Potrebujem EUR za


Kredit želim odplačati v mesecih. Moji mesečni prihodki znašajo EUR.


Double click to edit calculator result component

   Potrošniški gotovinski kredit

   Z ugodnim potrošniškim gotovinskim kreditom si uresničite želje ali poplačajte obstoječe obveznosti.

   Podrobnejše informacije v zvezi z informativnim izračunom

   Izračun kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-1) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

   Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke. Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka poleg sklene življenjsko zavarovanje ter črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

   Anuiteta je izračunana po metodi skupne obrestne mere ali efektivne obrestne mere.

   Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražene kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov obdelave kreditnega zahtevka in zavarovanja kredita, brez stroškov življenjskega zavarovanja.

   Pri izračunu zavarovanja kredita so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke.

   EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a informativnega izračuna kredita.

   Prednosti potrošniških gotovinskih kreditov

   • Potrošniški gotovinski kredit z ugodno spremenljivo ali fiksno obrestno mero.
   • Doba odplačevanja do 84 mesecev.
   • Kredit do zneska 20.000 EUR.
   • Možnost izplačila v gotovini.
   • Anuiteta že od 45 EUR mesečno.
   • Namen: poplačilo drugih kreditov, obveznosti iz naslova limitov in kreditnih kartic.
   • Različne oblike zavarovanj.

   Obrazci in dokumentacija

   Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.


   Obvezna dokumentacija

   • Fotokopije plačilnih list za zadnje 3 mesece.
   • Predračun ali originalni račun za blago ali storitev v primeru namenskega kredita.
   VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 372 kB Prenesi
   POTRDILO-DELODAJALCA PDF 256 kB Prenesi
   UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 280 kB Prenesi
   IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277 kB Prenesi
   VLOGA-ZA-POSREDOVANJE-PODATKOV-PRILIVIH-PLAC-RENTE PDF 260 kB Prenesi

   Informacijski sistem bonitet

   Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

   SISBON je vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

   Banka naredi vpogled v osebne podatke komitenta iz sistema SISBON  v naslednjih primerih, povezanih s kreditnimi posli te stranke:

   • Sklepanje novega posla s komitentom.
   • Izterjava zapadlih obveznosti.
   • Reklamacija komitenta.
   • Ažuriranje podatkov komitenta.
   • Sprememba podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta.
   • Revizija.

   Vpogled v Sisbon se uporablja pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

   Več informacij: www.sisbon.si

   Naročite povratni klic

   Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

   Mobile Phones
   Mobilna banka GO!

   Aplikacija za telefone z operacijskimi sistemi Android (od ver. 2.2 naprej), iOS (od ver. 4.3 naprej) in WindowsPhone (ver. 8.0 in naprej).

   ali ali

   Tu smo za vas

   Kontaktni center
   080 88 00
   Brezplačni klic
   Klic iz tujine
   +386 1 5876 777
   +386 1 5876 930 – pravne osebe

   Tečajna lista za posameznike

   AUD
   Na tečajno listo
   Spinning wheel animation

   Loading