Večji

občutek svobode.

Limit na transakcijskem računu

  • Dovoljena prekoračitev stanja na transakcijskem računu

  • Dodatna denarna sredstva

Bodite pripravljeni na premostitev nenačrtovanih izdatkov! Z limitom si lahko zagotovite dodatna denarna sredstva na svojem transakcijskem računu. Limit tako poleg brezskrbnega nakupovanja in poravnave rednih obveznosti omogoča tudi plačilo izrednih izdatkov.

 

Prednosti limita v primerjavi s kreditom

Sredstva so vedno na razpolago

Poljubna poraba

Obresti se zaračunajo le za znesek porabljenih sredstev v limitu, torej ob dejanski uporabi limita

Preprosta in hitra odobritev

 

Kaj je limit?
Zakaj koristiti limit?
Komu je namenjen?
Kakšna je obrestna mera in kako se obračunajo obresti?
Kakšen je postopek odobritve?

Katere vrste limita vam ponujamo?

Lahko se odločite za osnovni limit, ki je vključen v vaš izbrani bančni paket ter je brez stroškov odobritve in stroškov ocene rizika, ali izredni limit. Pri izrednem limitu vam ponujamo tudi možnost postopnega zniževanja limita v poljubnem znesku s poljubno časovno dinamiko.

Limit v okviru bančnega paketa

 

Kdaj?

Vlogo lahko oddate ob odprtju računa ali kasneje.

Kako?

Vlogo lahko oddate po spletni banki ali v poslovni enoti.

Višina

Višina limita je odvisna od izbranega bančnega paketa in od vaše kreditne sposobnosti, ki jo ocenimo v skladu s poslovno politiko banke.

Obresti

Obrestna mera je objavljena v vsakokratno veljavnem sklepu o obrestnih merah. Obresti se plačajo le za izkoriščen del.

Stroški

Limit je v okviru bančnega paketa brez stroškov odobritve in stroškov ocene rizika.

Trajanje

Za nedoločen čas z možnostjo preklica.

Limit nad višino limita, ki je določen z izbranim bančnim paketom

 

Kdaj?

V kolikor višina limita v okviru bančnega paketa ne zadošča vašim finančnim potrebam, lahko oddate vlogo za višji limit.

Kako?

Vlogo lahko oddate po spletni banki ali v poslovni enoti.

Višina

Višina odobrenega limita je odvisna vaše kreditne sposobnosti, ki jo ocenimo v skladu s poslovno politiko Banke.

Obresti

Obrestna mera je objavljena v vsakokratno veljavnem sklepu o obrestnih merah. Obresti se plačajo le za izkoriščen del.

Stroški

Za limit se plačajo stroški odobritve in stroški ocene rizika. Stroški so odvisni od zneska limita in so v skladu z vsakokrat veljavnim izvlečkom tarife za poslovanje s prebivalstvom.

Trajanje

Do 12 mesecev z možnostjo avtomatskega podaljšanja za novo 12-mesečno obdobje.

Obrazec z zahtevo za prekinitev limita

OBRAZEC_ZAHTEVA_ZA_PREKINITEV_LIMITA_OKTOBER_2015 PDF 274 kB Download
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo