Posebna rezerva

za moje želje

Varčevalni računi

Več o varčevalnih računih

Varčevalni račun

Z varčevalnimi računi UniCredit Bank lahko brez dodatnih stroškov varčujete in imate ob tem denar vseskozi na voljo.

Komu so namenjeni varčevalni računi

Vsem, ki želite del prihodkov prihraniti in jih ob tem nekoliko oplemenititi, vendar pa potrebujete neomejeno možnost vsakodnevnega razpolaganja s sredstvi. Varčevalni račun je vpogledni račun, ki je namenjen varnemu hranjenju denarnih sredstev ter opravljanju gotovinskih transakcij in ga je možno odpreti v domači ter mnogih tujih valutah.

Prednosti in koristi varčevalnih računov
 • Hiter dostop do denarja - tudi ob vikendih: Denarna sredstva lahko na varčevalni račun v okviru razpoložljivega zneska prenesete z osebnega transakcijskega računa med delovniki med 8:30 in 16:30 v poslovni enoti. Preko Online b@nke ali Mobilne banke GO! tudi ob vikendih. Prav tako lahko v tem času iz varčevalnega računa prenesete denarna sredstva nazaj na svoj osebni transakcijski račun.
 • Možnost hranjenja valut, ki se redkeje uporabljajo (USD, CHF, AUD, HRK, SEK, DKK,...).
 • Sredstva na varčevalnem računu so ločena od denarja na osebnem bančnem računu (TRR-ju), zato denarja ni mogoče zlahka zapraviti, ga »izgubiti«, kot je to lahko v primeru izgube denarnice in plačilne kartice Maestro…
 • Je »orodje« za doseganje kratkoročnih finančnih ciljev, ki si jih zastavimo za obdobje do enega leta (npr. varčevanje za letni dopust, varna hramba večje vsote denarja za nakup nepremičnine v bližnji prihodnosti).
 • Je tudi sredstvo za uresničevanje dolgoročnih ciljev, zastavljenih za obdobje od enega leta in dlje (npr. postopno varčevanje za šolanje otrok, postopno varčevanje za nakup avtomobila, postopno varčevanje za nakup nepremičnine in za druge dolgoročne cilje).
 • Je finančni instrument za pomoč v času, ko nas doletijo nepričakovani izdatki (npr. okvara in zamenjava pralnega stroja, neizogiben nakup novega zaslona/televizorja, obisk zobozdravnika, nakup novega osebnega računalnika itd.).

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o bančništvu.

Želim svoj varčevalni račun ZANIMA ME

Online Plus je varčevalni račun s progresivno obrestno mero za preprost prenos denarnih sredstev na bolje obrestovan račun.

Prednosti in značilnosti Online Plus varčevalnega računa
 • Svobodno upravljanje z denarjem, in obenem varčevanje.
 • Možnost hitrejšega poslovanja: prošnja za odprtje računa se posreduje preko spletne banke Online b@nka. Svetovalec nato pokliče stranko in se dogovorita za termin obiska v najbližji poslovalnici.
 • Možnost pregleda stanja in prenosov denarnih sredstev v spletni banki Online b@nka ali Mobilni banki GO! s transakcijskega računa na varčevalni račun kadarkoli in v poljubnih zneskih.
 • Možnost zagotavljanja avtomatskih prenosov denarnih sredstev ali trajnikov z osebnega transakcijskega računa na račun Online Plus.
 • Možnost poljubnih dvigov in pologov na Online Plus račun v vseh naših poslovalnicah brez odpoklicnega roka.
 • Sredstva na Online Plus računu se lahko kadarkoli vežejo v depozit.
 • Sredstva na Online Plus računu so v primeru zlorabe bančne kartice varnejša.
 • Online Plus lahko odprejo stranke, ki imajo v svojem bančnem paketu že vključeno spletno banko.
 • Varčevanje v evrih z minimalnim prvim pologom v višini 50 EUR.

Želim odpreti svoj Online Plus varčevalni račun ZANIMA ME

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o bančništvu.

Varčevalni račun za mlade je oblika varnega in preprostega hranjenja denarnih sredstev za različne namene in s poljubnimi zneski pologov. Namenjen je mladim do polnoletnosti  za spodbujanje varčevalnih navad, odgovornosti za premišljeno porabo denarja in plemenitev sredstev, ki vodijo k uresničitvi mnogokrat finančno težje dosegljivih želja in načrtov.

Značilnosti varčevalnega računa za mlade
 • Dvigi sredstev so možni kadarkoli, brez odpoklicnega roka.
 • Mesečni izpiski prometa in stanja na računu.
 • Obvezen prvi polog v višini 20 EUR ob odprtju računa. Nadaljni pologi sredstev kadarkoli in v poljubnih zneskih.
 • Minimalno stanje na računu ni potrebno.
 • Varčevanje v evrih.
Pogoji odprtja in razpolagalna pravica
 • Račun lahko v okviru otvoritve otroškega bančnega paketa Palček ali mladinskega bančnega paketa Car na otrokovo oziroma mladostnikovo ime odprejo starši ali skrbniki.
 • Imetnik varčevalnega računa mora biti mlajši od 18 let in brez popolne poslovne sposobnosti.
 • Starši ali skrbniki edini razpolagajo s sredstvi na varčevalnem računu.
 • Mladostnik lahko pridobi razpolagalno pravico za samostojno upravljanje s sredstvi na varčevalnem računu pri dopolnjenem 15. letu starosti, kar starši oziroma skrbniki potrdijo s pisno izjavo.
 • Mladostnik lahko do pridobitve razpolagalne pravice le polaga gotovino v poslovalnicah Banke.
Dokumentacija, ki jo boste potrebovali za odprtje računa
 • Veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica, potni list ali rojstni list) in davčna številka otroka.
 • Veljaven identifikacijski dokument in davčna številka enega od staršev oziroma skrbnika, skrbnik pa tudi uradno dokazilo o skrbništvu (odločba skrbstvenega organa).

Želim odpreti varčevalni račun za mlade ZANIMA ME

Denarna sredstva so zajamčena skladno z Zakonom o bančništvu.

Spinning wheel animation

Loading