Trajnost je v DNK skupine UniCredit, zato tudi naše stranke, skupnosti, poslovne partnerje in industrijo v širšem pomenu spodbujamo, da poslujejo trajnostno. 

Trajnostna banka

 

Z rešitvami, ki temeljijo na resničnih potrebah, ustvarjamo oprijemljivo vrednost za vse naše deležnike.

To predstavlja tudi naše vodilo „Banka za vse, kar vam je pomembno“. Smo ena Banka, ena UniCredit – enostavna uspešna vseevropska komercialna banka, s povsem integriranim poslovanjem s podjetji in investicijskim bančništvom (CIB), ki svoji obsežni ter rastoči bazi strank omogoča dostop do edinstvene poslovne mreže v zahodni, srednji in vzhodni Evropi. V skladu z našima temeljnima vrednotama: etičnost in spoštovanje (Ethics & Respect), si prizadevamo, da se vedno ravnamo po načelu „Naredi, kar je prav!“ za vse svoje deležnike, stranke, sodelavce, skupnosti in okolje ter tako zagotovimo, da UniCredit ostane vseevropska zmagovalka.

Trajnostna strategija

 

V UniCredit smo zavezani k oblikovanju trajnostne vrednosti za vse naše deležnike. Zaveza, da bomo vedno upoštevali načelo „Naredi, kar je prav!“, je naše vodilo pri ustvarjanju trajnostnih rezultatov.

Naše vrednote nas združujejo in opredeljujejo kulturo skupine UniCredit, na podlagi katere sprejemamo svoje odločitve in ravnanja. Kot ena ekipa, ena UniCredit smo prepričani, da naši temeljni vrednoti: etičnost in spoštovanje (Ethics & Respect) predstavljata to, kar je za naše deležnike in Skupino dandanes najpomembnejše – naš sklop zavez in ciljev s področja okolja, družbe in upravljanja (ESG). Trajnost je kot del DNK naše matične skupine ključna komponenta  naše poslovne strategije.

GovernanceReport

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo