vse poslovne vsebine

na enem mestu

Poslovni portal Azimut 360°

Sledite zanimivim in koristnim informacijam za vaše poslovanje.

Investicijsko bančništvo

Prek svoje razvejane mreže vam omogočimo dostop do kapitalskih trgov. Naš pristop temelji na tesnem sodelovanju med stranko in specializiranimi produktnimi ekipami sodelavcev.

Finančni trgi

Ponujamo vam celo paleto donosnih naložb, ki bodo oplemenitila vaša presežna sredstva v skladu z željami glede ročnosti, donosnosti, prenosljivosti in nagnjenosti k tveganju.