Upravljanje z denarnimi sredstvi

UniCredit Bank je pionir na področju celovitega upravljanja z denarnimi sredstvi.

Skupinam lastniško povezanih finančnih institucij znotraj meja države in zunaj njih omogočamo, da optimizirajo poslovanje z večjo transparentnostjo, večjo gospodarnostjo in upravljanjem likvidnosti povezanih institucij.

V okviru upravljanja z denarnimi sredstvi vam ponujamo
 • Vodenje transakcijskega računa in opravljanje plačilnega prometa doma in v tujini, v več valutah.
 • Kompatibilne sisteme elektronskega bančništva (E-bank, Online b@nka oz. BusinessNet).
 • Vpogled v stanja na računih, odprtih v celotni bančni skupini UniCredit in oddaljeno podpisovanje plačilnih nalogov prek sistemov elektronskega bančništva.
 • Sprotne informacije o stanjih na transakcijskih računih doma in v tujini v elektronski obliki (MT940, MT942).
 • Centralizacijo plačilne funkcije v skupini finančnih institucij preko EuropeanGate, produkta skupine UniCredit.
 • Storitev združevanja denarnih sredstev doma in v tujini, ki omogoča znižanje stroškov financiranja z avtomatizacijo internega financiranja v skupini institucij.
 • Negotovinske plačilne storitve.

Uporaba spletnega bančništva vam lajša dnevno upravljanje plačilnega prometa. Spletna banka prihrani čas in denar.

V UniCredit Bank lahko izberete med tremi ali vse tri sisteme spletnega bančništva, to je E-račun, spletno bančništvo E-bank in BusinessNet.

V UniCredit Bank vam omogočamo napredne rešitve upravljanja z denarnimi sredstvi, ki zagotavljajo večjo preglednost in optimiziranje likvidnosti.

Cash sweeping

Ta rešitev vključuje zero balancing, target balancing in reverse balancing.

Cash pooling

Združevanje denarnih sredstev na računih (Cash Pooling) je storitev po meri naročnika, ki uvaja v prakso inovativne rešitve v internem financiranju finančnih institucij in podpira strateške prednosti finančnih institucij. UniCredit Bank kot pionirska banka v slovenskem bančnem prostoru uvaja, razvija in dopolnjuje različne možnosti avtomatiziranega (brez ročnih posegov) domačega ali mednarodnega združevanja denarnih sredstev po vaši meri. Temeljni namen storitve je optimiziranje lokalne in/ali mednarodne likvidnosti v skupini lastniško povezanih finančnih institucij ter znižanje stroškov financiranja.

European Gate

European Gate je vhodna točka v centralizirano izvajanje plačilnega prometa za skupino institucij s podružnicami v tujini. Storitev je namenjena finančnim institucijam, ki imajo podružnice v tujini in želijo iz Slovenije centralizirati plačilno funkcijo za skupino finančnih institucij. European Gate je produkt skupine UniCredit, zato morajo biti računi finančnih institucij, ki uporabljajo European Gate odprti pri skupini UniCredit.

Account Info Point

Account Info Point (AIP) je točka vpogleda v račune finančnih institucij. Storitev omogoča pregled računov podružnic doma in v tujini iz sistema elektronskega bančništva pri matični finančni instituciji. Pri tem matična finančna institucija ne posega aktivno v denarni tok finančnih institucij. Storitev je namenjena finančnim institucijam, ki imajo svoje podružnice znotraj in/ali izven Republike Slovenije in si želijo spremljati njihova stanja na računih.

Negotovinske plačilne storitve so vse pomembnejši del poslovanja finančnih institucij. V UniCredit Bank vam za podporo negotovinskega poslovanja ponujamo poslovno debetno kartico BA Maestro, poslovno plačilno kartico Visa in POS terminale.

Poslovna debetna kartica BA Maestro UniCredit Bank

Kartico lahko uporabljate za dvigovanje gotovine in plačevanje na prodajnih mestih, ki so označeni z oznako Maestro ali Cirrus, v Sloveniji in v tujini. Dnevni limit porabe po kartici določi zakoniti zastopnik za vsakega imetnika kartice posebej. Pri plačilu zadostuje vaš podpis ali vnos osebne številke (PIN).

Poslovna plačilna kartica VISA UniCredit Bank

Poslovna plačilna kartica Visa je namenjena finančnim institucijam in zaposlenim, ki so pooblaščeni za uporabo kartice.

 • Odloženo plačilo obveznosti.
 • Zavarovanje na službenem potovanju doma in v tujini.
 • Varno plačevanje v več kot 170-ih državah po svetu.
POS terminali

Večina kupcev uporablja za svoje nakupe plačilne kartice namesto gotovine. S storitvijo sprejemanja kartic na prodajnih mestih (POS-terminalih) boste odgovorili na potrebe svojih strank in jim zagotovili varno, hitro in enostavno plačevanje.
Izbirate lahko med različnimi tipi POS-terminalov:

 • Mobilni (delovanje preko GSM povezave).
 • Standardni fiksni (digitalna, analogna ali mrežna linija).
 • Podaljšek s tipkovnico (t.i. PIN PAD), v katero stranka vtipka PIN.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo