Dolgoročno financiranje

V UniCredit Bank vam ponujamo različne oblike dolgoročnega financiranja za določen čas. Ponujamo širok spekter struktur, ki se lahko koristijo samostojno ali v povezavi z drugimi produkti.

V okviru strukturiranega financiranje UniCredit Bank pokriva področja financiranja rasti finančne institucije, investicijsko financiranje ter optimizacijo kapitalske strukture.

Rešitve, ki vam jih ponuja UniCredit Bank na področju strukturiranega financiranja
  • Klasično bančno financiranje.
  • Podjetniške obveznice – financiranje preko izdaje različnih oblik obveznic.
  • Mezzanine financiranja – oblika podrejenega dolga, ki ima lastnosti kapitala, toda nima lastniških pravic.
  • Kapitalske naložbe – iskanje partnerjev za večinske ali manjšinske kapitalske naložbe v finančne institucije.

Sindiciran kredit je namenjen pravnim osebam, ki potrebujejo za izkoriščanje svojih investicijskih potencialov večji dolgoročni ali kratkoročni kredit. UniCredit Bank vam v okviru posebnih oblik financiranja, pri katerih sodeluje z drugimi finančnimi institucijami, omogoča financiranje preko oblik sindiciranih posojil. Banka v sodelovanju z drugimi domačimi ali tujimi bankami omogoča organiziranje sindikata bank ali se odzove na poziv k udeležbi s strani druge banke z namenom porazdelitve tveganja med različnimi bankami v primeru visokih zneskov financiranja, s čimer se porazdeli tveganje med različne udeležene banke.

Finančnim institucijam so na voljo tudi klasične oblike dolgoročnega financiranja, ki jih prilagodimo potrebam strank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo