Depozit

Za vse, ki iščete priložnost za oplemenitenje presežnih sredstev in se jim lahko za nekaj časa odrečete.

Depoziti so namenjeni vsem pravnim osebam, ki želijo varno in enostavno oplemenititi svoja presežna sredstva.

Presežna finančna sredstva v EUR in/ali drugi tuji valuti vam nenamensko in ob konkurenčnih obrestnih merah v UniCredit Bank vežemo za določeno obdobje ali na odpoklic. Konkurenčne depozitne obrestne mere vam individualno prilagodimo glede na poslovno sodelovanje vašega podjetja z UniCredit Bank.

Sredstva lahko vežete za določeno fiksno obdobje, ko z njimi ne morete prosto upravljati ali pa se odločite za depozit na odpoklic, z odpovednim rokom 31 dni. Takrat so vaša sredstva obrestovana po boljši obrestni meri kot pri običajnih kratkoročnih depozitih.

Depozit preko noči vam omogoča, da viške svojih denarnih sredstev vežete čez noč.

Denar bo donosno naložen, saj se obrestuje po višji obrestni meri kot sredstva na transakcijskem računu.

Vezani depozit za določeno fiksno obdobje je vplačilo prostih denarnih sredstev, s katerimi določeno časovno obdobje deponent ne more prosto upravljati. Banka pa prevzame odgovornost, da bo deponirana denarna sredstva in natečene obresti po poteku pogodbeno določenega roka vrnila deponentu.

S Fleksijem in avtomatskimi podaljšanji na vsake 3, 6 ali 12 mesecev za obdobje 3 let sredstva vežete na donosen način in ohranjate likvidnost. Fleksi je prava izbira, saj vam zagotavlja možnost prekinitve vezave brez vsakršnih obveznosti do banke po vaši izbiri.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo