Terjatve

prepustimo banki

WOCA SVETOVANJE, E-ODKUP TERJATEV IN E-DOBAVITELJSKI FAKTORING

  • Z Working Capital (WoCa) svetovanjem do ustreznih rešitev za financiranje vašega poslovanja.

WoCa svetovanje

WoCa svetovanje o učinkoviti strukturi obratnega kapitala prikazuje trenutno strukturo obratnega kapitala, primerjavo z izbranimi konkurenti v panogi ter analizo vpliva predlaganih rešitev, predstavitev scenarijev in njihovih finančnih učinkov.

Odkup terjatev

Podjetjem ponujamo odkup njihovih nezapadlih terjatev do domačih in tujih kupcev v 100 % znesku terjatev, s čimer pridobijo denarna sredstva takoj in ne šele po preteku dogovorjenega plačilnega roka. V primeru odkupa terjatev brez regresa, banka v celoti prevzame tveganje neplačila kupca.

E-odkup terjatev je najpreprostejša in najhitrejša pot do likvidnosti.

 

Dobaviteljski faktoring

Podjetjem omogočamo prevzem izpolnitve obveznosti do domačih ali tujih dobaviteljev v obliki predčasnega plačila z namenom pridobitve popustov pri dobaviteljih oz. plačila na datum zapadlosti, z odloženim vračilom banki.

 

Financiranje dobaviteljev

Spletna aplikacija za trgovinsko financiranje

Potrebujete likvidnostna sredstva? Želite izkoristiti popuste pri predčasnem plačilu dobaviteljem ali si podaljšati plačilne roke? Želite izboljšati bilanco stanja ter svojo bonitetno oceno?

Elektronsko prodajte terjatve ali prepustite banki izpolnitev obveznosti do vaših dobaviteljev.

Hitro

Z nekaj kliki do likvidnostnih sredstev ob prodaji terjatev ali plačanih obveznosti do dobaviteljev.

Zanesljivo

Informativni izračun vseh stroškov pred oddajo zahtevka.

Brezpapirno 

Celoten proces izveden brez papirja prinaša prihranek časa in stroškov.
 

Pregledno

Izmenjava dokumentacije na enem mestu z možnostjo pregleda vseh izvedenih transakcij.

Kako poteka uporaba spletne aplikacije?

Tako e-odkup terjatev kot e-dobaviteljski faktoring potekata v spletni aplikaciji za trgovinsko financiranje, ki na enem mestu omogoča izvedbo celotne transakcije.

Uporaba aplikacije je omogočena po sklenitvi pogodbe z banko. Znotraj nje lahko odstopnik (prodajalec) banki v odkup ponudi nezapadle terjatve, dolžnik (kupec) pa lahko banki predloži izbrane račune, ki jih banka plača dobaviteljem. 

Uporabniki vso dokumentacijo oddajo znotraj aplikacije in dokumente tudi elektronsko podpišejo.

Izplačilo za odkupljene terjatve je izvedeno v celotnem znesku isti oz. naslednji delovni dan. V primeru odkupa terjatev z obveščanjem kupca, prodajalec o odstopu obvesti tudi kupca, ki svoje strinjanje potrditi znotraj spletne aplikacije. V dogovoru s kupcem lahko prodajalec vsem terjatvam tudi podaljša ročnost.

Plačilo dobaviteljem banka izvede na dogovorjeni dan, ki je lahko pred ali na datum zapadlosti, prav tako pa banka omogoča podaljšavo plačilnih rokov z odloženim vračilom banki.

Zakaj spletna aplikacija?

  • Preprosto: celoten proces poteka digitalno znotraj spletne aplikacije, uporabnikom pa je vedno na voljo pregled razpoložljivega stanja limita in status transakcij v postopku.
  • Brezpapirno: vsi dokumenti v elektronski obliki na enem mestu, tudi po končanem odkupu.
  • Varno: vsa dokumentacija je podpisana z izbranimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili, ki zagotavljajo najvišji nivo varnosti poslovanja.
  • Hitro: po e-podpisu dokumentacije se izplačilo za odkupljene terjatve izvede isti oziroma najkasneje naslednji delovni dan (odvisno od ure prejetja), plačila dobaviteljem pa na izbrani dan.
  • 100%: izplačilo celotnega zneska terjatve takoj ob odkupu, brez zadržanih zneskov.
  • Enostavno: uporabniki so obveščeni o vsakem koraku in lahko vedno preverijo statusu določenega posla.
Vrste odkupa terjatev
Načini odkupa terjatev

Spletna aplikacija za trgovinsko financiranje: e-odkupterjatev.unicreditbank.si
Brezplačni dostop do spletne aplikacije je možen po podpisu pogodbe z banko.

Kontaktirajte nas za pregled možnosti e-odkupa terjatev, e-dobaviteljskega faktoringa, pogojih, vrsti in višini limita.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo