Lokalno okolje in partnerji

Biti del lokalnega okolja in banka s strategijo trajnostnega razvoja pomeni razumevanje potreb prostora, v katerem delujemo. Zavedamo se pomembne vloge, ki jo imamo v gospodarstvih držav, v katerih poslujemo.

Biti Banka s strategijo trajnostnega razvoja pomeni ustvarjati vrednost za vse naše deležnike in tudi izboljševati kakovost življenja skozi vse naše vsakodnevne aktivnosti. V skupini UniCredit razumemo pomen upravljanja okoljevarstvenih vidikov ter drugih morebitnih vplivov svojega poslovanja, tako neposredno kot tudi posredno.

Neposreden vpliv

  • Zmanjševanje ogljičnega odtisa skozi nadzorovano porabo energije, racionalizacijo uporabe prostora in spodbujanje trajnostne mobilnosti.
  • Merjenje ogljičnega odtisa naših produktov ter vrednotenje naravi prijaznih novih rešitev.
  • Zmanjšanje porabe papirja.

Posreden vpliv

  • Merjenje negativnih zunanjih učinkov, ki so povezani z našim portfeljem odobrenih kreditov.
  • Vključevanje naravnega kapitala v naše produkte in storitve.
  • Financiranje obnovljivih virov energije.

Skladno z Listino o vrednotah in Politiko nabave skupine UniCredit v Banki gradimo odnos do dobaviteljev na podlagi preglednosti, vzajemnega spoštovanja, zaupanja ter ob upoštevanju etičnih in zakonskih norm.

Da bi zagotovili večjo preglednost, stroškovno učinkovitost ter transparentnost, smo leta 2010 začeli s centralizacijo nabavnega procesa. K sodelovanju praviloma povabimo več ponudnikov in izberemo najustreznejšega dobavitelja. Pri obravnavanju ponudb smo uvedli merila za izbor dobaviteljev, kjer poleg cene praviloma upoštevamo še druge kriterije. V letu 2014 smo skladno s Protikorupcijsko politiko skupine UniCredit začeli opravljati protikorupcijski skrbni pregled dobaviteljev. Z namenom varovanja zaupnih podatkov (poslovne skrivnosti) z dobavitelji pred začetkom poslovnega sodelovanja podpišemo tudi dogovor o varovanju podatkov.

Zavedamo se, da so dobri odnosi z mediji pomembna sestavina našega ugleda in prepoznavnosti v javnosti. Pri komunikaciji z mediji si prizadevamo za strokovnost, odzivnost ter proaktivnost z vidika obveščanja o vsebinah, ki so za javnost zanimive. Novinarje vabimo tudi na izbrane dogodke za stranke, na katerih gostimo vidne predstavnike Banke ali skupine UniCredit ter jim na ta način odpiramo vrata do informacij o dogajanju na finančnih trgih. Na ta način odgovorno opravljamo vlogo izobraževalca javnosti o finančnih temah.

POLITIKA PROTI NADLEGOVANJU, SPOLNIM KRŠITVAM IN USTRAHOVANJU PDF 600kB Prenesi
POLITIKA PROTI POVRAČILNIM UKREPOM PDF 559kB Prenesi
POLITIKA PRIJAVLJANJE NEPRAVILNOSTI PDF 522kB Prenesi
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo