Za moje najbližje

je dobro poskrbljeno.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

 • Možnost sklenitve pri potrošniškem ali stanovanjskem kreditu

 • Zavarovalna vsota do 300.000 EUR

 • Zavarovalno premijo lahko plačate iz zneska najetega kredita

Več o življenjskem zavarovanju

Zavarujte svoje najbližje pred morebitnimi obveznostmi, ki izhajajo iz najetega kredita.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev je priporočljivo skleniti ob najemu potrošniškega, stanovanjskega ali hipotekarnega kredita.
Poplača vaš kredit in prežene marsikatero skrb.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalca omogoča premostitev nenadnega izostanka dela družinskega dohodka in premostitev nastalih finančnih razmer v družini. Z izbiro življenjskega zavarovanja kreditojemalcev Zavarovalnice Generali, v primeru nepredvidene, težavne situacije sebe in svoje najbližje zavarujete pred morebitnimi obveznostmi poplačila kredita.

Prednosti obeh paketov za različne potrebe

 • Zavarovalna vsota do 300.000 EUR.
 • Enostaven postopek sklenitve zavarovanja.
 • Zavarovanje oziroma zavarovalno premijo lahko plačujete mesečno.
 • Kritje za primer smrti ali
 • trajne popolne delovne nezmožnosti - v obeh primerih Zavarovalnica poskrbi za celotno poplačilo preostale kreditne obveznosti.
 • Kritje za primer smrti ali
 • trajne popolne delovne nezmožnosti - v obeh primerih Zavarovalnica poskrbi za celotno poplačilo preostale kreditne obveznosti,
 • kritje začasne popolne delovne nezmožnosti in/ali
 • določen čas brezposelnosti - v obeh primerih Zavarovalnica poskrbi za poplačilo mesečnih obveznosti.

Primer informativnega izračuna

Informativni primer Primer A
Potrošniški kredit
Primer B
Hipotekarni kredit
Znesek kredita 30.000 EUR 100.000 EUR
Odplačilna doba 7 let (84 mesecev) 20 let (240 mesecev)
1. Delno zavarovanje
Paket 1
obročno 15,87 EUR obročno plačilo 35,60 EUR
2. Polno zavarovanje
Paket 2
obročno 77,40 EUR obročno plačilo 91,20 EUR

 

Informacije povezane s koronavirusom

Ali moje zavarovanje krije primer smrti zaradi virusa COVID-19?
Ali sem zavarovan za primer brezposelnost zaradi virusa COVID-19?
Kaj če zaradi virusa COVID-19 postanem popolno trajno delovno nezmožen?
Ali moje zavarovanje krije začasno popolno delovno nezmožnost kot posledico virusa COVID-19?

Obvestilo

Zavarovalnica, s katero sklepate življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, je GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. Zavarovanje trži UniCredit Banka Slovenija, d. d., ki pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ni bančni produkt in ni vključen v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. V primeru nastanka zavarovalnega primera GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, jamči za vsa izplačila po zavarovalni pogodbi v višini zavarovalne vsote.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo