Naložbene košarice

Za nakup, ker gre za redno varčevanje, je treba skleniti tudi trajni nalog - razpršitev premoženja pa na voljo že od 30 evrov mesečno.

Naložbene košarice

Naložbene košarice so kombinacija treh vzajemnih skladov Amundi Asset Management in se med seboj razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. Za nakup, ker gre za redno varčevanje, je treba skleniti tudi trajni nalog - razpršitev premoženja pa na voljo že od 30 evrov mesečno.

Informativni izračun spremembe vrednosti (v %) [1]

Ime košarice Datum Danes Letos 1 leto 3 leta

[1] Prikazani donosi so informativne narave in vezani na razporeditve skladov znotraj košarice ob vplačilu. Ker je razporeditev skladov znotraj košarice statična in je podlaga za izračun preteklih donosov, le te ne odražajo realnega donosa košarice vsakega posameznega vlagatelja saj so prvotna razmerja med skladi znotraj košarice zaradi tržnih nihanj podvržena različnim spremembam VEPa vsakega posameznega sklada.

Želim se pogovoriti o naložbi

Želim na posvet

Spinning wheel animation

Loading