Pomagamo vam

pri uresničevanju vaših ciljev.

Ponudba za zaposlene v partnerskem podjetju

  • Bančni paket Brezskrbni poleg spletnega odprtja za vas na voljo tudi v poslovalnici

  • Krediti po izredni obrestni meri in 50 % popust na stroške odobritve

  • Posebna ugodnost pri naložbenih produktih

Spoštovani!

 

Vsem zaposlenim v partnerskem podjetju UniCredit Bank želimo pomagati pri uresničevanju osebnih finančnih ciljev. Zato smo za vas pripravili posebno ponudbo, ki vam zagotavlja prihranek pri reševanju stanovanjskega problema ali financiranju različnih nakupov  in ponuja ugodnosti pri naložbenih produktih s katerimi boste poskrbeli za svojo udobnejšo prihodnost. Za dnevno bančništvo vam je na voljo spletni paket Brezskrbni, ki ga lahko odprete tudi poslovni enoti.

Osebni bančni paket Brezskrbni

Paket Brezskrbni po izredno ugodni ceni, ki ga je vredni ponudbi mogoče odpreti le preko spleta, lahko zaposleni v partnerskih podjetjih odprte tudi v poslovalnici.

0 EUR prvih 6 mesecev

nato le 4 EUR na mesec.

Do 50 EUR nagrade na račun

ob spletnem odprtju in aktivni uporabi bančnih storitev.

Brezplačni dvigi gotovine

na bankomatih skupine UniCredit in na bankomatih drugih bank.

Brezplačna spletna in mobilna banka

z neomejenim številom plačilnih nalogov.

Izredna ponudba kreditov

Občutno ugodnejši krediti v primerjavi z redno ponudbo vam zagotavljajo velik prihranek. Preverite primerjalni izračun in se prepričajte.

Stanovanjski krediti

z odplačilno dobo do 30 let, tudi s fiksno obrestno mero

- Za 0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo

- 50 % popust na stroške odobritve

Potrošniški krediti

do 40.000 EUR z odplačilno dobo do 7 let

- Za 0,70 odstotne točke nižja fiksna obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo 

- 50 % popust na stroške odobritve

Vas zanima stanovanjski kredit?        oddaj povpraševanje za STANOVANJSKI kredit

Vas zanima potrošniški kredit?        ODDAJ POVPRAŠEVANJE ZA POTROŠNIŠKI KREDIT

Izkoristite posebno ugodno ponudbo stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero.

 

Stanovanjski kredit 100.000 EUR,
odplačilna doba 20 let    
Nižja obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Bank 50% popust pri stroških odobritve kredita Znižana mesečna anuiteta kredita za znesek Manj plačanih obresti v celotni dobi odplačila kredita v višini
Prihranek za 0,70 odstotnih točk 350 EUR 33,30 EUR 7.993,08 EUR

Izračun je informativne narave in prikazuje prihranek pri mesečni anuiteti kredita v višini 481,23 EUR in prihranek pri plačanih obresti  v 20 letni odplačilni dobi kredita  in sicer za stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero v znesku 100.000 EUR, zavarovan z zastavno pravico na nepremičnini, upoštevajoč znižano obrestno mero za 0,70 odstotnih točk v primerjavi z redno ponudbo kreditov v UniCredit Bank in 50 % popust pri stroških odobritve kredita.  Efektivna obrestna mera (EOM) v informativnem izračunu znaša 1,60 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli pogoj kredita, ki je kot predpostavka upoštevan v izračunu. V izračun EOM so poleg obresti za fiksno letno obrestno mero v višini 1,45 % vključeni tudi stroški odobritve kredita v znesku 350 EUR, mesečni stroški vodenja TRR v znesku 1,99 EUR in enkratni strošek cenitve zastavljene nepremičnine (stanovanje) v znesku 250 EUR. Skupni znesek kredita, ki ga plača kreditojemalec, znaša 116.572,71 EUR. Informativni izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan 17. 06. 2021, ob predpostavki, da bo kredit črpan zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

Ponudba velja izključno za zaposlene v partnerskem podjetju, ki so že obstoječe stranke ali bodo postali stranke UniCredit Bank in že imajo oz. bodo odprli transakcijski račun pri UniCredit Bank in nanj prenesli plačo. Ponudba za obstoječe stranke, ki so zaposlene v partnerskem podjetju, velja le za novo sklenjene posle. 

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Ponudba velja do 30. 09. 2021 oz. do preklica.

Ugodnosti pri naložbenih produktih

Vzajemni skladi

50 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v vzajemne sklade.

Naložbene košarice

50 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene košarice.

Naložbeni portfelji

50 % popust na vstopne stroške pri vplačilu v naložbene portfelje.

Obvestilo

Investicijske sklade upravljata družbi Amundi Luxembourg S.A. in Amundi Austria GmbH, članici Skupine Amundi. Trženje, distribucijo in vplačila v sklade omenjenih družb opravlja UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. UniCredit Banka Slovenija d.d. ne jamči za donosnost naložbe v sklade. Investiranje v investicijski sklad je tvegano, pri čemer vlagatelj prevzema tveganje izgube glavnice. Realizirani pretekli donosi niso zanesljivo zagotovilo za donose v prihodnosti. Zaradi gibanj tečajev vrednostnih papirjev obstaja možnost, da vlagatelj v naložbenem obdobju ne dobi povrnjenih vseh vplačanih sredstev. Tekoči podatki o gibanju vrednosti enot premoženja (VEP) posameznega sklada so dvakrat tedensko objavljeni v časniku Dnevnik, dnevno pa na spletni strani https://www.vzajemci.com/ in na spletni strani https://www.amundi.lu/retail/Funds/Funds-Pricing-and-Performance. Prospekt investicijskega sklada z vključenimi pravili upravljanja, izvleček prospekta, dodatek za vlagatelje v Republiki Sloveniji ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletni strani in v poslovnih enotah UniCredit Banka Slovenija d.d. Vstopna provizija je odvisna od posameznega sklada in znaša od 0,5 % do 5 % vplačanega zneska. Izstopne provizije ni. Upravljavska provizija znaša na letnem nivoju največ 2,15 %.

Preverite še ostale dobre ponudbe za stranke UniCredit Bank

Fleksi depozit po redni ponudbi

Do 0,03 % depozitna obrestna mera za sklenitev preko Online banke.

Plačilno-kreditne kartice

Kupujte z odloženim plačilom ali plačilo razdelite na obroke.

Vas ponudba zanima?

ZANIMA ME

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo