Zagotovitev vmesnika za dostop do spletnih računov, skladno s PSD2

Spoštovani Tretji ponudniki storitev,

Skupina UniCredit ponosno sporoča, da s 14. marcem skladno z direktivo PSD2 zagotavlja vseevropski namenski vmesnik za dostop do spletnih računov. Sedaj lahko naše API-je, temelječe na Berlinskem standardu, uporabite za zagotovitev dodatnih storitev našim strankam s spletnimi računi v:

- UniCredit SpA - Italija

- UniCredit Bank AG - Nemčija

- UniCredit Bank Austria - Avstrija

- UniCredit Bulbank AD - Bolgarija

- UniCredit Bank S.A. - Romunija

- UniCredit Banka Slovenija d.d. - Slovenija

- UniCredit Bank Madžarska ZRT. - Madžarska

- Zagrebačka banka d.d. - Hrvaška

- buddybank – Italija

UniCredit Bank Češka in Slovaška zagotavljata namenska vmesnika po lokalnih standardih.

Pridružite se našemu razvojnemu portalu na strani developer.unicredit.eu in začnite razvijati svojo aplikacijo!

Za pomoč pri poizvedbi in dodatne informacije nam sporočilo v angleščini pošljite na naslov openbanking@unicredit.eu.

Skupina UniCredit


Spinning wheel animation

Loading