Skrbniške storitve

Skrbniške storitve so namenjene domačim investitorjem, ki vlagajo v tuje vrednostne papirje ter tujim investitorjem, ki vlagajo v domače vrednostne papirje.

Smo prva banka v Sloveniji, ki je začela tržiti skrbniške storitve za tuje stranke. Leta 1996 smo ponudili skrbniške storitve vsem tujim portfeljskim vlagateljem in na tem področju zavzeli največji tržni delež na slovenskem trgu vrednostnih papirjev. Na področju skrbniških storitev je UniCredit Bank v Sloveniji tako med vodilnimi ponudniki skrbniških storitev za tuje in domače vlagatelje.

CSDR

 

Obveščamo vas, da bo z dnem 1. februarja 2022 stopila v veljavo DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1229 z dne 25. maja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi.

 

VEČ>>

Razkritje o zaščiti in stroških pri skrbniških storitvah v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji

 

VEČ>>

Obseg skrbniških storitev

Obseg skrbniških storitev, ki jih izvaja UniCredit Banka Slovenija na področju VP so:

 • Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
 • Hramba vrednostnih papirjev (preko tujih skrbnikov).
 • Vodenje denarnih skrbniških računov.
 • Poravnava poslov z vrednostnimi papirji (tujina, Slovenija).
 • Izplačila obresti (kuponov) in dividend.
 • Dogovarjanje z nasprotno stranjo v primeru, da se posel ne poravna na predvideni datum poravnave.
 • Poročanje o korporacijskih akcijah in njihovo procesiranje (obvestila posredujemo po e-mailu).
 • Poročanje o stanju in vrednosti portfelja.
 • Poročanje o stanju in prometu na denarnih računih.
 • Poročanje ameriški davčni (IRS – Internal Reveneu Serivce) o izplačilih z virom v ZDA po posamezni stranki.
 • Informacije o trgu, davkih, itd.
 • Dodatne storitve (davčnih zahtevkih po DTT sporazumih, poročanje o kvalificiranih deležih po pooblastilu stranke, itd.).
 • Omogočamo vam zastavo vaših vrednostnih papirjev v korist tretjih oseb.

Široka in po celem svetu razpredena mreža skupine UniCredit nam omogoča hitro opravljanje storitev po konkurenčnih cenah, lažje prilagajanje potrebam strank in v zadovoljstvo naših strank.

S skrbniškimi storitvami vam zagotavljamo varnost vašega imetja v tujini in Sloveniji, pravočasno prejetje vaših obresti in dividend od tujih izdajateljev, obveščanje o korporacijskih akcijah, ki se nanašajo na izdajatelja vrednostnega papirja ter učinkovito in preprosto investiranje v tuje vrednostne papirje.

Nagrade

Kvaliteto naših storitev na področju skrbništva dokazujejo tudi številne nagrade, ki smo jih prejeli v UniCredit Bank v zadnjih letih.

 • Global Finance: Najboljša banka za skrbniške storitve v Sloveniji in SVE 2014 (od leta 2010)
 • Global Investor: Najboljši ponudnik skrbniških storitev za tuje vlagatelje v Sloveniji (2013)
 • Global Custodian: Najboljši ponudnik skrbniških storitev v Sloveniji (2012)
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo