Osebna izkaznica banke

UniCredit Banka Slovenija d.d.

Ameriška ulica 2

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 5876 600
Brezplačna telefonska številka: 0808800
Elektronska pošta: info@unicreditgroup.si
Spletni naslov: www.unicreditbank.si
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00
Osnovni kapital: 20.383.764,81 EUR
Matična številka: 5446546000
Identifikacijska oz. ID številka: SI59622806
Transakcijski račun: SI56290001900030037
Swift: BACXSI22
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo