Globalna naložbena strategija

Naša odgovornost je, da vam zagotovimo neodvisen pogled na trge in v naložbene razrede.

Izkušeni strokovnjaki za naložbe, ki so zavezani razvoju GIS naložbenih strategij Privatnega bančništva UniCredit vsakodnevno analizirajo več kot 50 notranjih in zunanjih finančnih virov, kot so tržni podatki, globalne raziskave in poslovni trendi in vsak mesec določijo optimalno razporeditev sredstev za vse naše modelske portfelje, svetujejo strankam in upravljajo njihove portfelje.

Tudi v enoti Globalna naložbena strategija (GIS) v Sloveniji sledimo zastavljenim smernicam skupine UniCredit, njihovo znanje in izkušnje pa uspešno prenašamo na lokalni trg.

Logika

Logika osrednjega in satelitskega dela naložbe. Cilj osrednjega dela naložb je zagotoviti stabilno rast skozi daljše obdobje, satelitski del pa temelji na tržnih priložnostih, katerih cilj so višji donosi.

Strategija

Strategija, prilagojena vašim potrebam. V Privatnem bančništvu UniCredit Bank želimo vaše premoženje oplemenititi. Pri tem se osredotočamo na vaše želje in potrebe.

Razporeditev sredstev

Pri oblikovanju modelskih portfeljev se posvetimo tako procesu razporeditve sredstev kot tudi upravljanju s tveganji. Upoštevajoč vaše individualne cilje ter preference glede izpostavljenosti tveganju in časovnega horizonta, vam podamo jasna priporočila.

Pregledna poročila

Da bi vam pomagali pri sprejemanju boljših finančnih odločitev, analiziramo vsa finančna sredstva v vašem portfelju in v tem kontekstu izpostavimo prednosti in slabosti celotnega portfelja. Prizadevamo si za visoko stopnjo preglednosti v pripravljenih poročilih.

Spremljanje tveganja

Naši privatni bančniki vas obveščajo o tveganjih v vašem portfelju in vam po potrebi svetujejo, kako ta tveganja znižati. Redno uravnoteženje portfelja je bistvenega pomena za ohranjanje ciljnih profilov tveganja.

Ažurnost

Ažuren vpogled naših specialistov za naložbe. Rezultate našega strokovnega in sistematičnega naložbenega procesa občutite vsak mesec. Naši privatni bančniki z vami delijo tako odločitve, ki jih sprejme naš globalni naložbeni odbor, kot tudi informacije glede donosnosti in tveganj, povezanih z vašim portfeljem. S svojo strokovnostjo in znanjem vam zagotavljajo transparentnost storitev in doseganje rezultatov.

Naročite povratni klic

Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!
Aplikacija za telefone z operacijskimi sistemi Android (od ver. 2.2 naprej), iOS (od ver. 4.3 naprej) in WindowsPhone (ver. 8.0 in naprej).
ali ali
Spinning wheel animation

Loading