Pomagamo vam

pri uresničevanju vaših ciljev.

Ponudba za zaposlene v partnerskem podjetju

  • Bančni paketi po posebni ponudbi

  • Krediti po izredni obrestni meri in 50 % popust na stroške odobritve

  • Posebna ugodnost pri naložbenih produktih

Spoštovani!

 

Zaposlenim v partnerskem podjetju UniCredit Bank želimo pomagati pri uresničevanju osebnih finančnih ciljev. Zato smo za vas pripravili posebno ponudbo, ki vam zagotavlja prihranek pri reševanju stanovanjskega problema ali financiranju različnih nakupov ter ponuja ugodnosti pri naložbenih produktih s katerimi boste poskrbeli za svojo udobnejšo prihodnost. Za dnevno bančništvo vam je na voljo TRR z različnimi paketi, ki ga lahko odprete kar prek spleta ali pa v najbližji poslovni enoti.

Osebni bančni paketi

IZBERITE ENEGA OD BANČNIH PAKETOV SPROŠČENI, AKTIVNI ALI BREZMEJNI IN IZKORISTITE UGODNO CENO PAKETOV ZA ZAPOSLENE V PARTERSKEM PODJETJU.

Spletno odprtje TRR s paketom

·      Uporaba TRR s paketom prvih 6 mesecev brez stroškov*

·      Za 1 EUR nižje mesečno nadomestilo v primerjavi z redno ponudbo**

·      Do 40 EUR nagrade na račun za uporabo določenih storitev v paketu*

Za pridobitev ugodnosti vtipkajte pri spletnem odprtju kodo: UNIC

Odprtje TRR s paketom v poslovalnici

·      Uporaba TRR s paketom prve 3 mesece brez stroškov*

·      Za 1 EUR nižje mesečno nadomestilo v primerjavi z redno ponudbo**

*Ugodnost je na voljo tudi v redni ponudbi in velja za stranke, ki še nimajo odprtega TRR pri UniCredit Bank.

**Ugodnost velja ob pogoju, da stranka že prejema ali bo prenesla svoje redne mesečne prilive na TRR pri UniCredit Bank.

V primeru, da stranka ne želi prenesti rednega mesečnega priliva na TRR pri UniCredit Bank, so ji paketi na voljo po redni ponudbi.

Izredna ponudba kreditov

Občutno ugodnejši krediti v primerjavi z redno ponudbo vam zagotavljajo velik prihranek. Preverite primerjalni izračun in se prepričajte.

Stanovanjski krediti

z odplačilno dobo do 30 let, tudi s fiksno obrestno mero

- Za 0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo

- 50 % popust na stroške odobritve

Potrošniški krediti

do 40.000 EUR z odplačilno dobo do 7 let

- Za 0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo 

- 50 % popust na stroške odobritve

Preverite informativni izračun za stanovanjske kredite:       INFORMATIVNI IZRAČUN

Preverite informativni izračun za potrošniške kredite:      INFORMATIVNI IZRAČUN

Izkoristite posebno ugodno ponudbo stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero.

 

Stanovanjski kredit 100.000 EUR,
odplačilna doba 20 let    
Nižja obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Bank 50% popust pri stroških odobritve kredita Znižana mesečna anuiteta kredita za znesek Manj plačanih obresti v celotni dobi odplačila kredita v višini
Prihranek za 0,70 odstotnih točk 350 EUR 33,30 EUR 7.990,88 EUR

Izračun je informativne narave in prikazuje prihranek pri mesečni anuiteti kredita v višini 481,21 EUR in prihranek pri plačanih obrestih  v 20 letni odplačilni dobi kredita  in sicer za stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero v znesku 100.000 EUR, zavarovan z zastavno pravico na nepremičnini, upoštevajoč znižano obrestno mero za 0,70 odstotnih točk v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Banka Slovenija d.d. in 50 % popust pri stroških odobritve kredita.  Efektivna obrestna mera (EOM) v informativnem izračunu znaša 1,60 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli pogoj kredita, ki je kot predpostavka upoštevan v izračunu. V izračun EOM so poleg obresti za fiksno letno obrestno mero v višini 1,45 % vključeni tudi stroški odobritve kredita v znesku 350 EUR, mesečni stroški vodenja TRR v znesku 1,99 EUR in enkratni strošek cenitve zastavljene nepremičnine (stanovanje) v znesku 250 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec, znaša 116.569,77 EUR. Informativni izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan 21. 09. 2021, ob predpostavki, da bo kredit črpan zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

Ponudba velja izključno za zaposlene v partnerskem podjetju, ki so že obstoječe stranke ali bodo postali stranke UniCredit Bank in že imajo oz. bodo odprli transakcijski račun pri UniCredit Bank in nanj prenesli plačo. Ponudba za obstoječe stranke, ki so zaposlene v partnerskem podjetju, velja le za novo sklenjene posle. 

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Ponudba velja do 31. 12. 2021 oz. do preklica.

Informativni izračun mesečnega obroka stanovanjskega kredita lahko naredite tukaj.

INFORMATIVNI IZRAČUN

Ugodnosti pri naložbenih produktih

Vzajemni skladi

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v vzajemne sklade do konca oktobra 2021.

Naložbene košarice

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene košarice do konca oktobra 2021.

Naložbeni portfelji

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene portfelje do konca oktobra 2021.

Obvestilo

Investicijske sklade Amundi Funds upravlja družba Amundi Luxembourg S.A, članica skupine Amundi. Trženje, distribucijo in vplačila v sklade omenjenih družb opravlja UniCredit Banka Slovenija d.d.

Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zaščiteni z nobenim zakonsko ali drugače urejenim sistemom jamstva za vloge oziroma s katerokoli drugo vrsto zavarovanja. Posledično je investiranje v investicijske sklade tvegano. Zaradi gibanj tečajev finančnih instrumentov obstaja možnost, da vlagatelj v naložbenem obdobju ne dobi povrnjenih vseh sredstev, vloženih v investicijski sklad. Dodatno, nalože v finančne instrumente v tuji valuti lahko nihajo tudi zaradi nihanj menjalnega deviznega tečaja. Realizirani pretekli donosi niso zanesljivo zagotovilo za donose v prihodnosti. Katera koli družba Amundi in / ali UniCredit ne jamči za donosnost naložbe v investicijske sklade.

Tekoči podatki o gibanju vrednosti točke posameznega investicijskega sklada so objavljeni v lokalnem dnevnem časopisu Dnevnik in na spletnih straneh https://www.unicreditbank.si/si/prebivalstvo/vzajemni-skladi-pioneer-luxembourg.html ter https://www.vzajemci.com/.

Prospekt krovnega investicijskega sklada z vključenimi pravili upravljanja, Dodatek k prospektu krovnega investicijskega sklada za vlagatelje v Republiki Slovenij, Dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje (KIID), zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada ter druga periodična poročila so vlagateljem dostopni na spletnem naslovu www.unicreditbank.si, brezplačni tiskani izvodi omenjenih dokumentov pa so vlagateljem na voljo tudi v poslovnih enotah UniCredit Banka Slovenija d.d. Vsi ti dokumenti so na voljo v angleščini, Dodatek k prospektu krovnega investicijskega sklada za vlagatelje v Republiki Slovenij in Dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje (KIID) pa tudi v slovenščini. Vstopna provizija je odvisna od posameznega sklada in znaša do 3,5 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija znaša na letnem nivoju največ 1,8 %.

Preverite še ostale dobre ponudbe za stranke UniCredit Bank

Fleksi depozit po redni ponudbi

Do 0,03 % depozitna obrestna mera za sklenitev preko Online banke.

Plačilno-kreditne kartice

Kupujte z odloženim plačilom ali plačilo razdelite na obroke.

Vas ponudba zanima?

ZANIMA ME

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo