Splošni pogoji poslovanja za podjetja in podjetnike

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S POSLOVNO PLAČILNO KARTICO VISA PDF 166 kB Prenesi
SPLOSNI POGOJI UPORABO SPLETNE APLIKACIJE TRGOVINSKO FINANCIRANJE PDF 294 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI STORITVE VARNOSTNO SMS SPOROČILO PDF 90 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRR PDF 224 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE 3D SECURE PDF 127 kB Prenesi
SPLOŠNI_POGOJI_SISTEMOV_ELEKTRONSKEGA_BANČNIŠTVA_VELJAVNO_1.1.2021 PDF 182 kB Prenesi
PRIPOROCILA_ZA_OPRAVLJANJE_PLACILNEGA_PROMETA_ZA_NEPOTROSNIKE PDF 105 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SEPA DIREKTNE OBREMENITVE PDF 97 kB Prenesi
NAVODILA IN NAČINI IZPOLNJEVANJA PLAČILNIH NALOGOV PDF 710 kB Prenesi
SPLOSNE_DOLOCBE_SKLEPA_O_OBRESTNIH_MERAH PDF 81 kB Prenesi
OBRAZEC-SPLOSNE_DOLOCBE_SKLEPA_O_TARIFI_PLACIL PDF 86 kB Prenesi
SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO DNT PDF 279 kB Prenesi

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. (v nadaljevanju: banka)  uvršča

  • v kategorijo »Podjetniki in mala podjetja« poslovne stranke banke, ki imajo letno do 1,5 milijona EUR prihodkov od prodaje,
  • v kategorijo »Velika podjetja«  poslovne stranke banke,
    • ki imajo letno več kot 1,5 milijona EUR prihodkov od prodaje, ali
    • ki so v več kot 50% lasti tuje pravne osebe, ali
    • ki so del skupine podjetij, s konsolidiranimi prihodki od prodaje nad 1,5 mio EUR ali
    • ki imajo  izpostavljenosti do banke nad 1 mio EUR.

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti

POLITIKA RAZVRŠČANJA STRANK PDF 145 kB Prenesi
POLITIKA-IZVRSEVANJA-NAROCIL-PRILOGA PDF 145 kB Prenesi
PRAVILA_PODDEPOJA PDF 170 kB Prenesi
OPIS_TVEGANJ_POVEZANIH_Z_NALOZBAMI PDF 342 kB Prenesi
SPLOSNI_POGOJI_POSLOVANJA_S_FINANCNIMI_INSTRUMENTI PDF 275 kB Prenesi
INFORMACIJA_O_BANKI PDF 154 kB Prenesi
AKTUALNI_CENIK_STORITEV PDF 503 kB Prenesi
INFORMACIJA O MESTIH IZVRŠEVANJA IN KAKOVOSTI IZVRŠEVANJA PDF 188 kB Prenesi

Splošni pogoji za banke

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANKS PDF 280 kB Prenesi
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANKS - NON COMMERCIAL TRANSFERS PDF 249 kB Prenesi

Splošni pogoji za najem in uporabo POS terminala

SPLOŠNI POGOJI ZA POS PDF 369 kB Prenesi

Jamstvo za vloge

INFORMACIJA VLAGATELJEM O SISTEMU ZA JAMSTVO VLOG PDF 82 kB Prenesi
ZBS OBVESTILO O JAMSTVU ZA VLOGE V BANKAH IN HRANILNICAH PDF 2 MB Prenesi

Podatki o stranki

PODATKI O STRANKI SP PDF 793 kB Prenesi
PODATKI O STRANKI PRAVNE PDF 1 MB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo