Terjatve

prepustimo banki

WOCA SVETOVANJE IN E-ODKUP TERJATEV

 • Z WoCa svetovanjem do ustreznih rešitev za financiranje vašega poslovanja.

WoCa svetovanje

V okviru WoCa svetujemo o učinkoviti strukturi obratnega kapitala. Strankam prikažemo, kakšni so splošni trendi v njihovi industriji, kaj vse je možno doseči in kakšen vpliv lahko imajo predlagane rešitve.

Razultat WoCa svetovanja je učinkovita in pregledna primerjava podjetja s konkurenti v panogi ter predstavitev scenarijev in njihovih finančnih učinkov.

Odkup terjatev

Domačim in tujim podjetjem ponujamo odkup nezapadlih terjatev do kupcev, s čimer pridobijo denarna sredstva takoj in ne šele po preteku dogovorjenega plačilnega roka.

Glavne prednosti odkupa terjatev

Pridobitev likvidnostnih sredstev

Ponujamo vam rešitev za hitro unovčenje nezapadlih terjatev do vaših kupcev, s čimer pridobite denarna sredstva takoj in ne šele po preteku ob zapadlosti.

Hitro do likvidnostnih sredstev

Spletna aplikacija omogoča izvedbo prodaje terjatev s nekaj kliki, sredstva pa so na vašem računu lahko že naslednji dan.

Brezpapirno poslovanje

Celoten proces izveden brez papirja in tako prihranite čas in stroške.

Pregledno

Že pred prodajo terjatve si lahko izračunate strošek in končni znesek izplačila.

Elektronski odkup terjatev

Najhitrejša pot do likvidnosti

Odločili ste se za prodajo svojih terjatev. Glavni razlog za vašo odločitev je želja po hitrem dostopu do likvidnih finančnih sredstev, vendar ste nekoliko zadržani, saj ne veste, kako poteka sam postopek odkupa terjatev, kako hitro boste prišli do denarja, zanima vas, ali obstajajo kakšni varnostni zadržki, koliko časa vam bo vzela priprava dokumentacije in podobno. E-odkup terjatev je najpreprostejša in najhitrejša pot do odkupa terjatev.

E-odkup terjatev:
Kaj, kje in kako?

 • Digitalni odkup terjatev se odvija v okolju integrirane spletne aplikacije, ki na enem mestu omogoča izvedbo celotne transakcije.
 • Aplikacija je namenjena pripravi, pošiljanju in potrjevanju ponudb in dogovorov o odkupu terjatev med prodajalcem (odstopnikom), kupcem (dolžnikom) in banko.
 • Prodajalec lahko v odkup ponudi zgolj nezapadle terjatve za že opravljene storitve ali dobavljeno blago kupcu. Uporabniki imajo vedno možnost vpogleda v realno stanje linij in odkupov terjatev v postopku. Postopek odkupa poteka po natančno določenem protokolu.
 • Prodajalec ob prodaji terjatve banki znotraj aplikacije obvesti kupca, da so bile terjatve odplačno odstopljene banki in mu hkrati naroči, da ob zapadlosti vsake posamezne terjatve dolgovani znesek nakaže banki.
 • Kupec je vedno obveščen o tem, da je njegov dobavitelj terjatev prodal banki, svoje strinjanje pa mora potrditi znotraj spletne aplikacije.
 • Prodajalec in kupec sta v primeru e-odkupa lahko le slovenski pravni osebi.

Zakaj e-odkup terjatev?

 • Hitro in preprosto: celoten proces odkupa terjatev poteka digitalno znotraj aplikacije za e-odkupe.
 • Varno poslovanje: vsa dokumentacija je podpisana z izbranimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki zagotavljajo najvišji nivo varnosti poslovanja.
 • Časovna učinkovitost izplačila: po e-podpisu dokumentacije se izplačilo izvede isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan (odvisno od ure prejetja).
 • Prihranek v brezpapirnem poslovanju: v izogib stroškom tiskanja in pošiljanja je vsa dokumentacija v elektronski obliki.
 • Arhiviranje elektronsko podpisanih dokumentov: vsi dokumenti so zbrani na enem mestu in so vedno dostopni.
 • E-mail obveščanje pooblaščenega uporabnika: uporabniki so obveščeni o vsakem potrebnem nadaljnjem koraku ali statusu določenega odkupa.
 • Uporabnik lahko izbira med dvema načinoma podpisovanja: samostojno ali kolektivno.
 • Možnost izbire vloge v aplikaciji: vnašalec in/ali podpisnik. 
 • Možnost spreminjanja ročnosti terjatve: prodajalec terjatev lahko pusti izvirne datume zapadlosti računov ali v dogovoru s kupcem znotraj aplikacije vsem računom določi nov datum zapadlosti.
 • Možnost vpogleda: vedno možnost vpogleda v aktualno stanje linije in odkupa terjatev v postopku.
Ponujamo naslednje vrste odkupa terjatev
Načini odkupa terjatev

Podjetje se s svojim bančnim svetovalcem pogovori o možnostih e-odkupa terjatev, pogojih, vrsti in višini linije.
Po vzpostavitvi linije uporabniki uredijo še elektronski dostop do spletne aplikacije.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo