Pomagamo vam

pri uresničevanju vaših ciljev.

Ponudba za zaposlene v partnerskem podjetju

  • Bančni paket Brezskrbni poleg spletnega odprtja za vas na voljo tudi v poslovalnici

  • Krediti po izredni obrestni meri in brez stroškov odobritve

  • Posebna ugodnost pri naložbenih produktih

Spoštovani!

 

Vsem zaposlenim v partnerskem podjetju UniCredit Bank želimo pomagati pri uresničevanju osebnih finančnih ciljev. Zato smo za vas pripravili posebno ponudbo, ki vam zagotavlja prihranek pri reševanju stanovanjskega problema ali financiranju različnih nakupov  in ponuja ugodnosti pri naložbenih produktih s katerimi boste poskrbeli za svojo udobnejšo prihodnost. Za dnevno bančništvo vam je na voljo spletni paket Brezskrbni, ki ga lahko odprete tudi poslovni enoti.

Osebni bančni paket Brezskrbni

Paket Brezskrbni po izredno ugodni ceni, ki ga je vredni ponudbi mogoče odpreti le preko spleta, lahko zaposleni v partnerskih podjetjih odprte tudi v poslovalnici.

0 EUR prvih 6 mesecev

nato le 4 EUR na mesec.

Do 50 EUR nagrade na račun

ob spletnem odprtju in aktivni uporabi bančnih storitev.

Brezplačni dvigi gotovine

na bankomatih skupine UniCredit in na bankomatih drugih bank.

Brezplačna spletna in mobilna banka

z neomejenim številom plačilnih nalogov.

Izredna ponudba kreditov

Občutno ugodnejši krediti v primerjavi z redno ponudbo vam zagotavljajo velik prihranek. Preverite primerjalni izračun in se prepričajte.

Stanovanjski krediti

Kredit z odplačilno dobo do 30 let, tudi s fiksno obrestno mero

0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo, ob sklenitvi CPI zavarovanja

50 % popust na stroške odobritve

Potrošniški krediti

Kredit do 30.000 EUR z odplačilno dobo do 7 let

0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo, ob sklenitvi CPI zavarovanja

50 % popust na stroške odobritve

Vas zanima stanovanjski kredit?        oddaj povpraševanje za STANOVANJSKI kredit

Vas zanima potrošniški kredit?        ODDAJ POVPRAŠEVANJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT

Izkoristite posebno ugodno ponudbo stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero in se hkrati kot kreditojemalec ustrezno življenjsko zavarujte.

 

Stanovanjski kredit 100.000 EUR,
odplačilna doba 20 let    
Nižja obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Bank 50% popust pri stroških odobritve kredita Znižana mesečna anuiteta kredita za znesek Manj plačanih obresti v celotni dobi odplačila kredita v višini
Prihranek za 0,70 odstotnih točk 200 EUR 34,17 EUR 8.200,51 EUR


Izračun je informativne narave in prikazuje prihranek pri mesečni anuiteti kredita v višini 502,44 EUR in prihranek pri plačanih obresti  v 20 letni odplačilni dobi kredita  in sicer za stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero v znesku 100.000 EUR, zavarovan z zastavno pravico na nepremičnini, upoštevajoč znižano obrestno mero za 0,70 odstotnih točk v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Bank in 50 % popust pri stroških odobritve kredita.  Efektivna obrestna mera (EOM) v informativnem izračunu znaša 3,53 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli pogoj kredita, ki je kot predpostavka upoštevan v izračunu. V izračun EOM so poleg obresti za fiksno letno obrestno mero v višini 1,90 % vključeni tudi stroški odobritve kredita v znesku 200 EUR, mesečni stroški vodenja TRR v znesku 1,99 EUR, mesečna premija CPI zavarovanja v višini 35,60 EUR in enkratni strošek cenitve zastavljene nepremičnine (stanovanje) v znesku 250 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec, znaša 130.057,53 EUR. Informativni izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan 31. 10. 2020, ob predpostavki, da bo kredit črpan zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

Ponudba velja izključno za zaposlene v partnerskem podjetju, ki so že obstoječe stranke ali bodo postali stranke UniCredit Bank in že imajo oz. bodo odprli transakcijski račun pri UniCredit Bank in nanj prenesli plačo. Ponudba za obstoječe stranke, ki so zaposlene v partnerskem podjetju, velja le za novo sklenjene posle. Pogoj za pridobitev stanovanjskega kredita po posebni ponudbi je sklenitev življenjskega zavarovanja (CPI zavarovanje) pri zavarovalnici Generali d.d. Več o CPI zavarovanju na www.unicreditbank.si/cpi. Kreditojemalec lahko pridobi  kredit tudi brez sklenitve CPI zavarovanja po redni ponudbi, vendar se kreditna obrestna mera v tem primeru zviša. Redno ponudbo vam bodo na vašo željo predstavili v poslovalnici in vam pripravili tudi ustrezni informativni izračun.

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Ponudba velja do 31. 12. 2020 oz. do preklica.

Ugodnosti pri naložbenih produktih

Vzajemni skladi

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v vzajemne sklade.

Naložbene košarice

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene košarice.

Naložbeni portfelji

100 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene portfelje.

Preverite še ostale dobre ponudbe za stranke UniCredit Bank

Fleksi depozit po redni ponudbi

Do 0,50 % depozitna obrestna mera za sklenitev preko Online banke.

Plačilno-kreditne kartice

Kupujte z odloženim plačilom do 30 dni brez obresti ali plačilo razdelite na obroke.

Vas ponudba zanima?

ZANIMA ME

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo