Kratkoročno financiranje

Financiranje, ki temelji na lokalnih in mednarodnih izkušnjah.

Preko financiranja tekočega poslovanja omogoča ugodno premostitev likvidnostnih težav kratkoročnega značaja v enkratnem znesku ali v več zneskih, s predhodno najavo črpanj in vračanj ali brez nje.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo