Zavarovanje imetnikov

bančnih paketov

ERGO Asistenca

 • Brezplačno vključeno v izbranih bančnih paketih

Več o ERGO Asistenci

Brez dodatnega doplačila z vključeno ERGO Asistenco na domu in na cesti.

Asistenca na domu

Asistenca pri organizaciji tehničnih storitev v primeru različnih nezgod in okvar v vašem domu.

Asistenca na cesti

V primeru okvare vozila vam zavarovalnica organizira pomoč na cesti, tako doma kot v tujini.

Kritja v okviru bančnega paketa
Asistenca pri organizaciji tehničnih storitev na domu 150 EUR
Popravilo vozila na mestu okvare ali vleka vozila 200 EUR
Nadomestno vozilo 150 EUR
Nastanitev 150 EUR
Nadaljevanje potovanja 150 EUR
Omejitev obravnave: Največ en zavarovalni primer po posameznem kritju, vendar največ tri zavarovalne primere v zavarovalnem letu.

Asistenca na domu

Asistenca na domu vam bo v pomoč pri organizaciji tehničnih storitev v primeru okvar kot so:

 • okvara na ogrevalnem sistemu
 • puščanje vode zaradi okvare vodovodne napeljave
 • poplava
 • okvara na plinski napeljavi ali blokada na plinovodu
 • težave z oskrbo tople vode
 • okvara na električni napeljavi ali prekinitve oskrbe z električno energijo
 • blokada vrat ali ključavnice, izguba ali poškodba ključa
 • poškodba strehe po neurju
 • razbitje stekla z zunanje strani hiše

Zavarovalnica bo organizirala prihod pogodbenega izvajalca in krila stroške do zavarovalne vsote glede na izbran paket.

Asistenca na cesti

Asistenca na cesti vam v Sloveniji in tujini zagotavlja:

 • popravilo vozila na mestu okvare
 • vleka vozila do najbližje servisne delavnice
 • nadomestno vozilo kadar okvare ni mogoče popraviti v istem dnevu
 • nastanitev kadar okvare ni mogoče popraviti v istem dnevu
 • nadaljevanje potovanja kljub temu, da vozila ni mogoče takoj popraviti

Kako ukrepati v primeru zavarovalnega primera?

Takoj, ko nastopi zavarovalni primer, pokličite asistenčni center ERGO Asistence, ki je dostopen 24 ur na dan, vse dni v letu.

Klic iz Slovenije: 080 51 10 Klic iz tujine: + 386 1 569 13 60

Zavarovanec operaterju sporoči:

 • Ime in priimek
 • Številko transakcijskega računa
 • Kraj od kod kličete
 • Kratek opis dogodka in kakšna pomoč je potrebna
 • Druge informacije, za katere bo zaprosila kontaktna oseba v asistenčnem centru

Pogosta vprašanja in odgovori

Kam in kdaj lahko pokličem

Asistenčni center ERGO Asistence vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Klic iz Slovenije: 080 51 10, klic iz tujine: +386 1 569 13 60.

V kakšnem primeru pokličem?

ERGO Asistenco pokličite v primeru okvar, težav in nevšečnosti in sicer čim prej po nastanku škodnega primera. Pomoč boste dobili za storitve, ki jih krije ERGO Asistenco. Za okvare, za katere ERGO Asistenca kritja ne nudi, pa boste prejeli nasvet na koga se lahko obrnete za pomoč.

Kdo lahko obvesti asistenčni center

V Asistenčni center ERGO Asistence lahko poleg zavarovanca pokliče tudi vsaka oseba, ki je nujni primer opazila, pri čemer mora navesti ime in priimek zavarovane osebe, rojstni datum in če je možno tudi številko TRR pri UniCredit Bank.

Kdo lahko uveljavlja domsko asistenco

Asistenco na domu lahko uveljavlja imetnik bančnega paketa in sicer za gospodinjstvo, kjer ima stalno ali začasno prebivališče. 

Katero vozilo je zavarovano

V zavarovanje je vključeno osebno vozilo, katerega skupna teža ne presega 3.5 tone, je v lasti zavarovanca in se uporablja izključno v zasebne namene. Kritje velja v Sloveniji in državah, vključenih v sistem zelene karte.

Ali ERGO Asistenca na cesti nadomešča avtomobilsko asistenco pri avtomobilskem zavarovanju?

Ne, ERGO Asistenca na cesti ne nadomešča asistence v primeru  poškodovanja vozila zaradi nastopa nevarnosti, kar krijeta avtomobilski kasko  in avtomobilska odgovornost. ERGO Asistenca na cesti vključuje le kritja v primeru okvare vozila.

Ali obstaja kritje za prometne nesreče?

Ne, kritje v primeru prometne nesreče ni podano.

Kaj storiti, če bo popravilo trajalo več kot 1 dan?

V primeru okvare vozila, ki je ni mogoče popraviti v istem dnevu, imate možnost najema nadomestnega vozila, nastanitve ali nadaljevanja potovanja. Za vse potrebujete predhodni dogovor in potrditev s strani Asistenčnega centra ERGO Asistence, ki lahko organizira:

Nadomestno vozilo
Zavarovalnica organizira in krije stroške za najem nadomestnega vozila in sicer pod naslednjimi pogoji:

 • v Republiki Sloveniji: najem vozila največ do 2 dni in do 200 km prevoženih na dan;
 • v tujini: neomejeno število dni najema in prevoženih kilometrov

Nastanitev 
Največ dve nočitvi do določene vrednosti nastanitve (do 75 EUR po osebi na noč).

Nadaljevanje potovanja: Zavarovalnica  določi način prevoza in prevozno sredstvo.

Ali obstaja kritje za nepravilno natočeno gorivo?

Ne, za napačno natočeno gorivo kritje ne obstaja.

Ali obstaja kritje na službeni poti?

Ne, v času opravljanja pridobitne dejavnosti, kritje ne obstaja.

Ali obstaja kritje, če je vozilo registrirano na podjetje ali v najemu?

Ne, za ta vozila ni kritja.

Kako štejete zavarovalne primere?

Izplačilo zavarovalnine 1X po posameznem kritju v zavarovalnem letu, vendar največ 3 škodni  dogodki v enem letu.

Če potrebuje v enem škodnem dogodku več kritij se lahko odloči, za katera kritja bo uveljavljal zavarovalnino

Število informacij je neomejeno s številom na leto.

Zanima me Asistenca Na obrazec

Splošni pogoji

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo