Naložbeni portfelji

Portfelji so namenjeni enkratnemu vplačilu v znesku nad 500 evrov.

Naložbeni portfelji

Naložbeni portfelj je kombinacija več vzajemnih skladov Amundi Asset Management in predstavlja skupek v naložbi, ki že s svojim imenom izraža naložbeno tveganje in profil vlagatelja, kateremu je namenjen. Portfelji so namenjeni enkratnemu vplačilu v znesku nad 500 evrov.

Informativni izračun spremembe vrednosti (v %) [1]

Ime portfelja Datum Danes Letos 1 leto 3 leta

[1] Prikazani donosi so informativne narave in vezani na razporeditve skladov znotraj košarice ob vplačilu. Ker je razporeditev skladov znotraj košarice statična in je podlaga za izračun preteklih donosov, le te ne odražajo realnega donosa košarice vsakega posameznega vlagatelja saj so prvotna razmerja med skladi znotraj košarice zaradi tržnih nihanj podvržena različnim spremembam VEPa vsakega posameznega sklada.

Želim se pogovoriti o naložbi Želim na posvet

Spinning wheel animation

Loading