Splošni pogoji poslovanja za podjetja in podjetnike

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S POSLOVNO PLAČILNO KARTICO VISA_VELJAVNO 1.4.2021 PDF 166 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI STORITVE VARNOSTNO SMS SPOROČILO_VELJAVNO 1.4.2021 PDF 90 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRR_VELJAVNO 1.4.2021 PDF 223 kB Prenesi
POGOJI_UPORABE_STORITVE_3D_SECURE_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 126 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_POSLOVANJA_S_POSLOVNO_PLAČILNO_KARTICO_VISA_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 163 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_VODENJA_TRR_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 221 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_SISTEMOV_ELEKTRONSKEGA_BANČNIŠTVA_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 182 kB Prenesi
PRIPOROCILA_ZA_OPRAVLJANJE_PLACILNEGA_PROMETA_ZA_NEPOTROSNIKE PDF 105 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SEPA DIREKTNE OBREMENITVE PDF 97 kB Prenesi
NAVODILA IN NAČINI IZPOLNJEVANJA PLAČILNIH NALOGOV PDF 1 MB Prenesi
SPLOSNE_DOLOCBE_SKLEPA_O_OBRESTNIH_MERAH PDF 81 kB Prenesi
OBRAZEC-SPLOSNE_DOLOCBE_SKLEPA_O_TARIFI_PLACIL PDF 86 kB Prenesi
SPLOSNI POGOJI UPORABE STORITVE 3D SECURE PDF 109 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO DNT PDF 277 kB Prenesi

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. (v nadaljevanju: banka)  uvršča

  • v kategorijo »Podjetniki in mala podjetja« poslovne stranke banke, ki imajo letno do 1,5 milijona EUR prihodkov od prodaje,
  • v kategorijo »Velika podjetja«  poslovne stranke banke,
    • ki imajo letno več kot 1,5 milijona EUR prihodkov od prodaje, ali
    • ki so v več kot 50% lasti tuje pravne osebe, ali
    • ki so del skupine podjetij, s konsolidiranimi prihodki od prodaje nad 1,5 mio EUR ali
    • ki imajo  izpostavljenosti do banke nad 1 mio EUR.

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti

POLITIKA RAZVRŠČANJA STRANK PDF 225 kB Prenesi
POLITIKA-IZVRSEVANJA-NAROCIL-PRILOGA PDF 268 kB Prenesi
PRAVILA_PODDEPOJA PDF 142 kB Prenesi
OPIS_TVEGANJ_POVEZANIH_Z_NALOZBAMI PDF 416 kB Prenesi
SPLOSNI_POGOJI_POSLOVANJA_S_FINANCNIMI_INSTRUMENTI PDF 540 kB Prenesi
INFORMACIJA_O_BANKI PDF 341 kB Prenesi
AKTUALNI_CENIK_STORITEV PDF 501 kB Prenesi
INFORMACIJA O MESTIH IZVRŠEVANJA IN KAKOVOSTI IZVRŠEVANJA PDF 188 kB Prenesi

Splošni pogoji za banke

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANKS PDF 285 kB Prenesi
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANKS – NON COMMERCIAL TRANSFERS PDF 234 kB Prenesi

Splošni pogoji za najem in uporabo POS terminala

SPLOŠNI POGOJI ZA POS PDF 369 kB Prenesi

Jamstvo za vloge

INFORMACIJA VLAGATELJEM O SISTEMU ZA JAMSTVU VLOG PDF 73 kB Prenesi
ZBS OBVESTILO O JAMSTVU ZA VLOGE V BANKAH IN HRANILNICAH PDF 2 MB Prenesi

Podatki o stranki

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo