Plačilne transakcije

Ponujamo standardne in kompleksne rešitve upravljanja z denarnimi sredstvi, ki so prilagojene potrebam vašega podjetja.

Podjetja potrebujejo hitre, učinkovite in varne rešitve, ki z nizkimi stroški poslovanja dvignejo storilnost in konkurenčnost dejavnosti. Za svoje uporabnike smo pripravili tudi paket storitev, ki zadovoljuje omenjena pričakovanja.

Poslovni račun (TRR)

Poslovni transakcijski račun je namenjen pravnim osebam, zasebnikom ter civilno pravnim osebam.

 • Znotraj transakcijskega računa lahko odprete račun v EUR in več tujih valutah.
 • Omogoča gotovinsko in negotovinsko poslovanje v EUR in tujih valutah.
 • Omogoča pridobitev limita na transakcijskem računu v EUR.
 • Sredstva na računu so vpogledna, kar pomeni, da lahko z njimi prosto razpolagate do višine odobrenega limita.
 • O spremembi stanja na računu vas obvestimo z izpiskom prometa in stanja, ki ga odpošljemo elektronsko in/ali v papirni obliki.
Poslovni paket Modul

Poslovni paket Modul je namenjen vsem, ki želite paket storitev sestaviti po svoji meri in pri tem prihraniti, pri čemer cenite tudi osebni prodajni pristop, hitrost in fleksibilnost. Tudi tisti, ki želite hitro rast izven svojih meja s pomočjo hitrih rešitev za mednarodno poslovanje, ne boste razočarani. V kolikor po klasifikaciji UniCredit Bank sodite med srednje velika domača podjetja (letni promet med 1,5 in 40 milijonov evrov) ali mednarodna podjetja, potem je Modul za vas prava izbira.

Več o paketu Modul preberite tukaj.

Dokumentacija

VLOGA ZA ODPRTJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA PDF 577kB Prenesi
POOBLASTILO ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI NA TRR PDF 377kB Prenesi
PODATKI O STRANKI PDF 756kB Prenesi

GOTOVINSKO POSLOVANJE

Opravljanje postopkov brez čakanja v vrsti.

 • Za vse dvige in pologe evrogotovine (bankovcev in kovancev) vas prosimo, da izpolnite obrazec Specifikacija dviga in pologa evrogotovine in ga predložite vašemu skrbniku transakcijskega računa. 
 • Pologe nad 500 kosov evrokovancev je potrebno predčasno najaviti z obrazcem Najava pologa evrokovancev, ki ga Izpolnjenega pošljete po faksu v poslovno enoto, v kateri bo opravljen polog najkasneje dva dni pred načrtovanim pologom.

 

 

V dnevno-nočni trezor lahko še naprej polagate le bankovce. Če v trezor položite kovance, se lahko sproži alarm, odprtina trezorja pa se zapre. Če kovance položi nekdo pred vami, se lahko zgodi, da dnevnega izkupička ne boste imeli kam oddati, še posebej če nas obiščete sredi noči.

Prosimo vas, da na prepoved odlaganja kovancev v dnevno-nočni trezor opozorite tudi svoje sodelavce in s tem zagotovite nemoteno uporabo dnevno-nočnega trezorja vsem uporabnikom. Za dodatne informacije povprašajte vašega svetovalca transakcijskega računa.

Dokumentacija

NALOG ZA DVIG GOTOVINE Z RAČUNA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB_SLO PDF 421kB Prenesi
NALOG ZA DVIG GOTOVINE Z RAČUNA DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB_ANG PDF 213kB Prenesi
NALOG ZA POLOG GOTOVINE NA RAČUN DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB_SLO PDF 306kB Prenesi
NALOG ZA POLOG GOTOVINE NA RAČUN DOMAČIH IN TUJIH PRAVNIH OSEB_ANG PDF 155kB Prenesi
SPECIFIKACIJA DVIGA-POLOGA EUR PDF 199kB Prenesi
NAJAVA POLOGA EUR PDF 198kB Prenesi

DNEVNO-NOČNI TREZOR

Uporabnikom je z dnevno-nočnim trezorjem omogočena enostavna in varna oddaja gotovine z dostopnostjo 24 ur na dan. Oddana gotovina je v zavarovana pred tatvino.

Komu je namenjen dnevno-nočni trezor?

Pravnim osebam, zasebnikom in civilno pravnim osebam.

Zakaj dnevno-nočni trezor pri UniCredit Bank?

 • dostopnost 24 ur dnevno,
 • zmanjša tveganje shranjevanja gotovine v blagajnah,
 • vsebina je zavarovana,
 • časovni prihranek.

Dokumentacija za DNT

INTERNI NALOG ZA POLOG SREDSTEV NA RAČUN PDF 269kB Prenos

Med domače plačilne transakcije sodijo plačilne transakcije v evrih med plačnikom in prejemnikom plačila na območju Slovenije. Domača plačila se izvajajo prek dveh sistemov: SEPA IKP in TARGET2 (bruto poravnava v realnem času).

Pravnim osebam, podjetnikom in zasebnikom oziroma vsem, ki dnevno prejemate plačila in poravnavate svoje obveznosti omogočamo:

 • Kakovostno izvajanje plačilnih transakcij.
 • Enostavnejši, hitrejši in varnejši način izmenjave podatkov prek elektronskih poti.
 • Strokovno pomoč vašega skrbnika računa, ki spremlja poslovanje prek transakcijskega računa, ter vam v skladu z vašimi željami tudi prijazno svetuje.

Negotovinska in gotovinska plačila se izvajajo z uporabo standardiziranega obrazca UPN (univerzalni plačilni nalog).

Čas za predložitev in izvršitev nalogov je opredeljen v urniku poslovanja s transakcijskimi računi.

Postopek delovanja plačilnega sistema

Domače plačilne transakcije se obdelujejo po vrstnem redu prejema. To pomeni, da nalog, ki presega kritje na transakcijskem računu, ne bo obdelan dokler na transakcijskem računu ne bo zadostnega kritja. Plačilni nalogi, ki so prejeti kasneje in se glasijo na vrednost, ki je nižja od stanja na računu se obdelajo pred nalogom, ki presega vrednost stanja na transakcijskem računu razen v kolikor med banko in komitentom ni dogovorjeno drugače.

Izvajajo se prek dveh sistemov: SEPA IKP in TARGET2 (bruto poravnava v realnem času).

Plačila do 50.000 EUR niso takojšnja, ampak so izvršena v sistemu SEPA IKP v petih časovnih presekih ( ob 08.00, 10:00, 12:00, 14:00 in 16:30 uri). Plačila od vključno 50.000 EUR in nujna plačila se izvršijo v sistemu TARGET2 takoj po prejemu plačilnega naloga.

SEPA množična plačila

SEPA množično plačilo je plačilo, ki je izvršeno v skupnem znesku v breme transakcijskega računa plačnika, za vsak individualni znesek pa je odobrenih več transakcijskih računov prejemnikov plačila.

 • Uporaba enotnega standarda ISO SEPA XML, ki se uporablja za izvajanje individualnih in množičnih kreditnih plačil.
 • Z banko ni potrebno skleniti posebne pogodbe.
 • Datoteko s SEPA množičnimi plačili lahko posredujete do 180 dni vnaprej.

Dodatne informacije o SEPA množičnih plačilih

SEPA množična plačila so namenjena pravnim osebam, podjetnikom in zasebnikom, ki imajo pri UniCredit Bank odprt transakcijski račun in izvršujejo posamezna plačila v evrih večjemu številu prejemnikov.

S SEPA množičnimi plačili lahko nakazujete denarne prejemke v evrih upravičencem pri kateri koli banki na območju Slovenije. Izvajajo v skladu s SEPA shemo za kreditna plačila.

SEPA množična plačila nadomeščajo direktne odobritve in se uporabljajo na primer za izplačila plač, regresa za letni dopust, dividend, najemnin in ostalih osebnih prejemkov. Poslovanje s SEPA množičnimi plačili se izvaja v elektronski obliki prek sistema E-bank.

SEPA direktne obremenitve

SEPA direktne obremenitve upniku dovoljujejo, da obremeni dolžnikov račun na poljuben datum, o katerem se dolžnik in upnik vnaprej dogovorita s podpisanim pooblastilom. Tako podjetja lažje uravnavate svojo plačilno sposobnost, saj svoje poslovanje lahko prilagajate prilivom na račun in tako zmanjšate svojo kratkoročno zadolženost, prihranite pri stroških kratkoročnega kreditiranja, svoje finančne transakcije pa izvajate prek enega transakcijskega računa.

SEPA direktne obremenitve lahko izvajate po dveh shemah:

 • Osnovna shema SEPA za direktne obremenitve, kjer so plačniki praviloma fizične osebe - potrošniki.
 • B2B shema SEPA za direktne obremenitve, kjer so plačniki lahko izključno pravne osebe, podjetniki in zasebniki.

Prednosti SEPA direktnih obremenitev za podjetja:

 • Standardizirana pravila poslovanja za celotno SEPA območje.
 • Lažje uravnavanje plačilne discipline.
 • Enostavnejše upravljanje denarnih sredstev.
 • Zavarovanje pred neplačili ali poznimi plačili.
 • Samodejna bremenitev.

 

Univerzalni plačilni nalog – UPN

Univerzalni plačilni nalog – UPN je standardiziran obrazec, ki je namenjen tako negotovinskemu kot tudi gotovinskemu prenosu sredstev v evrih na območju SEPA.

Več o tem preberite tukaj.

 

NOVO: Obvestilo o uvedbi novega UPN s kodo QR.

Čezmejne plačilne transakcije so plačilne transakcije, ki se izvršijo v EUR ali v drugih valutah držav članic*, kjer imata plačnik in prejemnik plačila račun pri ponudniku plačilnih storitev iz različnih držav članic.

*Država članica je država članica EU ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška in Liechtenstein). Tretja država je država, ki ni država članica.


Vsem pravnim osebam, podjetnikom in zasebnikom, ki prejemate plačila iz tujine in poravnavate svoje obveznosti poslovnim partnerjem v tujino omogočamo:

 • Razvejano mednarodno mrežo bančne skupine UniCredit Bank.
 • Kakovostno izvajanje plačilnih transakcij.
 • Možnost opravljanja cenovno ugodnejših plačilnih transakcij prek sistemov elektronskega bančništva (E-bank, BusinessNet).
 • Strokovno pomoč vašega skrbnika računa, ki spremlja poslovanje prek transakcijskega računa, ter vam v skladu z vašimi željami tudi prijazno svetuje.
Čezmejne regulirane plačilne transakcije

Čezmejne regulirane plačilne transakcije so čezmejne plačilne transakcije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje.

 • Valuta plačila je EUR, SEK ali RON.
 • Račun upravičenca je naveden v strukturi IBAN.
 • Banka upravičenca je navedena z BIC (SWIFT) kodo.
 • Opcija plačila stroškov je SHA, kar pomeni, da plačnik plača stroške svoji banki, prejemnik plačila pa svoji banki.

Za čezmejne regulirane plačilne transakcije velja izenačitev tarife z domačimi plačilnimi transakcijami.

Ostale plačilne transakcije s tujino

Ostale plačilne transakcije s tujino so plačilne transakcije, ki se izvršijo:

 • V valuti tretje države, če se plačilna transakcija izvrši na območje Republike Slovenije, na območje druge države članice ali na območje tretje države.
 • V EUR ali drugi valuti države članice, če se plačilna transakcija izvrši na območje tretje države.

Čas za predložitev in izvršitev plačilnih transakcij s tujino je opredeljen v Urniku poslovanja s transakcijskimi računi.

 • Pravilnost IBAN strukture lahko preverite na spletu tukaj
 • BIC (SWIFT) kodo banke lahko preverite na spletu tukaj
Flash Payment in Flash Payment Premium

V UniCredit Bank ponujamo storitev hitrega plačevanja v tujino in prejem nalogov iz tujine oziroma t.i. Flash Payment ter Flash Payment Premium storitvi znotraj skupine UniCredit.

Več o tem preberite tukaj

European Gate je vhodna točka v centralizirano izvajanje plačilnega prometa za skupino podjetij s podružnicami v tujini.

Več o tem preberite tukaj

Prednosti storitve European Gate
 • Centralizacija plačilnega prometa skupine.
 • Nadzor nad plačili skupine.
 • Poenoten pristop.
 • Brezplačno posredovanje plačilnih nalogov.
 • Dolgoročni prihranki.

Za več informacij o European Gate pokličite +386 1 5876 588 ali pošljite sporočilo na cm@unicreditgroup.si.

Account Info Point (AIP) je točka vpogleda v račune podjetij. Storitev omogoča pregled računov podružnic doma in v tujini iz sistema elektronskega bančništva pri matičnem podjetju. Pri tem matično podjetje ne posega aktivno v denarni tok podjetij.

Komu je namenjena storitev Account Info Point

Account Info Point (AIP) je točka vpogleda v račune podjetij. Storitev omogoča pregled računov podružnic doma in v tujini iz sistema elektronskega bančništva pri matičnem podjetju. Pri tem matično podjetje ne posega aktivno v denarni tok podjetij.

Prednosti storitve
 • Pregled stanj in transakcij po računih podružnic iz ene same vstopne točke (E-bank, MultiCash).
 • Dobra osnova za strateške odločitve matičnega podjetja.
 • Decentralizirana struktura skupine podjetij, saj ni aktivnega poseganja v finance podružnic.
 • Na voljo je za vse račune, odprte pri kateri koli banki, ki omogoča posredovanje swift sporočil MT940 in/ali MT942.

Za več informacij o AIP pokličite +386 1 5876 588 ali pošljite sporočilo na cm@unicreditgroup.si.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo