.

LIKVIDNOSTNA REZERVA

Bodite pripravljeni na nepričakovane izdatke (okvara pralnega stroja, avtomobila, itd.) s privarčevanimi sredstvi, ki so vam vedno na voljo. Za oblikovanje varnostne rezerve so primerne vse oblike depozitnih varčevanj, ki omogočajo dostop do sredstev v krajšem obdobju.

Več o tem preberite tukaj

FINANCIRANJE

Zadolževanje je smiselno takrat, ko gre za financiranje doma, dobrin trajne vrednosti ali takih, ki vam bodo služile za daljše obdobje.

Prednosti in koristi

 • Uresničitev dolgoročnih ciljev.
 • Kupna moč, ki bi jo sicer imeli šele čez nekaj let, lahko izkoristimo že danes.
 • Uživanje dobrin ali storitev, ki si jih brez zadolževanja sicer ne bi mogli privoščiti.

Dobro je vedeti

 • Vedno se zadolžite v valuti v kateri prejemate plačilo za svoje delo.
 • Vedno razmislite o strošku zadolževanja.
 • Doba zadolžitve naj ne bo daljša od življenjske dobe dobrine za katero ste se zadolžili.
 • Ne zadolžujte se dolgoročno za enkratne užitke, raje kratkoročno varčujte (počitnice).
 • Predčasno vračilo nam je tuje, čeprav največkrat optimalna rešitev.
 • Stopnja zadolženosti naj ne preseže 40% ( = razmerje med zneskom mesečnega dolga in mesečnimi neto prilivi).

Več o tem preberite tukaj

ZAVAROVANJE

Prihodnost je nepredvidljiva. Poskrbite za finančno varnost vaših najbližjih že danes.

Čeprav v splošnem zavarovanja delimo na osebna in premoženjska, jih za namene zagotavljanja finančne varnosti razvrščamo v naslednje skupine: zdravstveno, nezgodno, življenjsko in premoženjsko.

Zavarovanja služijo predvsem kot varovalo pred nesrečami, ki nam in našim bližnjim lahko pomembno prekrižajo nadaljnje življenjske načrte. Zato je pomembno, da si uredimo vsaj tista zavarovanja, ki nas bodo obvarovala v primeru večjih škod oziroma izgub.

Namen

 • Služijo naj kot varovalo pred nesrečami, ki vam in vašim bližnjim lahko pomembno prekrižajo nadaljnje življenjske načrte.
 • Uredite si vsaj tista zavarovanja, ki vas bodo obvarovala v primeru večjih škod oziroma izgub

Upoštevajoč, da ste s svojimi rednimi prihodki ključni člen pri ustvarjanju in ohranjanju življenjskega standarda vaše družine, boste s sklenitvijo zavarovanja pomembno prispevali k njeni finančni varnosti v primeru nepredvidenih dogodkov.

Dobro je vedeti

 • Preučite bistvene sestavine zavarovanj (Kaj je/ni krito, kdo je upravičenec, zavarovalne vsote in premije, ročnost).
 • Zavarovanja po 10 letih niso obdavčena, za krajše ročnosti davek znaša 6,5%.
 • Paradoks: zavarovanja za mlade so zelo ugodna, po drugi strani kot mladi nikoli ne razmišljamo o zavarovanju.
 • Zavarovalna vsota za primer smrti naj znaša približno 3 kratni letni dohodek + neodplačan dolg.
 • Sklenite zavarovanje, ki ga potrebujete in ne ker se vam zdi poceni (samo 3€/mesec).

Več o tem preberite tukaj

VARČEVANJE

Vsak ima razlog za varčevanje.

Ne glede na vaš razlog varčevanja je pomembno, da z varčevanjem pričnete čim prej. Glavni dejavnik, ki vpliva na privarčevani skupni znesek je predvsem doba varčevanja.

Več o tem preberite tukaj

Naročite povratni klic

Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!

Aplikacija za telefone z operacijskimi sistemi Android (od ver. 2.2 naprej), iOS (od ver. 4.3 naprej) in WindowsPhone (ver. 8.0 in naprej).

ali ali

Tu smo za vas

Kontaktni center
080 88 00
Brezplačni klic
Klic iz tujine
+386 1 5876 777
+386 1 5876 930 – pravne osebe

Tečajna lista za posameznike

AUD
Na tečajno listo
Spinning wheel animation

Loading