Mednarodne rešitve

Svojim strankam ponujamo najsodobnejše rešitve s področja mednarodnega upravljanja z denarnimi sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje med vašim podjetjem in njegovimi hčerinskimi družbami doma in v tujini. Z njimi boste dobili vpogled v dnevno finančno poslovanje odvisnih družb, centralizirali plačilno funkcijo skupine iz enega mesta in dosegali obrestne prihranke ter hitrejši obrat denarja v skupini preko upravljanja z likvidnostjo skupine.

UniCredit ponuja domače in mednarodno združevanje denarnih sredstev (Cash pooling), ki skupini podjetij omogoča optimiziranje kratkoročne likvidnosti skupine ter s tem znižuje stroške kratkoročnega financiranja ter povečuje preglednost denarnih tokov in hitrejši obrat denarnih sredstev znotraj skupine.

Kaj je in komu je namenjeno združevanje denarnih sredstev

Združevanje denarnih sredstev (Cash pooling) je avtomatizirano prenašanje presežnih denarnih sredstev iz sodelujočih transakcijskih računov skupine podjetij na izbrani, glavni račun matičnega podjetja. Odvisno od tipa združevanja denarnih sredstev se sredstva na vseh sodelujočih računih  ob koncu dne prenesejo v celoti (ničelno združevanje denarnih sredstev) oziroma nad določenim limitom (ciljno združevanje denarnih sredstev) na glavni račun. Po drugi strani pa se lahko iz sredstev na glavnem računu pokrivajo morebitni primanjkljaji na računih udeležencev (pod ničelnim oziroma ciljnim stanjem na sodelujočem računu). Obresti so obračunane glede na stanje na glavnem računu, povezane družbe pa si iz naslova internega financiranja v skupini podjetij, obračunajo obresti. Združevanje denarnih sredstev je namenjeno skupinam podjetij z močnim centraliziranim zakladno-finančnim oddelkom z željo po optimizaciji obrestnih prihodkov in odhodkov, po večji plačilni disciplini znotraj skupine in po hitrejšem obratu denarja.

Prednosti združevanja denarnih sredstev
 • V vsakem trenutku dostop do potrebnih informacij o likvidnostni poziciji celotne skupine in posameznega podjetja.
 • Avtomatična dnevna koncentracija preseženih denarnih sredstev in avtomatsko pokrivanje mankov na sodelujočih računih do ničelnega oz ciljnega stanja.
 • Učinkovito upravljanje sredstev – optimizacija obresti zaradi koncentracije sredstev in internega financiranja v lastniško povezani skupini podjetij.
 • Transparentnost pri upravljanju z denarnimi sredstvi z vidika plačanih obresti na kratkoročno zadolževanje, boljši pregled nad terjatvami družb in nad opravljenimi plačili.
 • Zmanjšanje stroškov in stopnje tveganj, ki izhajajo iz upravljanja sredstev v mednarodnem okolju, saj je potrebnih manj usklajevanj in so pravila združevanja sredstev vnaprej določena in znana vsem udeleženkam poolinga.
 • Razbremenitev kadra v operativnih financah zaradi avtomatizacije prenosov, priprave obrestne kalkulacije ter prenosa obresti med udeleženkami cash pooling-a.
 • Pridobitev strateške prednosti: povečanje konkurenčnosti skupine.


Zakaj UniCredit Bank
 • Ponujamo odlično svetovanje, odzivnost in proaktivnost lokalnega specialista (koncept »ene vstopne točke za vse države«) ter se povezujemo z bančnimi svetovalci v drugih bankah, ki so ključne v času implementacije.
 • Nudimo pomoč pri implementaciji po konceptu projektnega managementa, in razbremenimo podjetje pri iskanju in rokovanju z informacijami, različnimi dokumenti in bankami.  Koordinacijo na ravni bančne skupine in partnerskih bank vodimo iz Slovenije.
 • Uporabljamo poenoteno dokumentacijo širom bančne skupine.
 • Ponujamo koncept enake obravnave podružnic podjetja znotraj bančne skupine UniCredit in kakovostne storitve širom bančne skupine.
 • Omogočamo implementacijo prilagojene strukture upravljanja z denarnimi sredstvi za skupino podjetij, ki so tehnološko in pravno podprte in pomenijo za podjetje dodano vrednost.
 • Ponujamo dodatne storitve za podporo združevanju denarnih sredstev (obrestna kalkulacija, obrestna kapitalizacija, dostop do cash pooling platforme za pregled računov in interaktivno upravljanje s sredstvi).
 • Povezujemo podjetja z izkušnjami v mednarodnem združevanju denarnih sredstev (cash pooling).
 • Organiziramo delavnice in dogodke s področja upravljanja z denarnimi sredstvi.
 • Smo banka z izkušnjami in številnimi referencami pri implementaciji rešitev s področja upravljanja z denarnimi sredstvi (cash management) in združevanja denarnih sredstev (cash pooling).

Account Info Point je točka vpogleda v račune podjetij. Storitev omogoča pregled računov (stanj in transakcij) podružnic doma in v tujini iz sistema elektronskega bančništva pri matičnem podjetju v Sloveniji. Pri tem matično podjetje ne posega aktivno v denarni tok podjetij.

Komu je namenjena storitev Account Info Point

Storitev Account Info Point je namenjena podjetjem, ki želijo vzpostaviti pregled nad denarnim tokom v skupini povezanih podjetij, pridobiti informacije za strateško odločanje o nadaljnji centralizaciji v zakladni funkciji skupine, hkrati pa ne aktivno poseči v upravljanje s sredstvi odvisnega podjetja.

Prednosti storitve
 • Pregled stanj in transakcij po računih podružnic iz ene same vstopne točke (E-banka), ne glede na to, pri kateri banki je odprt račun odvisnega podjetja.
 • Dobra osnova za strateške odločitve matičnega podjetja glede morebitne nadaljnje centralizacije zakladno-finančne funkcije skupine podjetij (centralizacija plačil, centralizacija likvidnosti).
 • Decentralizirana struktura skupine podjetij, saj ni aktivnega poseganja v finance podružnic.
 • Na voljo je za vse račune, odprte pri kateri koli banki, ki omogoča posredovanje swift sporočil MT940 in/ali MT942.

Dodatne informacije

Za več informacij o AIP pokličite +386 1 5876 588 ali pošljite sporočilo na cm@unicreditgroup.si.

EuropeanGate je vhodna točka v centralizirano izvajanje plačilnega prometa preko ene vstopne točke za skupino podjetij s podružnicami v tujini, ki je omogočeno znotraj skupine UniCredit. Omogoča pregled in aktivno upravljanje s plačili in računi doma in v tujini.

Več o tem preberite tukaj

Prednosti storitve EuropeanGate
 • Centralizacija plačilnega prometa skupine (Payment Factory)
 • Nadzor nad plačili skupine in vzpostavitev plačilne discipline in prioritet plačevanja v skupini.
 • Poenoten pristop: pošiljanje nalogov v enotnem formatu za izbrane države, iz lokalnega (slovenskega) sistema elektronskega bančništva, preko ene banke, z enotnim avtorizacijskim postopkom za plačilne naloge, z enotno podporo za uporabnike in poizvedbe za vse trge iz Slovenije in poenoteno dokumentacijo.
 • Brezplačno posredovanje plačilnih nalogov za prenos sredstev v breme tujega računa.
 • Dolgoročni prihranki zaradi večje plačilne discipline ter koncentracije plačilne funkcije za skupino podjetij.

Dodatne informacije

Za več informacij o European Gate pokličite +386 1 5876 588 ali pošljite sporočilo na cm@unicreditgroup.si.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo