Na svojo prihodnost

mislim že danes.

Življenjsko naložbeno zavarovanje Allianz Global

  • Naložba in finančna zaščita svojih najdražjih v primeru najhujšega

  • 3 košarice naložbenih skladov z različnimi strategijami vlaganja

  • Vplačila zavarovalne premije od 10 do 30 let

Več o naložbenem zavarovanju

Allianz Global je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, ki vam omogoča sodelovanje na globalnem finančnem trgu.

 

Izkoristite prednosti večkratnih periodičnih naložb v naložbene sklade s sočasno finančno zaščito svojih najdražjih v primeru najhujšega. Izkušeni upravljavci skladov bodo skrbeli za vaša sredstva v skrbno izbranih aktivno in pasivno upravljanih svetovnih skladih glede na izbrano strategijo vlaganja (košarico skladov), kar vam omogoča potencialno visok donos ob sorazmerno nizkih stroških.

Več o naložbenem zavarovanju

Glede na svoja pričakovanja in stopnjo tveganja, ki ste jo pripravljeni prevzeti, lahko izberete eno od treh košaric naložbenih skladov z različnimi strategijami vlaganja.

Košarice vključujejo investicijske sklade v naslednjih razmerjih:

 

Zavarovalno premijo lahko plačujete najmanj 10 pa vse do 30 let.

Vaše naložbe lahko ostanejo aktivne na finančnem trgu tudi po izteku obdobja plačevanja premije, po poteku drugega leta zavarovanja pa sami odločate, kdaj boste zahtevali izplačilo odkupne vrednosti. Po devetem letu zavarovanja je odkup mogoč brez izstopnih stroškov.

V košaricah je lahko manjše odstopanje od določenih razmerij skladov, kot to določajo zavarovalni pogoji.

Pomembno je upoštevati, da kot zavarovalec prevzemate naložbeno tveganje in da pri odkupu zavarovanja oziroma ob izplačilu za primer smrti obstaja možnost finančne izgube v primeru morebitnih negativnih donosov izbrane košarice skladov.

V primeru smrti zavarovanca se upravičencu zavarovanja izplača pogodbeni znesek v višini dvakratne letne premije ali tržna vrednost zavarovalne police, odvisno od tega, katera vrednost je večja.

Mojca je stara 35 let in je sklenila zavarovanje Allianz Global z mesečnim plačilom premije v višini 70 EUR. Najnižja zavarovalna vsota za primer smrti bo v tem primeru znašala 1.680 EUR. Glede na to, da je izplačilo iz zavarovanja odvisno od donosa košarice skladov in da prihodnjih donosov ni mogoče predvideti, navajamo nekaj primerov z različnimi donosi in različnimi dobami plačevanja premije.

 

Izračun po ceniku SULV1 za osnovno zavarovanje z začetkom zavarovanja 1. septembra 2020 je zgolj informativne narave in za zavarovalnico ni zavezujoč. Izplačilo je odvisno od dejanskega donosa košarice naložbenih skladov v času trajanja zavarovanja. V izračun so vključene vse pristojbine, ki jih plača stranka skladno s pogoji in cenikom zavarovanja.

 

 

Minimalno vplačilo znaša 50 EUR mesečno, premijo pa lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali pa celotno letno premijo plačate v enkratnem znesku. Košarico skladov lahko brezplačno zamenjate dvakrat na leto. Poleg tega lahko, skladno s svojimi zmožnostmi, na polico vplačujete tudi dodatne zneske in s tem povečate svoje vložke na kapitalskem trgu, po poteku tretjega leta zavarovanja pa lahko spreminjate tudi višino dogovorjene premije.

Dodatna zavarovanja

DODATNA ZAVAROVANJA, KI JIH LAHKO SKLENETE Z ALLIANZ GLOBAL

Nezgodno

Zavarovanje za primer posledic nezgode vam jamči izplačilo dodatnega zneska v primeru trajne invalidnosti in nadomestilo v primeru bolnišničnega bivanja zaradi nezgode. V primeru smrti zaradi nezgode se upravičencem zavarovanja izplača dodatni znesek.

Zlom kosti

Zavarovanje za primer zlomov kosti zaradi nezgode vam zagotavlja izplačilo za zlome kosti zaradi nezgode, skladno s pogoji.

Nezgodno otroško

Zavarovanje za primer posledic nezgode za otroka do 27. leta starosti pokriva primer trajne invalidnosti in jamči dnevno nadomestilo za primer bolnišničnega bivanja otroka zaradi nezgode, z dodatnim dnevnim nadomestilom za bolnišnično bivanje v tujini in dnevnim nadomestilom za začasno nezmožnost otroka. Otroci, starejši od 15 let, so zavarovani tudi za primer smrti zaradi nezgode.

Huda bolezen

Zavarovanje za primer pojava hude bolezni vam v primeru katere od najpogostejših resnih bolezni (invazivni tumor, benigni možganski tumor, možganska kap, srčni infarkt, operacija obvoda koronarne arterije) zagotavlja izplačilo pogodbenega zneska. Hkrati kritje velja tudi za člane vaše družine (otroke in partnerja), ki so navedeni na vaši zavarovalni polici.

Rentno izplačilo

Zavarovanje rentnega izplačila za primer invalidnosti zaradi nezgode vam v primeru trajne 50- ali več odstotne invalidnosti zaradi nezgode jamči izplačilo mesečne rente za obdobje 5, 10, 15 ali 20 let, odvisno od obdobja izplačila, dogovorjenega ob sklenitvi zavarovanja. Nalezljivih bolezni (kot so gripa, COVID-19, ebola itd.) ta dopolnilna zavarovanja ne pokrivajo.

DOKUMENTACIJA

Zavarovalni pogoji

TS4000-01_POGOJI_ALLIANZ_GLOBAL_SLOVENIJA_WEB PDF 1 MB Download

Brošura

BROSURA_ALLIANZ_GLOBAL PDF 425 kB Download

Dokument s ključnimi informacijami (KID)

KID_08_AP_BSA_BANK_R_SI_AKTIVNA UCB PDF 243 kB Download
KID_08_AP_BSB_BANK_R_SI_URAVNOTEŽENA UCB PDF 243 kB Download
KID_08_AP_BSC_BANK_R_SI_KONZERVATIVNA UCB PDF 243 kB Download

Ključni podatki za vlagatelje (KIID)

KIID_AGI_LU0256881128_20200218_SL PDF 84 kB Download
KIID_AGI_LU1211506388_20200218_SL PDF 84 kB Download
KIID_AMUNDI_MULTI-ASSET-LU1883328541-SL PDF 121 kB Download
KIID_AMUNDI_US-PIONEER-FUND_LU1883873496-SL PDF 129 kB Download
KIID_PIMCO_INCOME-FUND-SL PDF 121 kB Download
KIID_BR_ISHARES-DEVELOPED-IE00B61D1398-SL PDF 183 kB Download
KIID_BR_ISHARES-EURO-INVESTMENT-IE00B651M583-SL PDF 186 kB Download
IPID_TS4001-01 _ALLIANZ_GLOBAL PDF 805 kB Download

Dokument s smernicami za upravljanje in nadzor produkta (POG)

POG_ALLIANZ GLOBAL_SLO PDF 700 kB Download

Obrazci

ZAHTEVEK ZA SPREMEMBO PODATKOV PO POGODBI ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA PDF 675 kB Download
ZAHTEVEK ZA SPREMEMBO POGODBE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA (SPREMEMBE PREMIJE IN KRITJA) PDF 810 kB Download

Kaj storiti v primeru škodnega dogodka?

V primeru nastalega škodnega dogodka in dodatnih informacij kontaktirajte zavarovalnico.

 

Allianz Slovenija, podružnica

Dimičeva 16, 1000 Ljubljana

 

Brezplačna telefonska številka 
080 25 23

E-pošta za prijavo škode 
skode@allianz-slovenija.si

E-pošta za več informacij 
info@allianz-slovenija.si

Spletna stran 
www.allianz-slovenija.si

Obvestilo

Zavarovalnica, s katero sklepate naložbeno življenjsko zavarovanje, je Allianz Slovenija, podružnica, Dimičeva 16, 1000 Ljubljana. Zavarovanje trži UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, ki pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik.

Naložbeno življenjsko zavarovanje ni bančni produkt in ni vključen v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. V primeru nastanka zavarovalnega primera Allianz Slovenija, podružnica, odgovarja za vsa izplačila po zavarovalni pogodbi v višini zavarovalne vsote. UniCredit Banka Slovenija d.d. ne jamči za donose in izplačila po policah naložbenega življenjskega zavarovanja. Investiranje v naložbeno življenjsko zavarovanje je tvegano, pri čemer vlagatelj prevzema tveganje izgube glavnice. Realizirani pretekli donosi niso zanesljivo zagotovilo za donose v prihodnosti. Zaradi gibanj tečajev vrednostnih papirjev obstaja možnost, da vlagatelj v naložbenem obdobju ne dobi povrnjenih vseh vplačanih sredstev.

Tekoči podatki o gibanju vrednosti enot premoženja (VEP) košaric skladov so dnevno objavljeni na spletnih straneh Allianz Slovenija, podružnica, www.allianz-slovenija.si/skladi.

Podrobnosti o skladih, prospekte in pravila upravljanja skladov ter ključne informacije za vlagatelje najdete na spletni strani www.allianz-slovenija.si ali na spletnih straneh družb za upravljanje skladov. Vse dodatne informacije o naložbenem življenjskem zavarovanju, vključno z vstopnimi, izstopnimi in upravljavskimi provizijami so na voljo na spletni strani www.allianz-slovenija.si in v vseh poslovalnicah UniCredit Banka Slovenija d.d.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo