Carsko je

obvladovati svoj denar!

Car paket

  • Za mladino od 11. do 18. leta

  • 0,00 EUR/mesec

Storitve v paketu Car

Vodenje računa in kartica

Vključeno je brezplačno vodenje računa in BA Maestro plačilna kartica.

Brezplačni dvigi gotovine

Neomejeni dvigi na bankomatih skupine UniCredit Bank1 in do 3 dvigi na mesec na bankomatih drugih bank2.

Varčevalni račun

Sredstva na varčevalnem računu za mlade so obrestovana po višji obrestni meri in so na voljo brez odpoklicnega roka.

1Velja za dvige gotovine z BA Maestro kartico na nakomatih UniCredit v Sloveniji in bankomatih skupine UniCredit (Avstrija, BIH, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Slovaška, Srbija, Romunija, Rusija, Turčija). Velja za dvige gotovine z BA Maestro kartico na bankomatih drugih bank v Sloveniji in EU območju, kjer je EUR plačilno sredstvo.

Zanima me Paket Car NA OBRAZEC

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o bančništvu.

Potrebna dokumentacija za odprtje računa

  • Veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list) in davčna številka mladostnika.
  • Veljaven identifikacijski dokument in davčna številka enega od staršev oziroma skrbnika, skrbnik pa tudi uradno dokazilo o skrbništvu (odločba skrbstvenega organa).
  • Paket na mladostnikovo ime odprejo starši ali skrbniki, ki edini razpolagajo s sredstvi.
  • Mladostnik lahko samostojno upravlja s sredstvi po dopolnjenem 15. letu starosti (starši ali skrbniki to potrdijo s pisno izjavo).

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (ZSJV).

Splošni pogoji >

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo