Finančne inštitucije

V UniCredit Bank finančnim institucijam svetujemo na področju celotnega spektra produktov, tako pri upravljanju z denarnimi sredstvi, investiranju, financiranju, skrbniških storitvah, zakladniških produktih in storitvah podjetniških financ.


Široka mednarodna mreža UniCredit predstavlja prednost pri servisiranju institucij, ki delujejo na rastočih trgih srednje in vzhodne Evrope. Svetovna pokritost nam omogoča dostop do največjih finančnih institucij.


Poleg poznavanja lokalnega trga in posameznih sektorjev, panožnih in sektorskih raziskav (analize posameznih sektorjev in institucij v panogah), dolgoletnih in bogatih mednarodnih izkušenj, strokovnega svetovanja in osebnega odnosa do strank, vam v eni največjih evropskih bančnih skupin, UniCredit, nudimo preprostejše poslovanje v mednarodnem okolju, ne nazadnje pa tudi prenos najboljših evropskih praks v Slovenijo.


Financiranje

Ponujamo vam klasične in kompleksne rešitve financiranja. UniCredit Bank je članica ene največjih evropskih finančnih skupin, UniCredit, tudi v smislu rešitev za financiranje poslovanja. Leta 2013 je Skupina prejela naziv Financial Times za Najboljšega finančnega svetovalca leta v SVE. UniCredit Bank je tudi ena redkih bank na slovenskem trgu z večletnimi izkušnjami pri izdaji obveznic Republike Slovenije na mednarodnih trgih.

Finančni trgi

V UniCredit Bank se zavedamo, da je mogoče neugodna tečajna in obrestna nihanja, ter nihanja cen blaga, ki ste jim izpostavljeni pri poslovanju, učinkovito izločiti ali vsaj optimizirati, zato vam z uporabo izvedenih finančnih instrumentov omogočamo ne samo izogibanje tveganjem zaradi sprememb deviznih tečajev, obrestih mer in cen blaga, temveč tudi možnost povečanja prihodkov iz naslova izkoriščanja ugodnih tržnih sprememb.

Ponujamo vam celo paleto donosnih naložb, ki bodo oplemenitila vaša presežna sredstva v skladu z željami glede ročnosti, donosnosti, prenosljivosti in nagnjenosti k tveganju.

Investicijsko bančništvo

UniCredit Bank prek svoje razvejane mreže omogoča dostop kapitalskih trgov. Naš pristop temelji na tesnem sodelovanju med stranko in specializiranimi produktnimi ekipami sodelavcev.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!
Aplikacija je na voljo za posameznike (fizične osebe) in samostojne podjetnike.
ali ali