Osebna izkaznica banke

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 5876 600
Brezplačna telefonska številka: 0808800
Elektronska pošta: info@unicreditgroup.si
Spletni naslov: www.unicreditbank.si
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00
Osnovni kapital: 20.383.764,81 EUR
Matična številka: 5446546000
Identifikacijska oz. ID številka: SI59622806
Transakcijski račun: SI56290001900030037
Swift: BACXSI22
Mobile Phones
Mobilna banka GO!
An app for Android (version 2.2 and higher), iOS (version 4.3 and higher), and Windows Phone (version 8.0 and higher) smartphones. Also available for tablets. The updated version offers quick and secure access to the app using a fingerprint scanner on supported Samsung and Apple devices.
or or
Spinning wheel animation

Loading