Sodelovanje pri garancijskih shemah

Skupaj z vami bomo poiskali učinkovite rešitve za vaše poslovanje in ugodne vire financiranja s pomočjo garancijskih shem.

V sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) v UniCredit Bank ponujamo kredite v sklopu razpisa SPS P1 plus 2021. Gre za dolgoročne kredite s subvencijo obrestne mere ter garancijo Slovenskega podjetniškega sklada. Namenjeni so mikro, malim in srednje velikim podjetjem (SME) za financiranje obratnih sredstev, širitev dejavnosti, spodbujanje zasebnih vlaganj in krepitev razvojno-tehnoloških rešitev v podjetju ali dolgoročno investicijo (npr. nakup poslovnih prostorov) ob izpolnjevanju pogojev, določenih v razpisu.

Ponudba velja do porabe sredstev.

Za več informacij glede prijave na razpis in pogojev financiranja se obrnite na svojega svetovalca ali klicni center 080 88 00.

V sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom v UniCredit Bank ponujamo kredite, zavarovane z InnovFin SME garancijo. Pri InnovFin SME garanciji gre za finančno podporo Evropske unije v okviru projekta Finančnih inštrumentov Horizon 2020 in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) v okviru Naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvedbi produktivnih naložb v Evropski uniji ter boljši dostop do financiranja za inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (SME) ter podjetja s srednjo tržno kapitalizacijo (Mid-Cap) z namenom podpore raziskavam, razvoju, inovacijam in digitalizaciji.

InnovFin SME garancija je nepreklicna in brezpogojna finančna garancija, ki zavaruje do 80 % višine financiranja (investicijski kredit, kredit za obratna sredstva, okvirni kredit ali akreditiv), ki ga lahko najamete pri UniCredit Bank ob izpolnjevanju določenih pogojev inovativnosti ali digitalizacije.

Ponudba velja do porabe sredstev.

Za več informacij se obrnite na svojega svetovalca ali klicni center 080 88 00.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo