Splošni pogoji poslovanja za podjetja in podjetnike

Splošni pogoji poslovanja

POGOJI_UPORABE_STORITVE_3D_SECURE_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 126 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_POSLOVANJA_S_POSLOVNO_PLAČILNO_KARTICO_VISA_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 163 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_VODENJA_TRR_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 221 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_SISTEMOV_ELEKTRONSKEGA_BANČNIŠTVA_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 182 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_VODENJA_TRR_VELJAVNO_OD__20.7.2020 PDF 211 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI SISTEMOV ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA PDF 311 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S POSLOVNO PLAČILNO KARTICO VISA PDF 162 kB Prenesi
PRIPOROCILA_ZA_OPRAVLJANJE_PLACILNEGA_PROMETA_ZA_NEPOTROSNIKE PDF 105 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SEPA DIREKTNE OBREMENITVE PDF 97 kB Prenesi
NAVODILA IN NAČINI IZPOLNJEVANJA PLAČILNIH NALOGOV PDF 1 MB Prenesi
SPLOSNE_DOLOCBE_SKLEPA_O_OBRESTNIH_MERAH PDF 81 kB Prenesi
OBRAZEC-SPLOSNE_DOLOCBE_SKLEPA_O_TARIFI_PLACIL PDF 86 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI STORITVE VARNOSTNO SMS SPOROČILO PDF 122 kB Prenesi
SPLOSNI POGOJI UPORABE STORITVE 3D SECURE PDF 109 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO DNT PDF 277 kB Prenesi

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. (v nadaljevanju: banka)  uvršča

  • v kategorijo »Podjetniki in mala podjetja« poslovne stranke banke, ki imajo letno do 1,5 milijona EUR prihodkov od prodaje,
  • v kategorijo »Velika podjetja«  poslovne stranke banke,
    • ki imajo letno več kot 1,5 milijona EUR prihodkov od prodaje, ali
    • ki so v več kot 50% lasti tuje pravne osebe, ali
    • ki so del skupine podjetij, s konsolidiranimi prihodki od prodaje nad 1,5 mio EUR ali
    • ki imajo  izpostavljenosti do banke nad 1 mio EUR.

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti

POLITIKA RAZVRŠČANJA STRANK PDF 225 kB Prenesi
POLITIKA-IZVRSEVANJA-NAROCIL-PRILOGA PDF 268 kB Prenesi
PRAVILA_PODDEPOJA PDF 142 kB Prenesi
OPIS_TVEGANJ_POVEZANIH_Z_NALOZBAMI PDF 416 kB Prenesi
SPLOSNI_POGOJI_POSLOVANJA_S_FINANCNIMI_INSTRUMENTI PDF 540 kB Prenesi
INFORMACIJA_O_BANKI PDF 341 kB Prenesi
AKTUALNI_CENIK_STORITEV PDF 501 kB Prenesi
INFORMACIJA O MESTIH IZVRŠEVANJA IN KAKOVOSTI IZVRŠEVANJA PDF 182 kB Prenesi

Splošni pogoji za banke

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANKS PDF 285 kB Prenesi
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANKS – NON COMMERCIAL TRANSFERS PDF 234 kB Prenesi

Splošni pogoji za najem in uporabo POS terminala

SPLOŠNI POGOJI ZA POS PDF 369 kB Prenesi

Jamstvo za vloge

INFORMACIJA VLAGATELJEM O SISTEMU ZA JAMSTVU VLOG PDF 73 kB Prenesi
ZBS OBVESTILO O JAMSTVU ZA VLOGE V BANKAH IN HRANILNICAH PDF 2 MB Prenesi

Podatki o stranki

PODATKI O STRANKI PDF 278 kB Prenesi
PODATKI STRANKA SLO KRATEK ISH PDF 108 kB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo