Finančno načrtovanje

Zavedamo se, da je načrtovanje eden zelo pomembnih procesov pri vseh dejavnostih, zato dajemo finančnemu načrtovanju posebno mesto v našem procesu svetovanja.

Skupaj z vami oblikujemo vaše finančne cilje, potrebe in pričakovanja.

V procesu upoštevamo veliko različnih dejavnikov, kot so stopnja tveganja, želja po donosu, življenjski cikel, likvidnostne potrebe ipd., ki vplivajo na dolgoročno uspešnost. Kot končen izdelek procesa pa skupaj z vami oblikujemo celoten načrt, ter realna pričakovanja glede premoženja. Redno izvajamo skrben pregled in napredek v procesu pri vseh naših strankah in ob morebitni spremembi pomembnih dejavnikov, ga tudi skupaj z vami spremenimo ali dopolnimo.

Naročite povratni klic

Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Please, click the reCAPTCHA checkbox before submit the form.
Spinning wheel animation

Loading