Naši sodelavci

Zavedamo se, da so naši sodelavci vir moči, energije in znanja, zato njihovemu razvoju posvečamo veliko pozornost, saj odsevajo delovanje Banke navzven in so ključen dejavnik pri graditvi našega ugleda.

Veliko pozornosti posvečamo znanju in izobrazbi.

Ključ do dolgoročnega sodelovanja s strankami je profesionalen odnos, za katerega je potrebno stalno izobraževanje sodelavcev. Celovit program izobraževanja zagotavlja različnim profilom svetovalcev potrebna znanja za raznovrstne potrebe strank.

Zavedamo se, da pričakovano raven znanja zaposlenih lahko dosežemo le z  organiziranim in načrtnim izobraževanjem. Nenehne spremembe na trgu, prilagajanje ponudbe strankam ter razvoj aplikacij in produktov zahtevajo permanentno izobraževanje bančnih delavcev. Z izobraževanjem želimo podati svetovalcem potrebna znanja in kompetence za učinkovito delo s strankami.

Raznolikost zaposlenih spodbuja različne poglede ter prispeva k večji inovativnosti in ustvarjanju pozitivnega vzdušja v podjetju. Ustvarjamo delovno okolje, v katerem se prepletajo mnogi talenti, različna znanja in raznovrstne izkušnje ter se zavedamo strateškega pomena kulture vključenosti in vrednotenja na vseh ravneh organizacije.

Skupina UniCredit je leta 2012 sprejela Globalno politiko o enakosti spolov z namenom ustvarjanja pravičnega, spoštljivega in vključujočega delovnega okolja z enakimi možnostmi za karierno napredovanje, ne glede na spol. Spodbujamo po spolu uravnoteženo vodstveno strukturo, v kateri so moški in ženske zastopani v istem razmerju kot je razmerje števila zaposlenih, in kjer je odločanje na vseh nivojih organizacije po spolu enakovredno cenjeno.

Smo ponosni imetniki polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. Pravo ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem je velikega pomena za vsakega posameznika, zato se trudimo primerno usklajevati službene obveznosti in hkrati spoštovati zasebno življenje sodelavk ter sodelavcev. V različnih življenjskih fazah sodelavci potrebujemo različne pristope, temu se prilagajamo in nudimo prilagodljiv delovni čas ter podporo v primeru daljše odsotnosti z dela (starševski dopust, študijski dopust, bolniška odsotnost in vse druge daljše odsotnosti z dela).

V banki prav tako deluje sistem obveščanja o kršitvah oziroma sistem prijav nesprejemljivega ravnanja, ti. whistleblowing.

Sistem obveščanja o kršitvah omogoča zaposlenim v banki, da prek neodvisnih in samostojnih poročevalskih linij interno poročajo o kršitvah predpisov in internih aktov banke. Banka zagotavlja ukrepe, s katerimi se preprečujejo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave zaposlenih v banki, ki podajo prijavo.

Naročite povratni kontakt

Kontaktirali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Please, click the reCAPTCHA checkbox before submit the form.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo