Na širitev se

pripravljam že dolgo

FINANCIRANJE POSLOVANJA

Pomagamo vam izbrati najboljšo obliko financiranja.

Aktualno

OBVESTILO

Odlog plačila kredita

15.11.2020

Skladno z zakonom ZIUOPOK je rok za oddajo zahtevka potekel dne 15. 11. 2020.

Več >>
NOVO

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

30. 3. 2020

V skladu s sprejetim Zakonom o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK), objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 36/2020) dne 28. 3. 2020, se kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

Več >>
OBVESTILO

Varna komunikacija

Previdno upravljajte z gesli in rokujte z e-pošto, SMS sporočili in s klici.

Več >>