Dolgoročno financiranje

V UniCredit Bank vam ponujamo različne oblike dolgoročnega financiranja za določen čas. Ponujamo širok spekter struktur, ki se lahko koristijo samostojno ali v povezavi z drugimi produkti.

V okviru strukturiranega financiranje UniCredit Bank pokriva področja financiranja rasti finančne institucije, investicijsko financiranje ter optimizacijo kapitalske strukture.

Rešitve, ki vam jih ponuja UniCredit Bank na področju strukturiranega financiranja

  • Klasično bančno financiranje.
  • Podjetniške obveznice – financiranje preko izdaje različnih oblik obveznic.
  • Mezzanine financiranja – oblika podrejenega dolga, ki ima lastnosti kapitala, toda nima lastniških pravic.
  • Kapitalske naložbe – iskanje partnerjev za večinske ali manjšinske kapitalske naložbe v finančne institucije.

Sindiciran kredit je namenjen pravnim osebam, ki potrebujejo za izkoriščanje svojih investicijskih potencialov večji dolgoročni ali kratkoročni kredit. UniCredit Bank vam v okviru posebnih oblik financiranja, pri katerih sodeluje z drugimi finančnimi institucijami, omogoča financiranje preko oblik sindiciranih posojil. Banka v sodelovanju z drugimi domačimi ali tujimi bankami omogoča organiziranje sindikata bank ali se odzove na poziv k udeležbi s strani druge banke z namenom porazdelitve tveganja med različnimi bankami v primeru visokih zneskov financiranja, s čimer se porazdeli tveganje med različne udeležene banke.

Finančnim institucijam so na voljo tudi klasične oblike dolgoročnega financiranja, ki jih prilagodimo potrebam strank.

Naročite povratni klic

Poklicali vas bomo. Posredujte nam svoje ime, kontaktni telefon in e-poštni naslov.

Mobile Phones
Mobilna banka GO!
Aplikacija je na voljo za posameznike (fizične osebe) in samostojne podjetnike.
ali ali
Spinning wheel animation

Loading