Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Uvod

V UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 59622806 (v nadaljevanju: UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Več informacij vam je na voljo v spodnjem dokumentu.

Urejanje soglasij na GDPR Portalu

Vabimo vas, da nam s podajo predlaganih privolitev v obdelavo osebnih podatkov izkažete zaupanje glede njihove uporabe.

Osebne podatke bomo obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Podatki o upravljavcu

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, davčna številka SI59622806, matična številka 5446546000.

Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@unicreditgroup.si ali na telefonski številki 080 88 00 vsak delovni dan od 8. do 17.ure.

SPLOŠNE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV PDF 115 kB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading