Storitev Flash payment

V UniCredit Bank ponujamo storitev hitrega plačevanja v tujino in prejem nalogov iz tujine oziroma t.i. Flash Payment.

Evropske države, kjer v UniCredit Bank zagotavljamo Flash Payment storitve, so:

Avstrija* Italija*
Rusija*
Bolgarija** Madžarska** Slovaška**
Bosna in Hercegovina** Nemčija* Slovenija**
Češka republika** Poljska* Srbija*
Hrvaška** Romunija**  

*zagotavljamo storitev Flash Payment

**zagotavljamo storitev Flash Payment in Flash Payment Premium

 

Plačila se pri transakciji Flash Payment knjižijo na prejemnikov račun že naslednji delovni dan, brez posebnega naročila prenosa sredstev, za enak strošek kot navadno plačilo. Če imata plačnik in prejemnik odprta računa pri eni od bank v skupini UniCredit Group, se plačilo izvede avtomatsko.

Pri transakciji Flash Payment Premium se plačila knjižijo na prejemnikov račun že isti delovni dan, brez posebnega naročila prenosa sredstev, za enak strošek kot navadno plačilo. Plačilo se izvede avtomatsko po vključitvi storitve Flash Payment Premium.

Pogoji za uporabo storitve Flash Payment
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo