Potrebujem EUR


Kredit želim odplačati v mesecih. Moji mesečni prihodki znašajo EUR.


Double click to edit calculator result component

Potrošniški gotovinski kredit

Z ugodnim potrošniškim gotovinskim kreditom si uresničite želje ali poplačajte obstoječe obveznosti.

Prednosti potrošniških gotovinskih kreditov

 • Potrošniški gotovinski kredit z ugodno spremenljivo ali fiksno obrestno mero.
 • Doba odplačevanja do 84 mesecev.
 • Kredit do zneska 20.000 EUR.
 • Možnost izplačila v gotovini.
 • Anuiteta že od 45 EUR mesečno.
 • Namen: poplačilo drugih kreditov, obveznosti iz naslova limitov in kreditnih kartic.
 • Različne oblike zavarovanj.

Naročite povratni klic za potrošniški kredit Na obrazec

Pošljite nam povpraševanje za potrošniški kredit in izdelali vam bomo individualno ponudbo in/ali organizirali svetovanje v poslovalnici.

Podrobnejše informacije v zvezi z informativnim izračunom

Izračun kredita je izključno informativne narave in ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za Banko. Možnost sklenitve pogodbe bo banka predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je banka skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Banka si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Višina in končna cena kredita sta odvisni od vrste in načina zavarovanja kredita ter bonitete stranke. Izračun kredita upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna in je izdelan ob predpostavki, da stranka poleg sklene življenjsko zavarovanje ter črpa kredit zadnji dan v mesecu, zato interkalarne obresti niso izračunane in niso upoštevane pri izračunu efektivne obrestne mere (EOM).

Anuiteta je izračunana po metodi skupne obrestne mere ali efektivne obrestne mere.

Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita izražene kot letni odstotek odobrenega kredita in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita, to je zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov obdelave kreditnega zahtevka in zavarovanja kredita, brez stroškov življenjskega zavarovanja.

Pri izračunu zavarovanja kredita so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke.

EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a informativnega izračuna kredita.

Obrazci in dokumentacija

Za pričetek postopka odobritve posojila bomo od vas potrebovali nekaj podatkov. Seznam dokumentov (obvezna dokumentacija), ki jih gre priskrbeti; obrazce - če jih že vnaprej izpolnite, natisnete in prinesete seboj skupaj z ostalo dokumentacijo v poslovalnico, bo šlo še hitreje.

 

Obvezna dokumentacija

 • Fotokopije plačilnih list za zadnje 3 mesece.
VLOGA-ZA-ODOBRITEV-KREDITA PDF 372kB Prenesi
POTRDILO-DELODAJALCA PDF 256kB Prenesi
UPRAVNO_IZPLACILNA_PREPOVED PDF 280kB Prenesi
IZJAVA-POROKA-IN-UPRAV-IZPLACILNA-PREPOVED-PLACO-POKOJNINO PDF 277kB Prenesi
IZVEDBA OCENE KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠNIKA PDF 38kB Prenesi

Informacijski sistem bonitet

Slovenski informacijski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe.

SISBON je vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov ter jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

Banka naredi vpogled v osebne podatke komitenta iz sistema SISBON  v naslednjih primerih, povezanih s kreditnimi posli te stranke:

 • Sklepanje novega posla s komitentom.
 • Izterjava zapadlih obveznosti.
 • Reklamacija komitenta.
 • Ažuriranje podatkov komitenta.
 • Sprememba podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta.
 • Revizija.

Vpogled v Sisbon se uporablja pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

Več informacij: www.sisbon.si

Mobilna banka GO!
Mobilna banka GO!

Aplikacija za telefone z operacijskimi sistemi AndroidiOS in
WindowsPhone.

ZANIMA ME


ali ali
Spinning wheel animation

Loading