Obvestila

DOVOLJENJE ZA IZVZETJE TRANSAKCIJ ZNOTRAJ SKUPINE IZ OBVEZNOSTI KLIRINGA IN OBVEZNOSTI IZMENJAVE ZAVAROVANJ

Banka Slovenije je na podlagi uradnega obvestila banke Unicredit Banka Slovenija d.d. , Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546000 (Banka), dne 14. 12. 2016 potrdila izvzetje transakcij znotraj skupine iz obveznosti kliringa, kot jih določa Uredba EMIR. Prav tako je Banka Slovenije v skladu s šestim odstavkom 11. člena EMIR v povezavi z (a) točko drugega odstavka 3. člena EMIR, dne 29.08. 2017 izdala Banki, dovoljenje za celotno izvzetje transakcij znotraj skupine iz obveznosti izmenjave zavarovanj. Izvzetji veljata za naslednje nasprotne stranke:

·         UniCredit bank AG, Kardinal-Faulhaber-Strabe 1, 80333 Muenchen, Nemčija,

LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170

·         UniCredit Bank Austria AG, SChottengaBe 6-8, 1010 Dunaj, Avstrija,

LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17

·         UniCredit S.p.A., Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Milano, Italija,

LEI: 549300TRUW02CD2G5692

Nominalni skupni znesek pogodb o izvedenih finančnih instrumentih s katerimi se trguje na prostem trgu, za katere se uporablja izvzetje znotraj skupine znaža 3,2 mrd EUR letno.

UniCredit Banka Slovenija d.d. je del skupine UniCredit in je v direktnem lastništvu  UniCredit S.p.A. Enako velja tudi za UniCredit bank AG in UniCredit Bank Austria AG, ki sta prav tako hčerinski družbi UniCredit S.p.A..


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo